DIŞ TİCARET FORUMU
Haziran 20, 2018, 10:04:24 ÖS *
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.

Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Duyurular: Sayın üyelerimiz forumumuzda yapılan bakım nedeni ile sınama maili göndermekteyiz. Teşekkür Ederiz.
 
   Ana Sayfa   Yardım Giriş Yap Kayıt  
Sayfa: [1]
  Yazdır  
Gönderen Konu: CLP Tüzüğü ile ilgili soru ve cevaplar  (Okunma Sayısı 7211 defa)
bulentbalyemez
Administrator
Hero Member
*****
Mesaj Sayısı: 3569


WWW
« : Aralık 29, 2009, 07:57:29 ÖS »

CLP Tüzüğü ile ilgili soru ve cevaplar

Hazırlayan: Avrupa Kimyasallar Ajansı
Çeviri: İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası
 
Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) bu belgeyi, 1272/2008(EC) No.lu CLP Tüzüğü temel hükümleri hakkında ilgili kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlamıştır ve http://echa.europa.eu/doc/classification/questions_and_answers_clp_20090526.pdf adresinde yer alan orjinal belge, yasal referans niteliği taşımamaktadır. AKA bu belgenin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmemektedir.

Orijinal Doküman:
Reference: ECHA-09-QA-01-EN
Date: 27/05/2009
Language: EN
Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından hazırlanan bu soru-cevap kitapçığı, İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası tarafından bilgilendirme amaçlı olarak Türkçeye çevrilmiştir. REACH konusunda olduğu gibi CLP konusunda da tek güvenilir kaynak Tüzüğün kendisi olup, bu dökümandaki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu dökümanın içeriğinden ve çevirisinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.
 
İÇİNDEKİLER
1. SÜREÇ   5
1.2. BM, kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi için Küresel Uyumlaştırılmış Sistemi (GHS) neden geliştirmiştir?   5
1.3. AB, sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlamaya ilişkin neden yeni bir yasal düzenleme geliştirmiştir?   6
1.4. Hangi AB-dışı ülkeler GHS’yi uygulamaktadır?   6
1.5. CLP Tüzüğü AB ile AB-dışı ülkeler arasındaki ticareti kolaylaştırmakta mıdır?   6
2. KAPSAM   7
2.1 Sınıflandırma nedir? Uyumlaştırılmış sınıflandırma ne demektir?   7
2.2. Tehlike değerlendirmesiyle risk değerlendirmesi arasında ne fark var?   7
2.3. Daha önceki yasal düzenlemelerle ör.Tehlikeli Maddeler Direktifi  67/548/EEC (DSD) ve Tehlikeli Müstahzarlar Direktifi 1999/45/EC (DPD) ile karşılaştırıldığında en önemli değişiklik nedir?   7
2.4. CLP’de koruma düzeyinde bir değişiklik olacak mıdır?   9
2.5. Bütün GHS tehlike kategorileri CLP’ye alınmış mıdır?   10
2.6. PBT ve vPvB maddeler için neden ilave etiketleme yok?   10
2.7. Bütün madde ve karışımlar CLP kapsamında olacak mıdır?   10
2.8. Eşyalar sınıflandırılmalı mıdır?   11
3. YÜKÜMLÜLÜKLER   11
3.1. CLP’ye göre, madde veya karışımları tedarik eden şirketlerin başlıca yükümlülükleri nelerdir?   11
3.2. Geçiş periyodu nedir ve ne içindir?   11
3.3. CLP’de sınıflandırma ve etiketleme için neden tonaj eşiği yoktur?   13
4.ENVANTER   13
4.1. Sınıflandırma & Etiketleme Envanteri nedir? Ne amaçla kullanılır?   13
4.2. Sınıflandırma & Etiketleme Envanteri neler içerecek?   13
4.3. Bildirimi yapan sınıflandırılamama nedenini neden göstermek zorundadır?   14
4.4. Sınıflandırma yapan tüm kişilerin Sınıflandırma&Etiketleme Envanteri’ne bildirim yapma zorunluluğu var mıdır ?   14
4.5. Sınıflandırma&Etiketleme Envanteri’ne hangi maddelerin bildirimi yapılacaktır?   14
4.6. Sınıflandırma & Etiketleme envanteri için yapılacak bildirimde neden ölçülebilir bir limit değeri kullanılmıyor?   14
5.ETİKETLEME   15
5.1. Neden etiketleme risk bazlı değilde tehlike bazlıdır?   15
5.2. Yeniden etiketleme ve ambalajlama için farklı son teslim tarihleri vardır?   15
5.3. A maddesi, üreticisi tarafından  1 Aralık 2010 tarihinden önce ilk defa piyasaya sürülecektir. Üretim devam edecektir ve yeni partiler her ay üretilecektir.1 Aralık 2010 ile 1 Aralık  2012 tarihleri arasında üretilecek olan parti Tehlikeli Maddeler Direktifi’ne göre mi CLP Tüzüğü’ne  göre mi etiketlenecektir?   15
6. BİLGİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME   16
6.1. Taşıma mevzuatından türetilen sınıflandırmalar aynı amaç için CLP Tüzüğü’nde kullanılabilir mi?   16
6.2. CLP Tüzüğü kapsamında  sağlık ve çevre sınıflandırmaları için hayvanlar üzerinde test yapılması gerekli midir ?   16
6.3. Fiziksel tehlikelerin belirlenmesinde test yapılması gerekli midir ?   16
6.4. Hayvanlar üzerinde yapılan testlere alternatif metodlar nasıl kullanılır?   17
7. GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI   17
7.1. Güvenlik Bilgi Formları CLP Tüzüğü kurallarına uygun olarak yapılan yeni sınıflandırma ve etiketleme elemanlarını yansıtmak zorunda mıdır?   17
8.HARMONİZE SINIFLANDIRMA   18
8.1. Avrupa Birliği içinde on yıllık süre için sınıflandırmalar harmonize edilmiştir.8000 maddenin harmonize sınıflandırmasını içeren Tehlikeli Maddeler Direktifi’nin Ek I’ne ne olacaktır ?   18
8.2. 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe giren CLP Tüzüğü’yle, Tehlikeli Maddeler Direktifi’nin Ek I’i iptal edilerek, CLP Tüzüğü’ne aktarılmıştır. CLP Tüzüğü Ek VI’sına henüz dahil edilmeyen Tehlikeli Maddeler Direktifi’nin 30. ve 31.ATP’siyle ilgili maddelerin tedarikçileri ne yapmalıdır ?   18
8.3. CLP Tüzüğü kapsamında harmonize sınıflandırma için önerileri kimler sunacak?   19
8.4. Tüm maddelerin sınıflandırılmaları harmonize edilebilinir mi?   19
8.5. Neden Tehlikeli Maddeler Direktifi Ek I altındaki soysal konsantrasyon limitleri (GCL), CLP Tüzüğü Ek VI altındaki tablo 3.2’ye taşınmamıştır  ?   19
8.6. M-Faktör nedir ?   19
8.7. Harmonize sınıflandırmaların bir UN Listesi olmalı mıdır ?   19
 
1. Süreç
AB’nin sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama konusundaki yasal düzenlemesi, insan sağlığının ve çevrenin üst düzeyde korunması ile AB pazarının işleyişini sağlama amacına hizmet eder. Bu amaçla, AB’de üretilen ya da AB pazarına ithal edilerek giren bir madde veya karışımın insan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek özelliklerinin saptanması için AB-çapında uygulanması gereken kriterleri belirler. Madde veya karışımlar, tehlike  kriterlerine  göre değerlendirilip, elde edilecek sonuçlarına göre sınıflandırılmalıdır. (ör. akut zehirlilik veya alev alabilirlik gibi) Tedarikçiler, bu madde veya karışımların tanımlı tehlikelerini, tüketiciler de dahil olmak üzere müşterilerine iletmelidir. Tehlike iletişimi gerekliliklerinin en temel araçları, ambalajlanmış madde veya karışımın üzerinde etiketler ve tedarik zinciri boyunca iletimi sağlayacak olan  Güvenlik Bilgi Form’larıdır.
Tehlike etiketlemesi, o madde veya karışımın kullanıcısını bir tehlikenin varlığı, maruziyetten ve yol açacağı risklerden kaçınma gereği konusunda uyarmaktadır. Ambalajlanmaya ilişkin kurallar,  tehlikeli madde ve karışımların güvenle teminini sağlamaya da yardımcı olmalıdır.
AB’nin sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlamaya ilişkin yasal düzenlemesi üç temel öğeye dayanır  : Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC no.lu Direktif – DSD olarak geçer), Tehlikeli Müstahzarlar Direktifi (1999/45/EC no.lu Direktif – DPD olarak geçer) ve 20 Haziran 2009’da uygulamaya giren madde veya karışımların sınıflandırması, etiketlemesi ve ambalajlanmasına ilişkin 1272/2008 (EC) no.lu (CLP Tüzüğü ya da CLP) yeni tüzüğü.   
1.2. BM, kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi için Küresel Uyumlaştırılmış Sistemi (GHS) neden geliştirmiştir?
Kimyasalların Sınıflandırma ve Etiketlemesine ilişkin Birleşmiş Milletlerin Küresel Uyumlaştırılmış Sistemi (BM GHS), sınıflandırma ve etiketleme kriterlerinin uyumlaştırılması yoluyla tehlikeli kimyasalların küresel olarak aynı fiziksel, çevresel, sağlık ve güvenlik bilgilerini içermesi için bir temel teşkil eder. Dünya çapında aynı kimyasalın fiziksel, sağlık ve çevresel tehlikeleri hakkındaki bilgilerin farklı şekillerde etiketlenmesi sorunuyla başa çıkabilmek amacıyla BM düzeyinde geliştirilmiştir. Aynı zamanda, bir ürünün ihracı sırasında, genellikle farklı kriterlerden ötürü farklı farklı sınıflandırılıp, etiketlenmesi zorunluluğundan kaynaklanan ticari engelleri de azaltmak amacını taşımaktadır. 
BM GHS’nin geliştirilmesine ilişkin bilgiler için aşağıdaki adresi inceleyebilirsiniz:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/histback_e.html
 
1.3. AB, sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlamaya ilişkin neden yeni bir yasal düzenleme geliştirmiştir?

2002 Johannesburg Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde, Avrupa Komisyonu, AB Üye Ülkeleri, endüstriden paydaşlar ve sivil toplum kuruluşları, 2008 yılında GHS’nin yerel yasalarla uygulanmasıyla ilgili  BM tavsiye kararını uygulamayı onaylamıştı. AB, yeni bir tüzük aracılığıyla, AB-dışı ülkelere ihracatta yeniden-sınıflandırma ve yeniden-etiketlemeye yol açan ticarete yönelik tarife dışı engelleri azaltmayı amaç edinmiştir.

1.4. Hangi AB-dışı ülkeler GHS’yi uygulamaktadır?

AB dışında da pek çok ülke GHS’yi ulusal yasalar düzeyinde uygulamayı hedeflemektedir. Bunlar arasında ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Brezilya, Çin, Filipinler, Rusya, Japonya, Meksika, Güney Afrika Cum. ve bazı başka Afrika ülkeleri yer almaktadır. Uygulanma durumu değişkenlik göstermekte; hâlihazırda kendi GHS uygulaması olan ya da uygulamak üzere olan (AB, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore gibi) ülkelerden bir GHS uygulaması aşamasında (ABD gibi)  ya da GHS uygulanmasına ilişkin görüşleri yeni tartışmaya başlayan ülkelere dek çeşitlilik arz etmektedir. GHS sistemini uygulamak için her bir ülke, ör. sektöre özel yasalar veya ulusal standartlar gibi kendi yasal düzenlemesini belirlemektedir. AB’de BM GHS sistemi 20 Ocak 2009’da uygulamaya giren CLP Tüzüğü’nde toparlanmıştır ve endüstri tarafından uygulanması gerekmektedir.
Farklı ülkelerin BM GHS uygulama aşamalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için BM’nin aşağıdaki adreste yer alan web sayfasını inceleyebilirsiniz:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html

1.5. CLP Tüzüğü AB ile AB-dışı ülkeler arasındaki ticareti kolaylaştırmakta mıdır?

Evet, öyle. Bir ihracatçı, kendi ülkesindeki etikette yer alan tehlike tanımının aynısını, ihracat yapacağı ülkede de kullanabilecektir. Bunun anlamı, ihracat yaparken, ihraç edilecek ülkedeki farklı sınıflandırma-etiketleme sisteminden kaynaklanan yeniden-sınıflandırma maliyetinin ortadan kalkmasıdır. Aynı şekilde, bir AB-dışı ülkenin tedarikçisi, madde ve karışımını AB pazarına sokarken de aynı durumdan yararlanacaktır. Genel olarak, BM GHS’nin geliştirilmesi için en önemli motivasyon, tehlikeli kimyasalların küresel olarak aynı fiziksel, çevresel, sağlık ve güvenlik bilgilerini içermesine izin veren bir sınıflandırma sistemine sahip olmaktı. Bu amaca ulaşmak için madde ve karışımların sınıflandırma ve etiketleme kriterlerinin BM düzeyinde uyumlaştırılması gerekiyordu. Pek çok ülke ve AB’nin ana ticaret ortakları BM GHS’yi uygulama kararında olduğuna göre, bu durum, madde ve karışımların AB ve AB-dışı ülkelerde aynı şekilde sınıflandırma ve etiketlenmesini mümkün kılmaktadır.
 
2. Kapsam

2.1 Sınıflandırma nedir? Uyumlaştırılmış sınıflandırma ne demektir?

Bir madde veya karışımın sınıflandırması o madde veya karışımın tehlikelerinin ciddiyetini ve türünü yansıtır, ör. insanlara veya çevreye vereceği zarar potansiyeli gibi. Standartlaştırılmış tanımlayıcılar ile spesifik bir sınıflandırma ifade edilmektedir, ör. “akut zehirlilik kategori 1 (oral-ağızdan)” veya “alevlenir sıvılar, kategori 2” gibi. Bunlar, ör. “akut zehirlilik kategori 1 (ağızdan)” sınıflandırması, “Yutulması halinde ölümcüldür” tehlike ibaresi, kurukafa resmi ve “Tehlike” sembolü gibi standartlaştırılmış ibareler ve semboller halinde, etiket ve güvenlik bilgi formu üzerinde iletilir.
Bir madde veya karışımın belirli bir şekilde sınıflandırılması kararı genelde o madde veya karışımın tedarikçisi tarafından alınır (kendi başına sınıflandırma). Belirli bâzı durumlarda, bir maddenin sınıflandırılması hakkındaki karar Topluluk düzeyinde alınır – aynı zamanda soru 2.3’e ve bu dökümanın uyumlaştırılmış sınıflandırılma ile ilgili bölümüne de bakınız. Topluluk düzeyinde alınan sınıflandırma kararı, “uyumlaştırılmış sınıflandırma” olarak ifade edilir. Bir uyumlaştırılmış sınıflandırma, maddenin tedarikçileri tarafından da uygulanmalıdır. Topluluk düzeyinde geçtiğimiz on yıl boyunca 8 binin üzerinde madde için uyumlaştırılmış olan sınıflandırmalar CLP’nin Ek VI’sında listelenmiştir. 


2.2. Tehlike değerlendirmesiyle risk değerlendirmesi arasında ne fark var?

Tehlike değerlendirmesi bir maddenin içsel özelliklerinin değerlendirilmesidir. Bu tehlikeyi içeren madde veya karışımın, insan sağlığı ve çevreye maruziyeti durumunda oluşacak zararla ilişkili olan risk değerlendirmesiyle karıştırılmamalıdır.
 
2.3. Daha önceki yasal düzenlemelerle ör.Tehlikeli Maddeler Direktifi  67/548/EEC (DSD) ve Tehlikeli Müstahzarlar Direktifi 1999/45/EC (DPD) ile karşılaştırıldığında en önemli değişiklik nedir?

Sınıflandırma ve etiketlemeye ilişkin temel özellikler DSD/DPD ile CLP’de benzer olmakla birlikte, BM GHS’nin terminolojisi, sınıflandırma kriterleri ve etiketleme öğeleri ve (EC) No 1907/2006 (REACH) Tüzüğü’nden devralınan prosedürün entegrasyonundan ötürü bâzı farklılıklar vardır. En önemli farklılıklar aşağıdaki tabloda verilmekte ve tablo altındaki metinde açıklanmaktadır:


 

DSD / DPD   CLP
DSD terminolojisi, örneğin: müstahzar
tehlikeli
tehlike kategorisi
risk ibaresi
güvenlik ibaresi
   UN GHS terminolojisi, örneğin:
karışım
zararlı
tehlike sınıfı
tehlike ibaresi
önlem ibaresi
DSD fiziksel, sağlık ve çevre zararları için tehlike kategorileri     DSD tehlike kategorilerini en iyi yansıtan farklılıkları da içeren UN GHS tehlike sınıfları; CLP’deki toplam tehlike sınıfı sayısı, DSD’deki tehlike kategorisi sayısından daha fazladır.

Karışımların sınıflandırılması için DPD hesaplama kuralları (“geleneksel yöntem”)
   DPD hesaplama kurallarından türetilen
UN GHS hesaplama yöntemleri (toplanırlık,toplam)

Karışım sınıflandırması için test yapma, insan deneyimleri veya hesaplamaları
   DPD’ye benzer; benzeri test edilmiş karışım verilerine ve zararlı içerikli maddelere ait ayrı ayrı bilgilere dayanarak karışımların sınıflandırılmasına izin veren köprü prensibi eklenmiştir

DSD tehlike kategorileri artı ek etiket öğeleri, ör. R1 (“Kuru iken patlayıcı”)
   UN GHS tehlike sınıfları artı DSD’den devralınan ek etiketleme öğeleri, ör. EUH001 (“Kuru iken patlayıcı”)
Eğer varsa uyumlaştırılmış sonra normal olarak tüm tehlike kategorileri için sınıflandırma
   Eğer varsa uyumlaştırılmış sınıflandırma sonra karsinojen, üreme için zehirli  veya solunum hassaslaştırıcı maddeler için sınıflandırma; duruma göre diğer etkiler


Üye Ülke Önerisine göre Uyumlaştırılmış sınıflandırma
   Üye Ülke önerisine dayalı Uyumlaştırılmış sınıflandırma (hüküm daha önce REACH’te yer almaktaydı) ya da bir üretici, ithalatçı ya da alt-kullanıcı tarafından yapılan öneriye dayalı Uyumlaştırılmış sınıflandırma

Bildirim prosedürü öngörülmez    AKA tarafından oluşturulacak Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri için maddelerin sınıflandırma ve etiketlemesinin bildirimi (hüküm daha önce REACH’te yer almaktaydı)


•   Resmi değişikliklerden biri, BM GHS’den doğrudan doğruya alınan terminolojiden kaynaklanan değişikliktir: Örneğin, “müstahzarlar” CLP’de “karışım” olarak geçmekte, “risk ibareleri” ve “güvenlik ibareleri” yerini “tehlike ibareleri” ve “önlem ibareleri”ne bırakmış, DSD’de çok bilinen “tehlike kategorileri” ise resmi olarak “tehlike sınıfları” ile yer değiştirmiştir.
•    AB, BM GHS’de yer alan tehlike sınıflarından DSD’deki tehlike kategorilerine en yakın olan tehlike sınıflarını CLP’ye almıştır. Bu tehlike sınıfları, daha sonra tehlike kategorilerine veya etkinin önemini ya da maruziyet yolunu dikkate alan farklılıklara göre bölümlere ayrılacaktır. CLP’deki sınıflandırmanın genel kapsamı DSD ile karşılaştırıldığında, geçiş hükümleriyle sıralanmak üzere tehlike sınıflarının toplam sayısı - özellikle fiziksel zararlar (5’ten 16’ya)- artmıştır.
•   Tehlike sınıfları ve kategorilerini belirleyen kriterler, hem maddelere hem de karışımlara uygulanır. Sağlık ve çevresel karışım sınıflandırması ile ilgili olarak, hesaplama kuralları DPD’den farklılık gösterir; aynı zamanda, karışımların sınıflandırılması için yeni bir yaklaşım olarak“köprü prensipleri” getirilmiştir.
•   Bunlar DSD veya DPD’nin bir parçası olan ancak BM GHS’de yer almamış öğeler vardır, örneğin bir AB tehlike sınıfı olan “Ozon tabakasına zararlı” veya DSD’ye göre ilave etiketlemeler getiren bazı zararlar, ör. “R1 – Kuru iken patlayıcı” gibi. Bu öğeler, ilave etiket bilgileri olarak varlığını korumaktadır ve CLP’nin Ek II’sinde ve Ek I’in Bölüm 5’inde bulunabilir. Bu ilave etiketleme öğelerinin bir BM sınıflandırmasından gelmediğini göstermek için CLP tehlike ibarelerinden farklı olarak kodlanmışlardır. Örneğin: R1 (“Kuru iken patlayıcı”) DSD ilave etiketlemesi Hoo1 yerine EUH001 olmuştur.
•   Maddelerin sınıflandırma ve etiketlemesinin Topluluk düzeyinde uyumlaştırılmasıyla ilgili olarak CLP, karsinojen, mutajen veya üreme için toksik (CMR maddeler) ile solunum hassaslaştırıcılar kategori 1 olan maddelerin uyumlaştırılmış sınıflandırmalarını yayımlamıştır; diğer tehlike sınıflarına ilişkin teklifler, Topluluk düzeyinde uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme gerekçesini de temin ederek her bir madde için ayrı ayrı yapılabilir. Bu tür uyumlaştırılmış sınıflandırma önerileri Üye Ülke Yetkili Otoriteleri veya (CLP’yle gelen bir yenilik olarak) üretici, ithalatçı ve alt-kullanıcı tarafından sunulabilmektedir. Sanayiden gelen maddelere ilişkin teklifler, henüz Ek VI’da listelenmemiştir. Uyumlaştırılmış sınıflandırmaya ilişkin hükümler CLP’ye, REACH Tüzüğü Başlık XI’inden aktarılmıştır.
•   CLP, pazara sunulan maddelerin sınıflandırılma ve etiketlemesinin, Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri denilen ve Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) tarafından oluşturulup yönetilecek bir veritabanına bildirimine ilişkin yeni bir yükümlülük getirmektedir. AKA’nın Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri’ne bildirim hükmü CLP’ye, REACH Tüzüğü’nün Başlık XI’inden aktarılmıştır.

2.4. CLP’de koruma düzeyinde bir değişiklik olacak mıdır?
Genel koruma düzeyi, CLP’nin mevcut DSD ve DPD hükümlerinin yerine geçmesinden ve aynı zamanda DSD kriterlerini en yakın derecede yansıtan BM GHS kriterlerinin takdiminden bu yana değişiklik göstermemiştir. Bununla birlikte, GHS’deki bazı sınıflandırma kriterleri karşılık gelen AB kriterlerinden farklı olduğundan hâlihazırda tehlikeli olarak sınıflandırılmayan bazı madde veya karışımların gelecekte tehlikeli olarak sınıflandırılması ya da bunun tersi mümkün olabilmektedir.
 
2.5. Bütün GHS tehlike kategorileri CLP’ye alınmış mıdır?
Hayır. CLP Tüzüğü’nün kapsamı mevcut AB sistemine mümkün olduğunca yakın tutulmuştur. Bu nedenle, CLP Tüzüğü bütün GHS tehlike sınıflarını almasına karşın mevcut AB düzenlemesinde olmayan tehlike kategorilerini içermemektedir. Aşağıdaki GHS tehlike kategorileri CLP’de bulunmamaktadır:

• “Alevlenir sıvılar kategori 4”,
• “akut zehirli kategori 5”,
• “deri için tahriş edici kategori 3”,
• “Soluma zararı kategorisi 2”
• “su ortamında akut zehirli kategori 2 ve 3”.
2.6. PBT ve vPvB  maddeler için neden ilave etiketleme yok?
REACH’e göre, PBT / vPvB kriterleri taşıyan kimyasal maddelerin kontrol edilmesi ve emisyonlarının mümkün olduğunca azaltılması gerekmektedir. Bunun sonucu olarak bu maddelerin geniş çaplı kullanımı olası olmayacaktır. Bu kriterleri taşıyan kimyasallar, zaten çevresel zararlarına ve belirli durumlarda zehirliliklerine göre sınıflandırılmıştır ve bu durum CLP’de devam edecektir. Ancak yasal düzenleme sürecince, bu durum düşünülerek CLP metnine gelecek için bir hüküm eklenmiştir, Madde 53(2)’te şöyle denmektedir: “Üye Ülkeler ve Komisyon kalıcı, biyo-birikimli ve zehirli (PBT) ve çok kalıcı ve çok biyo-birikimli (vPvB) olan maddelerin Birleşmiş Milletler düzeyinde uyumlu olarak sınıflandırılma ve etiketlenmesini desteklemektedir.”
2.7. Bütün madde ve karışımlar CLP kapsamında olacak mıdır?
Evet, çoğu öyle. Genel olarak, madde ve karışımların sınıflandırılma kapsamı, bir madde açık biçimde bu yasalardan muaf tutulmadıkça, iki yasal düzenlemeye dayanmaktadır; CLP Tüzüğü ve REACH Tüzüğü (bkz. CLP Madde 4(2)):
CLP’ye göre, pazara sunulan kimyasal madde veya karışımların üretici, ithalatçı veya alt-kullanıcıları, bu madde veya karışımları üretilen, ithal edilen veya piyasaya verilen tonajdan bağımsız olarak, pazara sunmadan önce sınıflandırmalıdır.
REACH’e göre, bir üretici ya da ithalatçı bir maddeyi, REACH Tüzüğü Madde 6, 9, 17 veya 18’e göre kayda ya da bildirime tabi ise pazara sunmasa bile sınıflandırmalıdır. Bu monomerleri, yerinde izole edilmiş ara ürünleri, taşınmış izole ara ürünleri ve Ürün ve sürece yönelik araştırma-geliştirme maddelerini (PPORD) de kapsamaktadır.
Bir distribütör (bayiler de buna dahildir) ve bir alt-kullanıcı (karışım formülatörleri veya madde veya karışımları yeniden ithal edenler (re-importer) de dahil olmak üzere), tedarik zincirinde başka bir aktör tarafından bir madde veya karışım için CLP Başlık II’ye göre oluşturulan sınıflandırma kullanılabilir . (ör. Güvenlik Bilgi Formundan alabilir)Bu nedenle, bir alt-kullanıcı madde veya karışımın içeriğini değiştiremez.

2.8. Eşyalar sınıflandırılmalı mıdır?

Hayır, normal olarak sınıflandırılmaz. Ancak CLP Ek I Bölüm 2.1’de belirtilen tanımlamalara uyan belirli patlayıcı ürünlerin ithalatçıları veya üreticileri, pazara sunmadan önce sınıflandırma yükümlülüğünü uygulamalıdır. Diğer eşyaların sınıflandırılma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğü CLP Tüzüğü’ne göre yoktur. Buna ek olarak, bir eşya üreticisi ya da ithalatçısı iseniz, REACH Madde 7 ve 9’a göre kayıt ya da bildirime tabi ise ve bu maddeler o kullanım için zaten kayıt edilmediyse eşyanın içerdiği maddeleri yine de sınıflandırmanız gerekmektedir. Bunlara ürün ve sürece yönelik ar-ge (PPORD) amaçlı kullanılan eşya içindeki maddelerin sınıflandırılması da dahildir.


3. Yükümlülükler
3.1. CLP’ye göre, madde veya karışımları tedarik eden şirketlerin başlıca yükümlülükleri nelerdir?
Maddelerin, karışım formülatörleri ve REACH Madde 2(7)(c)’den muaf olan re-importer’lar da dahil olmak üzere alt-kullanıcıları olan üretici ve ithalatçıların temel yükümlülüğü; madde ve karışımları CLP’ye uygun olarak sınıflamak, etiketlemek ve ambalajlamaktır. Madde ve karışımların distribütörleri (bayiler de dahil), CLP’ye uygun etiketleme ve ambalajlama yapmalıdır. Pazara bir tehlikeli madde sunan üreticiler ve ithalatçılar (ya da üretici/ithalatçı grupları), aynı zamanda AKA’ya REACH kapsamında zaten kayıt dahilinde bu bilgileri vermedilerse, özellikle maddenin kimliğini ve sınıflandırma ve etiketleme bilgisini bildirmelidir. AKA, bildirimi yapılan bu bilgileri, Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri’ne ekleyecektir. Ayrıca aşağıdaki bildirim bölümünü inceleyiniz.

3.2. Geçiş periyodu nedir ve ne içindir?
CLP’ye göre geçiş periyodu, kimyasalların tedarikçilerine DSD / DPD sınıflandırma sisteminden CLP kurallarına geçmeleri için tanınan süredir. Geçiş hükümleri, CLP Madde 61’de tanımlanmakta; tehlikeli madde ve karışımların sınıflandırma, tehlike iletişimi ve ambalajlanmasını etkileyen iki hedef tarih belirlemektedir – 1 Aralık 2010 ve 1 Haziran 2015. 
Söz konusu tarihlerde CLP kurallarının uygulanması ve REACH faz-içi madde kayıt tarihleriyle ilişkileri aşağıdaki çizelgeyle gösterilmiştir:

 
 REACH zaman çizelgesi   Bütün yeni madde ve karışımlar      1000 ton/yıl ve üzeri madde ve karışımlar,
veya yüksek önem arz eden maddeler   Yılda 100 ton ve üzeri madde ve karışımlar   Yılda 1 ton ve üzeri madde ve karışımlar   
Yıllar   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019 ve sonrası
CLP zaman çizelgesi   Maddeler   DSD’ye göre sınıflan., etiketleme ve ambalajlama. CLP tam uygulanıyorsa DSD etiketleme ve ambalajlamaya gerek yok.   Hem DSD hem CLP’ye göre sınıflandırma.
CLP’ye göre etiketleme ve ambalajlama.   CLP’ye göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama.

   Karışımlar   DPD’ye göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama. CLP tam uygulanıyorsa DPD etiketleme ve ambalajlamasına gerek yok.   
 


 
3.3. CLP’de sınıflandırma ve etiketleme için neden tonaj eşiği yoktur?

Üretilen veya ithal edilen madde ve karışımların tonajına bakılmaksızın kimyasal madde ve karışımları kullanan işçi ve tüketicilerin uyarılması ve korunması amacıyla, ne CLP ne REACH ne de daha önceki yasal düzenlemelerde, sınıflandırma ve etiketleme için bir tonaj eşiği bulunmaz.

4.ENVANTER
4.1. Sınıflandırma & Etiketleme Envanteri nedir? Ne amaçla kullanılır?
“Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri” bildirim yapılmış ve kayıt edilmiş maddeler için tüm ana sınıflandırma ve etiketleme bilgilerini içeren bir veritabanıdır. Ayrıca Ek VI’de yer alan tüm harmonize sınıflandırmayı kapsayan bir listeyi de içermektedir.AKA tarafından oluşturulacak ve geliştirilecektir.
             “Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri”nin aşağıda belirtilen amaçlarda faydalı olacaktır.Bunlar;
   Tehlike iletişimi, sınıflandırılmış maddeler ya da sınıflandırılmamış ama Reach Tüzüğü sorumlulukları altında kayda tabi olan pazara sürülmüş maddeler için temel bilgileri barındıran, Üye Ülke Yetkili Otoriteleri (Member State Competent Authorities), CLP ve Reach Tüzükleri kapsamındaki tüm tedarikçiler için çok yönlü bir veri tabanı olması.

   Aynı maddenin sınıflandırılmasında doğabilecek farklı yaklaşımlardan kaynaklanan anlaşmazlıkların giderilmesinde, aynı zamanda bir maddenin belirli sınıflandırma ve etiketleme bilgilerinin harmonizasyonunu sağlaması.

   Üye Ülke Yetkili Otoriteleri için zararlı kimyasalların izin ve kısıtlamaları konusunda değerlendirme aşamasında kullanılabilecek tehlike ve risk yönetim aracı olması.

4.2. Sınıflandırma & Etiketleme Envanteri neler içerecek?
Öncelikle “Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri”nde bildirimi yapılmış veya kaydı yapılmış maddeler ile ilgili bilgiler, sınıflandırılması sadece bazı tehlike sınıflarında yapılmış maddeler için ise diğer tehlike sınıflarında neden yapılamadığına dair gerekçe, spesifik konsantrasyon limitleri, M-faktörleri ve maddelere ait etiketleme semboller yer alacaktır.
İkinci aşamada Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) aşağıda belirtilen bilgileri “Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri”ne ekleyecektir.Bunlar:

   Belirli bir giriş için harmonize bir sınıflandırmanın olup olmadığı,
   Aynı maddeyi kayıt ettirenler arasından ortak girişin olup olmadığı,
   Yapılan girişin kabul edilmiş bir giriş olup olmadığı
   Aynı madde için farklı envanter girişlerinin olup olmadığı’dır.
4.3. Bildirimi yapan sınıflandırılamama nedenini neden göstermek zorundadır?

Eski Tüzük sınıflandırılamama konusunda karışıklığa sebep olmuştur. Sınıflandırılamamanın nedeni sadece tehlike yokluğu olarak düşünülmüş, veri eksikliği nedeniyle olabilirlik durumunu göz ardı edilmiştir. Reach Tüzüğü’ne göre kayıt ettirilecek maddeler için hazırlanacak Kimyasal Güvenlik Raporları’nda maddenin sınıflandırılamama nedeni belirtilecektir. CLP Tüzüğü’ne göre bazı tehlike sınıflarına göre sınıflandırılan maddelerin bilgileri bildirimde sunulacaktır.

4.4. Sınıflandırma yapan tüm kişilerin Sınıflandırma&Etiketleme Envanteri’ne bildirim yapma zorunluluğu var mıdır ?
Pazara tehlikeli maddeyi tek başına ya da tehlikeli bir karışım içinde piyasaya süren ya da 1907/2006/EC sayılı Reach Tüzüğü kapsamınca Ajans’a kayıt ettirilecek maddeleri ( yıllık üretimi 1 ton ve üstü olanlar) üreten ya da ithal edenlerin sınıflandırma ve etiketleme envanteri için bildirim yapma sorumluluğu vardır. Bildirim yükümlülüğü, Reach Tüzüğü kapsamında bu bilgileri  kayıt dosyasının bir parçası olarak sunacaklar için geçerli değildir. Karışımların formulatörlerini, distribütörlerini içeren alt kullanıcıların ve eşya üreticisi ile ithal edenlerinin bildirim yapmaları gerekmemektedir.

4.5. Sınıflandırma&Etiketleme Envanteri’ne hangi maddelerin bildirimi yapılacaktır?
Söz konusu bildirim, Ajansa aşağıdaki şartları sağlayan maddeler için sunulacaktır.
   Reach Tüzüğü kapsamınca Ajans’a kayıt ettirilecek maddeler ( yıllık üretimi 1 ton ve üstü olanlar) (Halihazırda kayıt edilmediyse)

   67/548/EEC sayılı Tehlikeli Maddeler direktifi uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılma kriterlerini karşılayan ve ilgili hallerde müstahzarın tehlikeli olarak sınıflandırılması ile sonuçlanan bir biçimde ya tek başlarına ya da 1999/45/EC sayılı Tehlikeli Karışımlar direktifinde belirtilen derişim limitleri üzerine çıkan bir müstahzarda piyasaya sürülen maddeler.

4.6. Sınıflandırma & Etiketleme envanteri için yapılacak bildirimde neden ölçülebilir bir limit değeri kullanılmıyor?
Tehlikeli maddelerin sınıflandırma ve etiketleme bilgilerinin bildirim zorunluluğu Reach Tüzüğü tarafından oluşturulmuş, CLP Tüzüğü tarafından devralınmıştır. Buradaki amaç Reach Tüzüğü kapsamınca 1ton/yıl bandı altında  üretilen ya da ithal edilen, kayda tabi olmayan ancak piyasaya sürülen tehlikeli maddeler ile ilgili temel bilgilerin elde edilebilmesidir. Bu bilgiler Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından saklanıp, yayımlanacaktır.1 ton/yıl bandı altındaki maddeler için bilgi edinebilmenin tek  yolu Sınıflandırma& Etiketleme envanteridir, bu bilgiler ayrıca tehlike iletişimi ve risk yönetim amaçları, izin, kısıtlama ve harmonize sınıflandırma konularında kullanılacaktır. 

5.ETİKETLEME
5.1. Neden etiketleme risk bazlı değilde tehlike bazlıdır?
Tehlike bazlı etiketleme aynı maddenin kullanıcıları için kullanım alanından bağımsız olarak ortak bilginin kullanılmasına olanak sağlar. Risk bazlı etiketleme ise kullanım alanı ve maruziyet durumuna bağlı kalmayı gerektirir. Maddenin kullanım durumuna göre değişen risk bazlı etiketleme, gerçek maruziyet durumunu yansıtamaz. Risk bazlı etiketleme risk yönetim önlemlerine göre ortak  karar verilmesine olanak sağlamaz.
Kimyasalların etiketlenmesi için Avrupa’daki eski sistem bilgilerin tehlike bazlı olarak taşınmasına olanak sağlıyordu, CLP Tüzüğü bu durumun Avrupa Birliği yaklaşımı içerisinde daha da gelişmesini sağlamıştır. Tehlike bazlı etiketleme, risk yönetim önlemlerine göre kullanım alanı ya da değişik görüşlerden doğacak farklılıkları ortadan kaldırmaktadır.

5.2. Yeniden etiketleme ve ambalajlama için farklı son teslim tarihleri vardır?
CLP Tüzüğü’ne göre, maddeler için 1 Aralık 2010, karışımlar için 1 Haziran 2015 tarihinden önce pazara sürülmüş olan ürünler için, 1 Aralık 2012( maddeler için), 1 Haziran 2017 (karışımlar için) yeniden etiketleme ve ambalajlama son teslim tarihleridir.Verilen ek 2 yıllık süre, halihazırda pazara sürülmüş maddelerin CLP Tüzüğü’ne göre yeniden sınıflandırılması için olanak sağlar.

5.3. A maddesi, üreticisi tarafından  1 Aralık 2010 tarihinden önce ilk defa piyasaya sürülecektir. Üretim devam edecektir ve yeni partiler her ay üretilecektir.1 Aralık 2010 ile 1 Aralık  2012 tarihleri arasında üretilecek olan parti Tehlikeli Maddeler Direktifi’ne göre mi CLP Tüzüğü’ne  göre mi etiketlenecektir?
1 Aralık 2010 ile 1 Aralık  2012 tarihleri arasında üretilecek olan parti, CLP Tüzüğü’ne göre sınıflandırılıp, etiketlenip, ambalajlanacaktır. Ancak bu tarihler arasında üretilecek ürünler aynı zamanda Güvenlik Bilgi Formları’nda alt kullanıcılara iletilmek üzere Tehlikeli Maddeler Direktifi’ne göre de sınıflandırılabilir.
 
6. BİLGİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME

6.1. Taşıma mevzuatından türetilen sınıflandırmalar aynı amaç için CLP Tüzüğü’nde kullanılabilir mi?
Evet, bazen.Bir çok UN GHS kriteri, tehlike sınıfları ile, UN Model Tüzüğü ve Avrupa Antlaşması içeriğindeki  bağlantılı olduğu Tehlikeli Maddeleri Taşınması Kuralları’ndan geliştirilmiştir.(http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html.) Taşıma sınıflandırılması aşağıda verilenler dikkate alındığı müddetçe bir maddenin sınıflandırılması ve etiketlenmesi için bilgi kaynağı olarak kullanılabilir.
   Taşıma sınıflandırması, GHS’nin içerdiği fiziksel, sağlık ve çevre tehlikelerinin hepsini içermez, dolayısıyla taşıma sınıflandırmasına göre tehlike içermemesi, CLP Tüzüğü kapsamında sınıflandırılmayacağı anlamına gelmez.

   Fiziksel tehlikeler için CLP Tüzüğü’ne göre anlamı açık bir sınıflandırma için test yaptırılması gerekli olabilir.

   Taşıma mevzuatı altında, maddenin gerçek taşıma sınıfı doğrultusunda sınıflandırılabilmesi için  Tehlikeli Maddeler Listesi (ADR, Bölüm 3)’nde bulunan özel koşullar eklenebilir. Bu durumda maddenin tedarik ve kullanımı için yapılacak sınıflandırma, CLP sınıflandırması farklı olacaktır.Bu durumda maddenin bir yada daha çok özel koşullar için iki farklı sınıflandırmasıyla birlikte iki farklı sınırı olacaktır.

6.2. CLP Tüzüğü kapsamında  sağlık ve çevre sınıflandırmaları için hayvanlar üzerinde test yapılması gerekli midir ?
Sınıflandırma için hayvanlar üzerinde test yapılması gerekli gösterilmemektedir. Bununla birlikte hayvanlar üzerinde test yapılması, tedarikçi sınıflandırması için bilgilerinin güvenilirliği ve uygunluğunu kanıtlayacak tüm yöntemler yetersiz kalmışsa düşünülebilir. Bu durum Reach Tüzüğü Ek XI’deki kurallara başvurmayı gerektirir. Bu kurallar, mevcut ve GLP prensiplerini karşılamayan verilerin de kullanımını, insan üzerinde yapılmış test verilerinin, (Q)SAR’ların, in-vitro metodların kullanımları kapsar. Karar mercileri test verilerini değerlendirirken,  direkt uygulanamayan kriterleri ya da benzer mevcut karışımların sınıflandırmalarını da göz önüne alacaktır. Omurgalı hayvanların üzerinde test yapılması yasaklanmıştır.

6.3. Fiziksel tehlikelerin belirlenmesinde test yapılması gerekli midir ?
CLP Tüzüğü fiziksel tehlikelerin belirlenmesinde hali hazırda uygun ve güvenilir veriler elde edilmemişse test yapılmasını öngörmektedir. Madde ve karışımların fiziksel tehlikeleri CLP Tüzüğü Ek I’nin Bölüm 2 ‘sinde verilen metodlara ve standartlara dayalı testleri gerekli görmektedir. Bunlar madde ve karışımların taşımacılığında da kullanılan örneklerin yer aldığı “UN Testler ve Kriterler El Kitabı”nda da görülebilir. (http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/manual_e.html )
 
6.4. Hayvanlar üzerinde yapılan testlere alternatif metodlar nasıl kullanılır?
Reach Tüzüğü Ek XI’nın referansıyla, CLP Tüzüğü alternatif testlerin ve test gerektirmeyen metodların kullanılmasını önermektedir. Alternatif testlerin ve test gerektirmeyen metodların sonuçları, karar mercilerinin yeterli kanıt olup olmadığı konusunda değerlendirmelerinden önce direkt sınıflandırma kriterlerine uygulanmamalıdır.

7. GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI

7.1. Güvenlik Bilgi Formları CLP Tüzüğü kurallarına uygun olarak yapılan yeni sınıflandırma ve etiketleme unsurlarını yansıtmak zorunda mıdır?
Güvenlik Bilgi Formları, Reach Tüzüğü Madde 31  ve Ek II başlığı altında yer alırken, CLP Tüzüğü Başlık 57-59 altında revize edilmiştir. Değişiklikler aşağıdaki şekildedir:

   Maddelerin DSD’ye göre sınıflandırması, bu bilgilerin Güvenlik Bilgi Formları’nda da yer verilmesiyle 1 Haziran 2015’e kadar devam edecektir.1 Aralık 2010 tarihinden sonra CLP sınıflandırması da bu bilgilere eklenecektir. Tüm bu eklemeler maddenin kendisi için uygulanmakla beraber, bu maddeleri içeren karışımlar içinde geçerlidir.
 
   1 Aralık 2010 tarihine kadar eğer madde CLP’ye göre sınıflandırılıp, etiketlenip, ambalajlandıysa, bu sınıflandırma Güvenlik Bilgi Formları’nda DSD’ye göre yapılan sınıflandırmanın yanında verilecektir. Tedarikçi CLP Tüzüğü’nü Güvenlik Bilgi Formu’nun tamamına uyarlamak isterse bunu “Diğer Bilgiler” başlığı altında belirtmek zorundadır.

   Karışımların DPD’ye göre sınıflandırması, bu bilgilerin  Güvenlik Bilgi Formları’nda da yer verilmesiyle 1 Haziran 2015’e kadar devam edecektir. 

   1 Haziran 2015 tarihine kadar eğer karışım CLP’ye göre sınıflandırılıp, etiketlenip, ambalajlandıysa, bu sınıflandırma Güvenlik Bilgi Formları’nda DPD’ye göre yapılan sınıflandırmanın yanında verilecektir. Tedarikçi CLP Tüzüğü’nü Güvenlik Bilgi Formu’nun tamamına uyarlamak isterse bunu “Diğer Bilgiler” başlığı altında belirtmek zorundadır.

   1 Haziran 2015 tarihinden itibaren madde ve karışımların sınıflandırması Güvenlik Bilgi Formları’nda da verilmek üzere CLP Tüzüğü’ne göre yapılacaktır. Bu tarihten sonra Tehlike Madde Direktifi (DSD) ve Tehlike Karışımlar Direktifi (DPD) ve bunlara uygun sınıflandırmalara izin verilmeyecektir.


 
8.HARMONİZE SINIFLANDIRMA
8.1. Avrupa Birliği içinde on yıllık süre için sınıflandırmalar harmonize edilmiştir.8000 maddenin harmonize sınıflandırmasını içeren Tehlikeli Maddeler Direktifi’nin Ek I’ne ne olacaktır ?
Tehlikeli Maddeler Direktifi’nin Ek I’i, CLP Tüzüğü Ek VI’nın Tablo 3.2’sine taşınmıştır. Bu transferin iki önemli sebebi vardır: Öncelikle, Tehlikeli Maddeler Direktifi’nin Ek I’i, CLP Tüzüğü’nün yürürlüğe girmesiyle iptal edilmiştir. Geçiş süresi boyunca ve CLP Tüzüğü’ne göre yapılacak sınıflandırmalarda, DSD ve DPD’lere göre yapılan sınıflandırmalar kullanılacaktır, bu sebeple geçmiş harmonize çalışmalar tedarikçiler tarafından bu süre esnasında hala önem teşkil edecektir.
Fiziksel testlerde geçişler, elde edilebilir bilgilerin yeniden değerlendirilmesiyle gerçekleşecektir. Sağlık ve çevre tehlikelerinde, geçişler CLP Tüzüğü Ek VII’de verilen geçiş tablolarının kullanılmasıyla gerçekleşecektir. Bu alanlarda DSD ve CLP kriterleri birbiriyle tam olarak eşleşmemektedir, çok az bir sınıflandırma devredecektir.
CLP Tüzüğü’nün yürürlüğe girmesiyle, DSD’nin 29. ATP kapsamınıda içeren tüm harmonize sınıflandırmalar Ek VI’da yer alacaktır.
8.2. 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe giren CLP Tüzüğü’yle, Tehlikeli Maddeler Direktifi’nin Ek I’i iptal edilerek, CLP Tüzüğü’ne aktarılmıştır. CLP Tüzüğü Ek VI’sına henüz dahil edilmeyen Tehlikeli Maddeler Direktifi’nin 30. ve 31.ATP’siyle ilgili maddelerin tedarikçileri ne yapmalıdır ?
Tehlikeli Maddeler Direktifi’nin 30. ve 31.ATP’si yeni ve güncelleştirilmiş harmonize sınıflandırmalar sunarak Ek I’i değiştirmiştir. Bu harmonize sınıflandırmalar CLP Tüzüğü Ek VI’ya dahil edilmemiştir.
Bu nedenle, Avrupa Komisyonu CLP Tüzüğü 1.ATP’sinde, Tehlikeli Maddeler Direktifi’nin 30. ve 31.ATP’sinde yer alan harmonize sınıflandırmaların, CLP Tüzüğü Ek VI’ya taşınması doğrultusunda bir öneri hazırlamıştır. Bu ATP, Avrupa Birliği’nde uygulanacak uygun bir komite oyu almıştır.
67/548/EEC  sayılı Tehlikeli Maddeler Direktifi’nin Ek I’inin iptali hususunda;
20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe giren CLP Tüzüğü’nün Madde 55(11)’yle 67/548/EEC  sayılı Tehlikeli Maddeler Direktifi’nin Ek I’i iptal edilmiştir. Ancak bu iptalin yarattığı boşluk kısa ömürlü olmuştur. Bu boşluk, 2009 yılının ortalarında yürürlüğe girecek olan CLP Tüzüğü’nün 1.ATP’siyle doldurulacaktır. Bu arada, firmalar CLP Tüzüğü Ek VI’da yer almayan  Tehlikeli Maddeler Direktifi’nin 30. ve 31.ATP’sinde bulunan güncelleştirilmiş harmonize sınıflandırmaları kullanmaları konusunda desteklenmelidir.

67/548/EEC  sayılı Tehlikeli Maddeler Direktifi ve CLP Tüzüğü, şahsi sınıflandırmalar için ana prensipleri vermektedir. CLP Tüzüğü Ek VI’da yer almayan  Tehlikeli Maddeler Direktifi’nin 30. ve 31.ATP’sindeki güncelleştirilmiş harmonize sınıflandırmalarla, şahsi olarak sınıflandırılan maddelerin sınıflandırmalarının, harmonize edilerek Ek VI’ya dahil edilmesi uygun görülmüştür.

 
8.3. CLP Tüzüğü kapsamında harmonize sınıflandırma için önerileri kimler sunacak?
Üye Ülke Yetkili Otoriteleri yanında üreticiler, ithalatçılar ve alt kullanıcılar da maddelerin harmonize sınıflandırmaları ve etiketlemeleri için öneri sunabilirler. Ancak daha önce harmonize edilmiş önerilerin güncelleştirilmesi için sadece  Üye Ülke Yetkili Otoriteleri öneri sunabilirler.Üretici, ithalatçı ve alt kullanıcılar, harmonize sınıflandırma önerilerini CMR ve solunum duyarlılığı tehlike grupları dışındakiler için sunarlar.Bu öneriler, Komisyon Yönetmeliği uyarınca belirli bir ücret karşılığında yapılacaktır.
8.4. Tüm maddelerin sınıflandırılmaları harmonize edilebilir mi?
Tüm maddelerin harmonize olarak sınıflandırılması Avrupa Kimyasallar Ajansı, Komisyon ve Üye Ülkeler için çok büyük ek kaynak gerektirir ve pratikte imkansız görünmektedir. CLP Tüzüğü, harmonize sınıflandırmanın en problemli maddeler için (CMR’ler ve Solunum Duyarlılığı) yapılmasını öngörmektedir. Üye Ülke Yetkili Otoriteleri, üreticiler, ithalatçılar ve alt kullanıcıların sundukları öneriler doğrultusunda diğer tehlike sınıflarında harmonizasyon da önemlidir.

8.5. Neden Tehlikeli Maddeler Direktifi Ek I altındaki konsantrasyon limitleri (GCL), CLP Tüzüğü Ek VI altındaki tablo 3.2’ye taşınmamıştır  ?
Konsantrasyon limitleri’nin (GCL), Tehlikeli Maddeler Direktifi Ek I altında verilme nedeni sınıflandırma yapacaklar için tümünün bir tabloda toplanma istediğidir. CLP kriterleri konsantrasyon limitleri (GCL) içermemektedir, dolayısıyla karışıklık yaratmamak için tablodan silinmiştir. Bu durum 1999/45/EC Tehlikeli Karışımlar Direktifi’nin ikinci ATP’si ile uyum sağlamaktadır.

8.6. M-Faktör nedir ?
M-faktörü bir çarpım faktörüdür. M-faktörleri sucul ortam için çok toksik olan maddelerin karışım içinde kullanıldığı durumlarda ağırlığı arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. Spesifik bir madde için CLP Tüzüğü Ek VI’da harmonize M-faktör listesi bulunmamaktadır. Üretici, ithalatçı ve alt kullanıcı, M-faktörlerini maddelerin Akut Toksisite Kategori 1 veya Kronik Akut Toksisite Kategori 1’e göre sınıflandırırken kendileri oluşturacaklardır.

8.7. Harmonize sınıflandırmaların bir UN Listesi olmalı mıdır ?
Bu aşamada UN GHS Experleri Altkomiteleri’nin genel görüşü, harmonize madde ve sınıflandırmaların UN Listesi uygulamasının şu an için erken bir uygulama olduğudur. Bu uygulamaya geçilmeden önce bir çok ülkede sınıflandırma ve etiketleme için aynı harmonize kriterlerin uygulanması gerekmektedir.

Logged

Dışticaretteyaklaşımlar

Bülent BALYEMEZ
İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi

Güzeloba Mah. Kaplan-2 Sk. Yakup Dinç Sit. A.2
Blok Kat:7 No: 16
LARA - ANTALYA
www.disticaretyonetimi.com
Tel   :  0 242 349 27 17
Cep  :  0 532 332 32 99
bulentbalyemez
Administrator
Hero Member
*****
Mesaj Sayısı: 3569


WWW
« Yanıtla #1 : Aralık 29, 2009, 08:03:25 ÖS »

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
1
ECHA
http://echa.europa.eu
CLP Tüzüğü hakkında Temel Rehber
CLP maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması (CLP) hakkında (AT) 1272/2008 Sayılı Tüzüktür.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
2
YASAL UYARI
Bu doküman (AT) 1272/2008 Sayılı Tüzüğe (CLP Tüzüğü) rehberlik sağlamaktadır.
Bununla birlikte, sadece CLP Tüzüğü metninin orijinal yasal referans olduğu ve bu dokümandaki bilgilerin yasal tavsiye oluşturmadığı kullanıcılara hatırlatılmaktadır.
Avrupa Kimyasallar Ajansı bu dokümanın içeriğine yönelik hiçbir sorumluluk
kabul etmemektedir.
ISBN: henüz mevcut değil
ISSN: henüz mevcut değil
ECHA Referansı: ECHA-09-G-01-EN
Tarih:
Dil: İngilizce
Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından hazırlanan bu rehber kitapçık, İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası tarafından bilgilendirme amaçlı olarak Türkçeye çevrilmiştir. REACH konusunda olduğu gibi CLP konusunda da tek güvenilir kaynak Tüzüğün kendisi olup, bu dökümandaki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu dökümanın içeriğinden ve çevirisinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.
© European Chemicals Agency (Avrupa Kimyasallar Ajansı), 2009
Kaynak belirtilerek çoğaltılmasına izin verilmiştir.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
3
ÖNSÖZ
Bu doküman, AB ülkelerinde 20 Ocak 2009’da yürürlüğe giren ve yakın gelecekte Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn’da da yürürlüğe girmesi beklenen yeni (AT) 1272/2008 Sayılı maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkındaki Tüzükte (CLP Tüzüğü veya sadece “CLP”) belirlenen temel özellikler ve usuller konusunda rehberlik sağlamaktadır. CLP Tüzüğüyle ilgili bütün rehberler arasında Modül 1’i temsil etmektedir.
Bu Modül 1 rehber asıl olarak tedarikçilere hitap etmektedir, yani madde imalatçılarına, madde ve karışım ithalatçılarına, alt-kullanıcılara, madde ve karışım distribütörlerine ve bazı belirli eşya üretici ve ithalatçılarına. Bu rehber doküman okuyucularının faal olarak madde ve karışımları sınıflandırmada deneyimleri olması beklenmezken, 67/548/AET sayılı Tehlikeli Maddeler Direktifi ve 1999/45/AT sayılı Tehlikeli Karışımlar Direktifinde gösterilen geçerli sınıflandırma ve etiketleme sistemi hakkında temel bilgi sahibi oldukları varsayılmaktadır.
Bu doküman oluşturulurken amaç, CLP uyarınca yükümlülükler konusunda hızlı ve etkin bir uyumlaştırmaya izin vermek için tüzüğün yasal ve teknik içeriğini kolayca kavranabilir bir şekilde sağlamaktı. Kriterlere uygun olarak sınıflandırma ve etiketleme ve bütün tehlike sınıflarına yönelik genel özellikler hakkında bilgi için CLP Tüzüğü Modül 2’de daha ayrıntılı kapsamda sağlanan rehberlikle birlikte yasal metnin kendisine ve eklerine başvurmanızı tavsiye ederiz.
Aynı zamanda REACH’e de uymanızın gerekli olabileceğinin farkındayız. Dolayısıyla, CLP kapsamında rol oynayan ilgili REACH yükümlülüklerini bu rehber boyunca vurguladık. Ayrıca, CLP Tüzüğünü uygulamada yardım edebilecek REACH ile ilgili rehber dokümanlara işaret ettik.
Bu doküman, Modül 1 projesine güçlü bağlılık gösteren Üye Ülke ve paydaş uzmanlarının deneyimlerinden ve teknik bilgilerinden çok yararlanmıştır. Komisyon ve Avrupa Kimyasallar Ajansı alınan birçok değerli katkılar için müteşekkirdir. Bu dokümanın yeni Tüzüğün getirdiği yükümlülüklere uymanızda yardımcı olacağını umarız.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
4
İçindekiler
Bu rehber dokümanında aradığınızı bulabilmenize yardım etmek için, her sayfanın kenar boşluğunda basitleştirilmiş bir biçiminin olduğu, bir içindekiler tablosu oluşturulmuştur ( Şekil 1). Ayrıca, sembolü gördüğünüz her yerde bu rehber dokümanının farklı bir bölümüne bir bağlantıya işaret eder.
Şekil 1: Bu rehber dokümanı içerisinde aradığınızı bulmak Konu alanı Kısım Sayfa Başlarken 1. Giriş 6 2. CLP gereğince roller ve yükümlülükler 10 3. CLP için hazırlanmak 17 4. CLP’ye geçiş 20 5. DSD / DPD ile benzerlikler ve farklılıklar 24 6. DSD / DPD ve CLP – anahtaranahtar terimlerin karşılaştırılması 30 Tehlike sınıflandırma 7. Sınıflandırmanın genel özellikleri 35 8. Uyumlaştırılmış sınıflandırmaların kullanımı 39 9. Çevirim tablolarının kullanımı 42 10. Bilgi kaynakları 44 11. CLP kapsamında test yapmanın rolü 47 12. Maddeleri sınıflandırma 50 13. Karışımları sınıflandırma 55
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
5
Şekil 1: Bu rehber dokümanı içerisinde aradığınızı bulmak (devamı) Konu alanı Kısım Sayfa Tehlike İletişimi 14. Etiketleme 58 15. Etiketleme için öncelik kurallarının uygulanması 68 16. Özel etiketleme ve ambalajlama çözümleri 71 17. Güvenlik Bilgi Formu 74 Sınıflandırmaya takviye 18. Sınıflandırma ve etiketleme envanteri – maddeleri bildirme 76 19. Yeni tehlike bilgisi 81 20. Alternatif bir kimyasal isim kullanmak için talep 83 21. Bilgi kayıt ve talepleri 86 22. Uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme için öneriler 88 REACH ve AB Alt-mevzuatı 23. Alt-mevzuat – genel bakış 92 24. Biyosidal ürünler ve bitki koruma ürünleri 95 25. REACH gereğince sınıflandırmaya bağlı yükümlülükler 97 26. Madde Bilgi Değişim Forumu (SIEFs) 98 27. CLP ile ilgili REACH rehber dokümanları 100 Ekler Ek 1: UN GHS pilot denemelerinden örnekler Ek 2: Sözlük Ek 3: Ek bilgi kaynakları Ek 4: UN GHS ve CLP
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
6
Başlarken
1. Giriş
2. CLP uyarınca roller ve yükümlülükler
3. CLP için hazırlanma
4. CLP’ye geçiş
5. DSD /DPD ile benzerlikler ve farklılıklar
6. DSD /DPD ve CLP – anahtaranahtar terimlerin karşılaştırılması
Tehlike sınıflandırması
Tehlike iletişimi
Sınıflandırmaya takviye
REACH ve AB alt-mevzuatı
1. Giriş
Bu rehber hakkında
Bu rehber dokümanı 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe giren, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008 Sayılı Tüzüğün (CLP Tüzüğü veya kısaca CLP) gerekliliklerini bulmanızda yardımcı olmak için yazılmıştır, bakınız http://eur- lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:353:SOM:EN:HTML. CLP’deki temel özellikler ve prosedürler hakkında bilgi sahibi olacaksınız ancak ilave detaylar ve anlayışı doğrulamak için tüzük metnine başvurmanız önerilmektedir. Sınıflandırma kriterlerine yönelik olarak maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması için CLP kurallarının uygulanması hakkındaki rehber dokümana başvurmanız önerilmektedir (Modül 2). Doküman, aynı zamanda özel bir sınıflandırmaya ilgili olan yerlerde maddeye özgü rehberlik de sağlamaktadır, örneğin, metallerin sucul ortam sınıflandırması gibi.
CLP’nin birçok hükmü Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin ve Kısıtlanması hakkında 1907/2006 sayılı Tüzüğün (REACH) ve diğer Topluluk mevzuatı kapsamındaki hükümlerle yakından bağlantılıdır. REACH, biyosidal ürünler hakkında 98/8/AT sayılı Direktif ve bitki koruma ürünleri hakkında 91/414/AET sayılı Direktif bu rehber dokümanın ayrı bölümlerinde kısaca açıklanmıştır. Ayrıca, bu dokümanın özel bölümlerinde uygun olan yerlerde REACH ile bağlantılar kısaca belirtilmiştir.
Bu rehber kimler içindir?
Bu doküman madde ve karışım tedarikçileri ve CLP uyarınca sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama için yeni kurallara başvurması zorunlu belirli özel eşyaların1 üretici ve ithalatçıları için yazılmıştır. Tedarikçiler, formül yapan kişiler (karışımların imalatçıları) ve yeniden ithal edenleri kapsayarak maddelerin imalatçıları, maddelerin veya karışımların ithalatçıları, alt-kullanıcıları, ve madde ve karışımları piyasaya süren bayiler dâhil olmak üzere distribütörlerdir. ( bu rehber dokümanın 2.
1 Bir eşyanın üreticisi veya ithalatçısı olarak, sadece, eğer CLP’nin Ek 1 bölüm 2.1’inde tanımlanan patlayıcı bir eşya üretiyor veya ithal ediyorsanız veya bir eşyada bulunan bir maddenin kaydı veya bildirimi için REACH 7. veya 9. Madde geçerli ise CLP’den etkilenmektesinizdir.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
7
kısmına bakınız). Bu doküman, 67/548/AET sayılı Tehlikeli Maddeler Direktifi (DSD) ve 1999/45/AT sayılı Tehlikeli Karışımlar Direktifi uygulaması nedeniyle hâlihazırda sınıflandırma ve etiketleme konusunda temel bir anlayışa sahip ya da Birleşmiş Milletler Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi konusunda Küresel Uyumlaştırılmış Sistemi (UN GHS) hakkında bilgisi olanlar için hazırlanmıştır (aşağıya bakınız). Bu doküman her şeyi en baştan anlatmayacak, ancak yeni CLP-Tüzüğü özellikleri konusunda yeterli bir genel açıklama sunmaya çalışacaktır.
CLP nedir, neden var?
Madde ve karışımların ticareti sadece iç pazarı değil küresel pazarı da ilgilendiren bir konudur. Dünya çapında ticareti kolaylaştırma bakışıyla, insan sağlığını ve çevreyi koruyarak, Birleşmiş Milletler (UN) yapısı içinde sınıflandırma ve etiketlemeyle birlikte bunların uygulamaları için genel ilkeler için uyumlaştırma kriterleri 12 yıllık bir süreç boyunca dikkatli bir biçimde geliştirilmiştir. Sonuç, Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi konusunda Küresel Uyumlaştırılmış Sistem (UN GHS) olarak adlandırılmıştır:
http://unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html.
CLP Tüzüğü değişik deklarasyonlar izlerken, Topluluk, Topluluk mevzuatına uluslararası olarak kabul görmüş GHS kriterlerini dâhil etmek yoluyla sınıflandırma ve etiketleme için kriterlerin küresel uyumlaştırmasına katkıda bulunma niyetini bu sayede onaylamıştır. İşletmeler, bir yandan tedarik ve kullanım için diğer yandan taşımacılık için sınıflandırma ve etiketleme kurallarının küresel uyumlaştırmasından ve aralarındaki tutarlılıktan yararlanmalıdır.
Şu anda, CLP, UN GHS’nin 2. revizyonunu temel almıştır. DSD ve DPD’nin yerleşik temel özellik ve işlemlerini almıştır. Dolayısıyla, CLP, AB dışındaki ülkelerin GHS uygulamalarına benzer ancak birebir aynı olmayacaktır.
CLP Tüzüğü, Üye Ülkelerde yasal olarak bağlayıcıdır. Endüstride doğrudan uygulanabilir. CLP, zaman içinde DSD ve DPD’nin yerine geçecektir. Bu direktifler bir geçiş süresinden sonra nihai olarak yürürlükten kaldırılacaktır (1 Haziran 2015 tarihinde) ( bu rehber dokümanın 4. kısmına bakınız).
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
8
Tehlike sınıflandırması, etiketleme ve ambalajlama nedir?
CLP’nin temel amaçlarından biri, DSD’ye benzer şekilde, bir madde veya karışımın tehlikeli olarak sınıflandırılmasına yol açacak özellikler gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu rehber dokümanda “madde ve karışımlar” bahsi geçtiğinde bunun aynı zamanda CLP, Ek 1, 2. Bölümüne uygun olarak sınıflandırmaya tabi olan “belirli özel eşyaları” da kapsadığına lütfen dikkat ediniz.
Böyle özellikler belirlendiğinde ve madde veya karışım uygun olarak sınıflandırıldığında, imalatçılar, ithalatçılar, alt-kullanıcılar ve madde ve karışımların distribütörleri ve belirli özel eşyaların üreticileri ve ithalatçıları bu madde ve karışımların belirlenen tehlikelerini tedarik zincirindeki diğer aktörlere, tüketiciler de dâhil olmak üzere iletmek zorundadırlar.
Bir madde veya karışımın tehlikesi o madde veya karışımın oluşturacağı zarar için potansiyeldir. Bu, madde veya karışımın kendine özgül özelliklerine bağlıdır. Bu bağlantıda, tehlike değerlendirme madde veya karışımın kendine özgü özelliklerine ait bilginin zarar vermeye neden olan potansiyelinin belirlenmesinin değerlendirmesi sürecidir. Belirlenen bir tehlikenin kaynağı ve ciddiyetinin sınıflandırma kriterlerini karşıladığı durumlarda, tehlike sınıflandırması bir madde veya karışımın insan sağlığı veya çevreye verdiği zararın bu tehlikenin standartlaştırılmış tanımlamasını yapmaktadır.
Tehlike etiketleme bir madde veya karışım kullanıcısına, bir tehlikenin var olduğu uyarısını yapar ve patlama ve ortaya çıkacak risklerden kaçınılması ihtiyacı konusunda tehlike sınıflandırması bilgisinin iletilmesine izin verir.
CLP, tehlikeli madde ve karışımların güvenli tedarikini garanti altına almak için genel ambalajlama standartlarını düzenler (CLP Takrir 49 ve CLP Başlık IV).
Ya risk değerlendirmesi hakkında?
Kimyasalların sınıflandırılması bir madde veya karışımın yapısal tehlikelerinin tür ve şiddetini yansıtmak içindir. Belirli bir tehlikeli maddenin, bu tehlikeyi gösteren madde veya karışımın insanlara veya çevreye gerçekten maruz kalmasıyla ilgili olan risk değerlendirmesiyle karıştırmamalıdır. Bununla birlikte, hem sınıflandırma hem de risk değerlendirme için ortak payda, tehlike tanımlama ve tehlike değerlendirmedir.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
9
Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA veya Ajans) rolü nedir?
Avrupa Kimyasallar Ajansı (Ajans) REACH’i yönetmek amacıyla kurulmuş bir Topluluk organıdır. Hem REACH hem de CLP’nin uygulanması konusunda AB kapsamında tutarlılığı sağlamak için merkezi rolü vardır.
Ajans görev alanına giren kimyasallarla ilgili sorular konusunda Sekretaryası ve uzmanlaşmış Komiteleri aracılığıyla Üye Ülkelere ve Topluluk kurumlarına bilimsel ve teknik tavsiyeler sağlar. Genel olarak Ajansın özel görevleri şunları içerir:
endüstriye CLP yükümlülükleri konusunda nasıl uyum sağlamaları gerektiği hakkında teknik ve bilimsel rehberlik ve araçlar sağlama (CLP Madde 50); Üye Ülke Yetkili Otoritelerine CLP’nin etkinliği konusunda teknik ve bilimsel rehberlik sağlama (CLP Madde 50); CLP uyarınca kurulan yardım masalarına destek sağlama (CLP Madde 44 ve 50); bir veritabanı şeklinde bir sınıflandırma ve etiketleme envanteri kurma ve devamlılığını sağlama ve sınıflandırma ve etiketleme envanterine teklifleri alma (CLP Madde 42); bir madde için Üye Ülke Yetkili Otoritelerinden ve tedarikçilerden uyumlaştırılmış sınıflandırma için öneriler alma ve sınıflandırma için böyle öneriler konusunda Komisyona görüş sunma (CLP Madde 37); alternatif bir kimyasal isim kullanmak için talepleri alma, değerlendirme ve kabul edilebilirlikleri üzerinde karar verme (CLP Madde 24); ve Komisyon’a etiketleme ve ambalajlama gerekliliklerinden muafiyet için taslaklar hazırlama ve sunma (CLP Madde 29(5)).
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
10
Başlarken
1. Giriş
2. CLP uyarınca roller ve yükümlülükler
3. CLP için hazırlanma
4. CLP’ye geçiş
5. DSD /DPD ile benzerlikler ve farklılıklar
6. DSD /DPD ve CLP – anahtaranahtar terimlerin karşılaştırılması
Tehlike sınıflandırması
Tehlike iletişimi
Sınıflandırmaya takviye
REACH ve AB alt-mevzuatı
2. CLP uyarınca roller ve yükümlülükler
CLP uyarınca roller
CLP uyarınca madde veya karışım tedarikçilerine yüklenen yükümlülükler çoğunlukla tedarik zincirinde tedarikçilerin madde veya karışıma yönelik rollerine bağlıdır. Dolayısıyla, CLP uyarınca rolünüzü tanımlamanız en önemli husustur.
Rolünüzü tanımlamak için CLP’nin 2. Maddesi temel alınarak düzenlenen Tablo 2.1’deki beş farklı tanımlamayı okuyunuz. “Alt-kullanıcı” veya “distribütör” ile ilgili roller konusunda daha detaylı netlik için ECHA internet sitesinde “Alt-kullanıcılar için rehberlik” (http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm) dokümanına başvurabilirsiniz.
Faaliyetlerinize uyan bir tanımlama olan yerde, CLP uyarınca rolünüz, o tanımlamanın sağında gösterilmiştir. CLP uyarınca birden fazla rolünüz olabileceği için lütfen tanımlamaların her birini dikkatli olarak okuyunuz.
Lütfen CLP sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülüklerinin genellikle madde ve karışımların tedarikiyle bağlantılı olduğuna dikkat ediniz. Bununla birlikte, sınıflandırma, herhangi bir tedarik konusundan bağımsız olarak, REACH amaçlarına uygun olarak bir kayıt veya bildirimin doğru hazırlanması için de ilgilidir. Dolayısıyla, bu rehber REACH uyarınca da böyle bildirimler hazırlayanlara da hizmet etmelidir. Bir kayıt veya bildirim REACH amaçları için hazırlanmış fakat tedarik etme durumu yoksa etiketleme ve ambalajlama yükümlülükleri genellikle yoktur.
Tablo 2.1: CLP uyarınca rolünüzü tanımlama Tanımlamalar CLP uyarınca rolünüz 1 Topluluk içinde doğal durumdan bir madde üreten veya elde eden Topluluk bünyesinde tanınan gerçek veya tüzel kişi İmalatçı(1)
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
11
2 Topluluk gümrük topraklarına fiziksel olarak girişinden sorumlu Topluluk bünyesinde tanınan gerçek veya tüzel kişi İthalatçı 3 Endüstriyel veya profesyonel faaliyetleri sırasında bir maddeyi ya tek olarak ya da bir karışım içinde kullanan, imalatçı veya ithalatçı olmayan Topluluk bünyesinde tanınan gerçek veya tüzel kişi Alt-kullanıcı(2) (formül yapan kişi / yeniden ithal eden kişi dâhil) 4 Üçüncü taraflar için, perakende satıcılar dâhil sadece bir maddeyi tek olarak veya bir karışım içinde depolayan ve piyasaya süren Topluluk bünyesinde tanımlı gerçek veya tüzel kişi Distribütör (perakende satıcı dâhil) 5 Topluluk içinde bir eşyayı - eşya üretim sırasında özel bir şekil, yüzey veya dizayn verilen, işlevini, kimyasal oluşumundan çok şekli belirleyen bir nesne anlamına gelmektedir - yapan veya bir araya getiren gerçek veya tüzel kişi Eşya üreticileri (3) Notlar: (1) Günlük lisanda “imalatçı” terimi hem maddeleri üreten (gerçek/tüzel) kişiyi hem de karışımları üreten (formül yapan kişi) (gerçek/tüzel) kişiyi kapsayabilir. Günlük lisanının aksine, REACH ve CLP kapsamında “imalatçı” terimi sadece maddeleri üreten kişiyi kapsamaktadır. REACH ve CLP uyarınca formül yapan kişi “alt-kullanıcı”dır. (2) Bir distribütör veya tüketici alt-kullanıcı değildir. (3) Bir eşyanın üreticisi veya ithalatçısı olarak CLP’den, sadece eğer CLP Ek I kısım 2.1’de tanımlandığı biçimde patlayıcı bir ürün üretiyor veya ithal ediyorsanız veya bir eşyada bulunan bir maddenin REACH 7. veya 9. Maddesi uyarınca kayıt edilmesi veya bildirilmesi durumlarında etkilenmektesinizdir.
CLP uyarınca yükümlülükler
CLP bu Tüzükte (CLP Madde 4(9)) düzenlenen sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama gerekliliklerini karşılamak amacıyla tedarik zincirinde işbirliği yapılması için bütün tedarikçiler için genel bir yükümlülük ortaya koyar. Ayrıca, CLP uyarınca özel yükümlülükleriniz Tablo 2.1.’de belirtildiği biçimde tedarik zincirindeki rolünüze bağlıdır. Tablo 2.2 ile 2.5 arasındaki tablolarda her rol için yükümlülükler gösterilir ve her durum için bu rehber dokümanın anahtaranahtar bölümlerine işaret edilir.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
12
Tablo 2.2: Bir imalatçı veya ithalatçının yükümlülükleri CLP uyarınca yükümlülükler Anahtar bölümler 1 Madde ve karışımları piyasaya sürmeden önce CLP’ye uygun olarak sınıflandırmanız, etiketlemeniz ve ambalajlamanız gerekir. Aynı zamanda REACH Madde 6, 9, 17 veya 18’e (CLP Madde 4) uygun olarak kayıt veya bildirime tabi olan, piyasaya sürülmeyen maddeleri de sınıflandırmanız gerekir. 7 2 CLP Başlık II’ye uygun olarak sınıflandırmanız gerekir (CLP Madde 5-14) 8 – 13 3 CLP Başlık III’e uygun olarak etiketlemeniz gerekir (CLP Madde 17-33) 14 – 16 4 CLP Başlık IV’e uygun olarak ambalajlamanız gerekir (CLP Madde 35) 14 ve 16 5 Maddeleri piyasaya sürmeniz durumunda, sınıflandırma ve etiketleme elemanlarını, Ajans’da oluşturulan sınıflandırma ve etiketleme envanterine bildirmeniz gerekir (CLP Madde 40) 18 6 Piyasaya süreceğiniz madde veya karışımların sınıflandırılmasını etkileyebilecek yeni bilimsel veya teknik bilgilerin farkında olmanız için erişilebilir bütün mantıklı adımları atmanız gerekir. Böyle bilgilerin farkında olduğunuz zaman, bunların uygun ve güvenilir olduğunu düşünmeniz durumunda, ilgili sınıflandırma konusunda fazla gecikmeden yeni değerlendirmeleri yapmanız gerekir (CLP Madde 15) 19 7 Bir madde veya karışımın sınıflandırılması ve etiketlenmesinde herhangi bir değişimi takiben, bazı durumlarda fazla gecikmeden etiketi güncellemeniz gerekir (CLP Madde 30) 14 ve 19
8 Bir maddenin uyumlaştırılmış sınıflandırılması ve etiketlenmesi unsurlarında bir değişime neden olacak yeni bilgilere sahipseniz (CLP Ek VI Bölüm 3) maddenin piyasaya sürüldüğü Üye Ülkelerden birinde Yetkili Otoriteye bir teklif sunmanız gerekir (CLP Madde 37(6)) 22
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
13
9 Bir madde veya karışımı en son tedarik ettiğiniz tarihten en az 10 yıl sonrasına kadar olan sürede CLP uyarınca sınıflandırma ve etiketlendirme amaçları için gerekli bütün bilgileri bir araya getirmeli ve erişilebilir olarak tutmanız gerekir. Bu bilgi REACH Madde 36’da istenen bilgiler ile birlikte tutulmalıdır (CLP Madde 49) 21
Not: Karışımları piyasaya süren ithalatçılar ve alt-kullanıcılar, özellikle acil sağlık müdahalesi durumunda engelleyici ve iyileştirici önlemlerin oluşturulması için bilgi almakla sorumlu Üye Ülke organlarına karışımlarla ilgili belirli bilgileri sağlamaya hazırlıklı olmaları gereklidir (CLP Madde 45).
Tablo 2.3: Alt-kullanıcının yükümlülükleri (formül yapan kişi / yeniden ithal eden kişi dâhil) CLP uyarınca yükümlülükler Anahtar bölümler 1 Madde ve karışımları piyasaya sürmeden önce CLP’ye uygun olarak sınıflandırmanız, etiketlemeniz ve ambalajlamanız gereklidir (CLP Madde 4). Bununla birlikte, tedarik zincirinde başka bir aktör tarafından CLP Başlık II’ye uygun olarak elde edilen bir madde veya karışım için, bu madde veya karışımın içeriğini değiştirmemek kaydıyla, sınıflandırılmasını benimseyebilirsiniz. 7 2 Piyasaya sürdüğünüz madde veya karışımın içeriğini değiştirmeniz durumunda: CLP Başlık II’ye uygun olarak sınıflandırmanız gerekir (CLP Madde 5-14). 8 – 13 3 CLP Başlık III’e uygun olarak etiketlendirmeniz gerekir (CLP Madde 17-33) 14 – 16 4 CLP Başlık IV’e uygun olarak ambalajlamanız gerekir (CLP Madde 35) 14 ve 16 5 Piyasaya süreceğiniz madde veya karışımların sınıflandırılmasını etkileyebilecek yeni bilimsel veya teknik bilgilerin farkında olmanız için bütün mantıklı adımları atmanız gerekir. Böyle bilgilerin farkında olduğunuz zaman, bunların uygun ve güvenilir olduğunu düşünmeniz durumunda, ilgili sınıflandırma konusunda fazla gecikmeden yeni değerlendirmeleri yapmanız gerekir (CLP Madde 15) 19
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
14
6 Bir madde veya karışımın sınıflandırılması ve etiketlenmesinde herhangi bir değişimi takiben, bazı durumlarda aşırı gecikme yapmadan etiketi güncellemeniz gerekir (CLP Madde 30) 14 ve 19 7 Bir maddenin uyumlaştırılmış sınıflandırılması ve etiketlendirilmesi unsurlarında bir değişime neden olacak yeni bilgilere sahipseniz maddenin piyasaya sürüldüğü Üye Ülkelerden birinde Yetkili Otoriteye bir teklif sunmanız gerekir (CLP Madde 37(6)) 22
Tablo 2.3: Alt-kullanıcının yükümlülükleri (formül yapan kişi / yeniden ithal eden kişi dâhil) (devamı) CLP uyarınca yükümlülükler Anahtar Bölümler 8 Bir madde veya karışımı en son tedarik ettiğiniz tarihten en az 10 yıl sonrasına kadar olan sürede CLP uyarınca sınıflandırma ve etiketlendirme amaçları için gerekli bütün bilgileri bir araya getirmeli ve erişilebilir olarak tutmanız gerekir. Bu bilgi REACH Madde 36’da istenen bilgiler ile birlikte tutulmalıdır (CLP Madde 49) 21
Not: Karışımları piyasaya süren ithalatçılar ve alt-kullanıcılar, özellikle acil sağlık müdahalesi durumunda engelleyici ve iyileştirici önlemlerin oluşturulması için bilgi almakla sorumlu Üye Ülke organlarına karışımlarla ilgili belirli bilgileri sağlamaya hazırlıklı olmaları gereklidir (CLP Madde 45).
Tablo 2.4: Distribütörün yükümlülükleri (perakende satıcılar dâhil) CLP uyarınca yükümlülükler Anahtar Bölümler 1 Piyasaya sürdüğünüz madde ve karışımları etiketlemeniz ve ambalajlamanız gerekir (CLP Madde 4) 14 – 16 2 Tedarik zincirinde başka bir aktör tarafından CLP Başlık II’ye uygun olarak elde edilen bir madde veya karışımın sınıflandırılmasını benimseyebilirsiniz, örneğin size sunulan bir Güvenlik Bilgi Formundan (CLP Madde 4) 7 ve 14
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
15
3 CLP Başlık III’e uygun olarak etiketlendirmeniz gerekir (CLP Madde 17-33) 14 – 16 4 CLP Başlık IV’e uygun olarak ambalajlamanız gerekir (CLP Madde 35) 14 ve 16 5 Bir madde veya karışımı en son tedarik ettiğiniz tarihten en az 10 yıl sonrasına kadar olan sürede CLP uyarınca sınıflandırma ve etiketlendirme amaçları için gerekli bütün bilgileri bir araya getirmeli ve erişilebilir olarak tutmanız gerekir. Bu bilgi REACH Madde 36’da istenen bilgiler ile birlikte tutulmalıdır (CLP Madde 49). Tedarik zincirinde başka bir aktör tarafından elde edilen bir madde veya karışımın sınıflandırılmasını benimsemeniz durumunda, sınıflandırma ve etiketleme amacıyla (örneğin, Güvenlik Bilgi Formu) istenen bütün bilgilerin madde veya karışımı en son tedarik ettiğiniz tarihten en az 10 yıl sonrasına kadar olan sürede erişilebilir olarak tutulduğunu garanti etmeniz gerekir. 21
Tablo 2.5: Belirli özel eşyaların üreticilerinin yükümlülükleri CLP uyarınca yükümlülükler Anahtar Bölümler 1 CLP Ek I bölüm 2.1’de tanımlanan şekilde bir patlayıcı eşya üretip piyasaya sürmeniz durumunda, piyasaya sürmeden önce bu eşyayı CLP’ye uygun bir biçimde sınıflandırmanız, etiketlemeniz ve ambalajlamanız gereklidir (CLP Madde 4). Ajansa bildirme yükümlülüğünüzden ayrı olarak aynı yükümlülükler ithalatçılar için olduğu gibi geçerlidir, yukarıda Tablo 2.2’ye bakınız 7 – 16 19, 21, 22 2 Eşyaların üreticisi veya ithalatçısı olarak, REACH Madde 7(1), 7(2), 7(5) veya 9 (CLP Madde 4)’e uygun olarak piyasaya sürülmeyen, kayıt veya bildirime tabi maddeleri de sınıflandırmanız gereklidir. CLP Başlık II’ye (CLP Madde 5-14) uygun olarak sınıflandırmanız gereklidir. 7 – 12
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
16
Başlarken
1. Giriş
2. CLP uyarınca roller ve yükümlülükler 3. CLP için hazırlanma
4. CLP’ye geçiş
5. DSD /DPD ile benzerlikler ve farklılıklar
6. DSD /DPD ve CLP – anahtaranahtar terimlerin karşılaştırılması
Tehlike sınıflandırması
Tehlike iletişimi
Sınıflandırmaya takviye
REACH ve AB alt-mevzuatı
3. CLP için hazırlanma
Nereden başlamalı?
İlk adımınız CLP ve CLP’nin ticari faaliyetiniz için etkileri konusunda farkındalık kazanmaktır.
Dolayısıyla aşağıdakileri yapmanız gerekir: kullandığınız madde ve karışımlar (karışımlarda bulunan maddeler dâhil olmak üzere) ve eşyalarda bulunan maddeler, tedarikçilerinizin kimler oldukları, müşterilerinizin kimler oldukları ve bunları nasıl kullandıkları konusunda bir envanter geliştirmek. Bu bilgilerin çoğunluğunu REACH uyarınca hâlihazırda toplamış olmanız muhtemeldir; kurumunuzda uygun teknik personelin eğitim ihtiyacını değerlendirmek; Yetkili Otoritenizin ve Ajans’ın internet sitelerini tüzükler ve ilgili rehberlik konularındaki gelişmeler hakkında güncel kalmak için izlemek; meslek odalarınızdan size nasıl yardım sunabilecekleri konusunda tavsiyeler araştırmak.
REACH, biyosidal ürünler hakkında 98/8/AT sayılı Direktif, bitki koruma ürünleri hakkında 91/414/AET sayılı Konsey Direktifi ve CLP yakından bağlantılı oldukları için, eğer uygulanabilirse, CLP işlemlerini, REACH ve biyosidal ürünler ve bitki koruma ürünleri mevzuatlarıyla ilgili işlemlerle birlikte planlamak önerilmektedir.
Ne yapmanız gerekmektedir?
İmalatçı, ithalatçı veya alt-kullanıcı olarak hâlihazırda DSD veya DPD’ye uygun olarak sınıflandırılmış olabilecek madde ve karışımlarınızı CLP kriterlerine göre sınıflandırmanız ve etiketlerini, Güvenlik Bilgi Formu ve bazı durumlarda ambalajlarını da değiştirmeniz gerekecektir (CLP Madde 4). Bu değişimler için zaman çizelgeleri bu rehber dokümanının 4. kısmında listelenmiştir.
Sınıflandırmayla bağlantılı olarak, CLP Ek VII’de verilen çevirim tablolarını, geçerli DSD ve DPD sınıflandırmalarına yakından cevap veren veya minimum CLP sınıflandırmalarına çevirme şeklinde hangi ölçüde kullanmak istediğinize karar vermeniz de gerekecektir (bu rehber dokümanın bakınız 8. kısmı ve 9. kısmı).
Bir distribütör olarak piyasaya sürmeden önce madde ve
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
17
karışımlarınızın CLP Başlık III ve IV’e uygun olarak etiketlenmesini ve ambalajlanmasını sağlamakla yükümlüsünüzdür. Bu yükümlülüğe uymak için size sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, örneğin, madde ve karışımlara eşlik eden Güvenlik Bilgi Formlarındaki bilgiler (CLP Madde 4 (5)).
Yapılacak değişiklikler için sürenin sona erme tarihleri bu rehber dokümanın 4. kısmında belirtilmiştir.
Yapılacak çalışmanın kapsamı hakkında bir anlayış kazanmak için, aşağıdakileri gerçekleştirmeye hazırlıklı olmanız gereklidir:
madde ve karışımlarınıza CLP kriterlerini uygulamak2, veya madde ve karışımlarınız hakkında hiç veriniz yoksa bunların mevcut sınıflandırmalarını ve Ek VII çevirim tablolarını kullanınız. Bu durumda bu tabloların Modül 2’sinin 1.8. Bölümünde bulunan kullanımına ilişkin rehbere dikkat etmeniz gerekir. Şu anda DSD ve DPD uyarınca tehlikeli olarak ele alınmayan madde ve karışımları, önceden tehlikeli olmayan bazı madde veya karışımlar CLP uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılabilmiş olmaları nedeniyle, dikkate almayı unutmamanız gerekir; maddelerinizin REACH kapsamında kayıt için sürenin sona erme tarihlerini ve bu maddeleriniz konusunda mevcut olan muhtemel bilgileri dikkate almak. Daha fazla bilgi için tedarikçilerinizle irtibat kurmanız gerekebilir; ve tedarikçilerinizle CLP konusunda nasıl bir beklenti içinde olduklarını ve kullandığınız madde veya karışımları nasıl etkileyeceğini görmek için irtibat kurunuz. Yeni karışımlar formüle etmek için başka karışımları bileşen (karışım içinde karışım) olarak kullanıyorsanız, tedarikçilerinizle karışım ve bileşenleri hakkında size verebilecekleri bilgileri, Güvenlik Bilgi Formları da dâhil olmak üzere, görüşmek için irtibat kurmanız gerekecektir. Aynı biçimde, siz de başka karışımlar formüle eden müşterilerinize karışımlar tedarik ediyorsanız, onlarla karışım ve bileşenleri konusunda nasıl bilgi paylaşacağınızı düşünmeniz gerekecektir.
İhtiyacınız olabilecek kaynaklar hakkında düşünmeniz gerekir, kendinize sorunuz:
2 Bir eşyanın üretici veya ithalatçısı olarak sadece CLP Ek I 2.1. kısımda veya REACH 7 veya 9. Maddesine göre bir eşyada bulunan bir maddenin kayıt edilmesi veya bildiriminin yapılması tanımlandığı şekilde bir patlayıcı eşya üretiyor veya ithal ediyorsanız etkilenirsiniz.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
18
yeterli miktarda uygun teknik ve düzenleyici personelim var mı yoksa ilave kaynaklara veya dış uzmanlığa ihtiyacım olacak mı? güvenlik Bilgi Formu oluşturma yazılımı – sistemimi yükseltmem gerekir mi? yeni etiketleri nasıl oluşturacağım? ve ambalajlama – DSD, DPD veya taşımacılık mevzuatına uygun olarak uyguladığım ambalajlamamın CLP’ye geçiş nedeniyle değiştirilmesi gerekecek mi?
Bu çalışmayı yaptıktan sonra madde veya karışımlarınızın yeni sınıflandırmaya göre etkilerini değerlendirmeniz gerekecektir. Sonra, aşağıdakileri dikkate alarak, bir öncelikli faaliyet listesi oluşturabilirsiniz:
madde ve karışımlar için geçiş süreleri; madde ve karışımlarınızı sınıflandırma ve etiketleme konusuyla ilgili muhtemel maliyet ve kaynaklar; ve alt-mevzuat konuları için etkiler, örneğin: tesisinizde depolayabileceğiniz tehlikeli madde miktarı (Seveso II); tehlikeli atıkları nasıl yok ediyorsunuz; ve iş güvenliği ve personeliniz için koruyucu giysiler.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
19
Başlarken
1. Giriş
2. CLP uyarınca roller ve yükümlülükler
3. CLP için hazırlanma 4. CLP’ye geçiş
5. DSD /DPD ile benzerlikler ve farklılıklar
6. DSD /DPD ve CLP – anahtaranahtar terimlerin karşılaştırılması
Tehlike sınıflandırması
Tehlike iletişimi
Sınıflandırmaya takviye
REACH ve AB alt-mevzuatı
4. CLP’ye geçiş
Giriş
CLP Tüzüğü 20 Ocak 2009’da yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, CLP Tüzüğünün bütün hükümleri hemen zorunlu olmayacaktır: CLP 61. Maddede işaret edilen, tehlikeli madde ve karışımların sınıflandırması, tehlike iletişimi ve ambalajlamasını etkileyen iki hedef tarihi tanımlayan geçiş hükümleri vardır, şöyle ki 1 Aralık 2010 ve 1 Haziran 2015.
Yukarıda bahsi geçen üç tarihte yeni kuralların uygulanabilirliği aşağıda tanımlanmıştır; bu üç tarihin REACH sona erme tarihleriyle ilişkileri Şekil 4.1.’de gösterilmiştir.
1) CLP 20 Ocak 2009’da yürürlüğe girdi
20 Ocak 2009’dan itibaren aşağıdaki kurallar geçerlidir: 1 Aralık 2010’a kadar maddeler DSD’ye uygun olarak sınıflandırılmaya, etiketlenmeye ve ambalajlanmaya devam etmek zorundadır. Bununla birlikte, bu tarihten önce bir madde CLP’ye uygun olarak da sınıflandırılıp, etiketlenip ambalajlanabilir. Bu yapıldığında, DSD etiketleme ve ambalajlama hükümleri artık bu maddeye uygulanamaz. Bu, etiketleme ve ambalajlamanın CLP hükümlerine uyması zorunluluğu anlamına gelir; 1 Haziran 2015 tarihine kadar karışımlar DPD’ye uygun olarak sınıflandırılmaya, etiketlenmeye ve ambalajlanmaya devam etmek zorundadır. Bununla birlikte, bu tarihten önce bir karışım CLP’ye uygun olarak da sınıflandırılıp, etiketlenip ambalajlanabilir. Bu yapıldığında DPD etiketleme ve ambalajlama hükümleri artık bu karışıma uygulanamaz. Bu, etiketleme ve ambalajlamanın CLP hükümlerine uyması zorunluluğu anlamına gelir; 1 Haziran 2015 tarihine kadar bir maddenin DSD’ye uygun olarak sınıflandırmasının Güvenlik Bilgi Formunda yer alması zorunludur. Bu hem maddelerin kendileri için Güvenlik Bilgi Formlarına hem de bu maddeleri bulunduran karışımların Güvenlik Bilgi Formları için geçerlidir; 1 Aralık 2010 tarihine kadar, eğer bir madde CLP’ye uygun olarak
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
20
sınıflandırılmış, etiketlenmiş ve ambalajlanmışsa, CLP sınıflandırması, DSD temel alınarak yapılan sınıflandırmayla birlikte Güvenlik Bilgi Formunda bulunmak zorundadır. Bununla birlikte, bir tedarikçi, bir maddenin CLP sınıflandırmasını, o madde için eksiksiz CLP uygulamasını önceden tanımlamayı seçebilir. Bunun olması durumunda tedarikçi eşlik eden Güvenlik Bilgi Formuna, “diğer bilgiler” başlığı altında, bu bilgiyi dâhil edebilir; 1 Haziran 2015 tarihine kadar, bir karışımın DPD’ye uygun olarak sınıflandırmasının Güvenlik Bilgi Formunda yer alması zorunludur; 1 Haziran 2015 tarihine kadar, eğer bir karışım CLP’ye uygun olarak sınıflandırılmış, etiketlenmiş ve ambalajlanmışsa, CLP sınıflandırması, DPD temel alınarak yapılan sınıflandırmayla birlikte Güvenlik Bilgi Formunda bulunmak zorundadır. Bununla birlikte, bir tedarikçi, bir karışımın CLP sınıflandırmasını, o karışım için eksiksiz CLP uygulamasını önceden yürütmeyi seçebilir. Bunun olması durumunda tedarikçi eşlik eden Güvenlik Bilgi Formuna, “diğer bilgiler” başlığı altında, bu bilgiyi dâhil edebilir; 20 Ocak 2009 tarihinden başlayarak, Başlık V uygulanmaya başlar, böylece, imalatçılar, ithalatçılar ve alt-kullanıcılar uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlemede değişikliğe neden olabilecek yeni bilgi sahibi olmaları durumunda (CLP Madde 37 (6), ayrıca rehber dokümanın 22. kısmına bakınız ), Ajansa uyumlaştırılmış sınıflandırma için teklifler sunabilirler (CLP Madde 37(2)) ve bir Üye Ülke Yetkili Otoritesine bir teklif sunabilirler.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
21
2) 1 Aralık 2010: Maddelerin sınıflandırması, etiketlenmesi ve ambalajlanması için CLP, DSD’nin yerine geçer
1 Aralık 2010’dan itibaren aşağıdaki kurallar uygulanır: maddeler hem DSD hem CLP’ye uygun olarak sınıflandırılmak zorundadır; maddeler sadece CLP’ye uygun olarak etiketlenmek ve ambalajlanmak zorundadır, fakat hâlihazırda DSD’ye uygun olarak sınıflandırılmış, etiketlenmiş ve ambalajlanmış ve 1 Aralık 2010’dan önce piyasaya sürülmüş (yani, “satışa sunulmuş olan”) maddelerin 1 Aralık 2012 itibarıyla yeniden etiketlenmeleri ve yeniden ambalajlanmaları gerekecektir; 1 Haziran 2015 tarihine kadar karışımların DPD’ye uygun olarak sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına devam edilmesi zorunludur. Ancak, bir karışım bu tarihten önce de CLP’ye uygun olarak sınıflandırılabilir, etiketlenebilir ve ambalajlanabilir. Bu yapıldığında DPD etiketleme ve ambalajlama hükümleri artık bu karışıma uygulanamaz. Bu, etiketleme ve ambalajlamanın CLP hükümlerine uyması zorunluluğu anlamına gelir; 1 Haziran 2015 tarihine kadar bir maddenin CLP sınıflandırmasına ek olarak, DSD’ye uygun olarak sınıflandırmasının Güvenlik Bilgi Formunda yer alması zorunludur. Bu hem maddelerin kendileri için Güvenlik Bilgi Formlarına hem de bu maddeleri bulunduran karışımların Güvenlik Bilgi Formları için geçerlidir; 1 Haziran 2015 tarihine kadar, bir karışımın DPD’ye uygun olarak sınıflandırmasının Güvenlik Bilgi Formunda sağlanması zorunludur; 1 Haziran 2015 tarihine kadar, eğer bir karışım CLP’ye uygun olarak sınıflandırılmış, etiketlenmiş ve ambalajlanmışsa, CLP sınıflandırması, DPD temel alınarak yapılan sınıflandırmayla birlikte Güvenlik Bilgi Formunda bulunmak zorundadır. Bununla birlikte, bir tedarikçi, bir karışımın CLP sınıflandırmasını, o karışım için eksiksiz CLP uygulamasını önceden yürütmeyi seçebilir. Bunun olması durumunda tedarikçi eşlik eden Güvenlik Bilgi Formuna, “diğer bilgiler” başlığı altında, bu bilgiyi dâhil edebilir;
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
22
3) 1 Haziran 2015: Karışımların sınıflandırması, etiketlenmesi ve ambalajlanması için CLP, DPD’nin yerine geçer
1 Haziran 2015’den itibaren aşağıdaki kurallar uygulanır:
maddeler sadece CLP’ye uygun olarak sınıflandırılmak zorundadır; karışımlar sadece CLP’ye uygun olarak etiketlenmek ve ambalajlanmak zorundadır, fakat hâlihazırda DPD’ye uygun olarak sınıflandırılmış, etiketlenmiş ve ambalajlanmış ve 1 Haziran 2015’den önce piyasaya sürülmüş (yani, “satışa sunulmuş olan”) karışımların 1 Haziran 2017 itibarıyla yeniden etiketlenmeleri ve yeniden ambalajlanmaları gerekecektir; ve CLP’ye uygun madde ve karışım sınıflandırmalarının Güvenlik Bilgi Formunda sağlanması zorunludur.
REACH 1 Aralık 2010’dan önce teslim edilenkayıtlar DSD’ye uygun sınıflandırma ve etiketleme bulundurabilir. Kayıt dosyasında CLP’ye uygun sınıflandırma ve etiketlemenin de bulunması tavsiye edilir. Bu durumda, bir bildirim yapmanıza gerek kalmaz 1 Aralık 2010 ile 1 Haziran 2015 tarihleri arasında teslim edilen kayıtları CLP’ye uygun sınıflandırma bulunmalıdır. Kayıt dosyasında DSD’ye uygun sınıflandırma da bulunabilir. 1 Haziran 2015 tarihinden sonra ibraz edilen kayıtlar için sadece CLP’ye uygun sınıflandırma bulundurur.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
Logged

Dışticaretteyaklaşımlar

Bülent BALYEMEZ
İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi

Güzeloba Mah. Kaplan-2 Sk. Yakup Dinç Sit. A.2
Blok Kat:7 No: 16
LARA - ANTALYA
www.disticaretyonetimi.com
Tel   :  0 242 349 27 17
Cep  :  0 532 332 32 99
bulentbalyemez
Administrator
Hero Member
*****
Mesaj Sayısı: 3569


WWW
« Yanıtla #2 : Aralık 29, 2009, 08:04:50 ÖS »

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
24
Başlarken
1. Giriş
2. CLP uyarınca roller ve yükümlülükler
3. CLP için hazırlanma
4. CLP’ye geçiş
5. DSD /DPD ile benzerlikler ve farklılıklar
6. DSD /DPD ve CLP – anahtar terimlerin karşılaştırılması
Tehlike sınıflandırması
Tehlike iletişimi
Sınıflandırmaya takviye
REACH ve AB alt-mevzuatı
5. DSD / DPD ile benzerlikler ve farlılıklar Benzerlikler ve farklılıklar 67/548/AET sayılı Tehlikeli Maddeler Direktifi (DSD), 1999/45/AT sayılı Tehlikeli Karışımlar Direktifi (DPD) ve CLP’nin hepsi aşağıdakilerle ilgili oldukları için kavramsal olarak benzerdir: sınıflandırma; etiketleme aracılığıyla tehlike iletişimi; ve ambalajlama. CLP işçiler ve tüketiciler için hedeflenmiştir ve kimyasalların tedarik ve kullanımını kapsar. CLP kimyasalların taşınmasını kapsamaz ancak fiziksel tehlikelerin test edilmesi büyük ölçüde Tehlikeli Malların Taşınması konusunda BM Önerilerinden esinlenilmiştir. Taşımacılık için sınıflandırmayı, Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması’nı (ADR), Tehlikeli Malların Demiryoluyla Taşınmasına ilişkin Tüzükleri (RID) ve Tehlikeli Malların İç Suyollarıyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması’nı (ADN) uygulayan Çerçeve Direktifini (2008/68/AT) kapsamaktadır. CLP Tüzüğünün genel olarak madde ve karışımları kapsayan yatay bir mevzuat kısmı olduğuna dikkat ediniz. Bazı kimyasallar için, örneğin bitki koruma ürünleri veya zenginleştirme amaçlı maddeler, CLP aracılığıyla getirilen etiketleme elemanları, ilgili ürüne özgü mevzuatın gerektirdiği başka unsurlarla tamamlanabilir. Maddelerin sınıflandırması AB, CLP ile DSD tehlike kategorileriyle çoğu yakından eşleşen UN GHS tehlike sınıflarını tamamlamıştır, aynı zamanda bu dokümanının Ek 4’ünde yer alan “temel ilke yaklaşımı” konusundaki açıklamaya bakınız. Tehlike sınıfları daha detaylı olarak tehlike kategorilerine veya farklılaştırmalarına bölünerek özel bir tehlikenin farklı modifikasyonlarını dikkate almıştır. CLP uyarınca sınıflandırmanın geniş kapsamı DSD ile karşılaştırılabilir olsa da özellikle fiziksel tehlikeler için fiziksel özelliklerin daha açık farklılaştırmasına yol açan toplam tehlike sınıfı sayısı artmıştır (5’den 16’ya). Genel olarak, DSD kriterleriyle
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
25
karşılaştırıldığında maddelerin sınıflandırma kriterleri bazı yerlerde değişmiştir, örneğin, patlayıcılık ve akut toksisite kriterlerine bakınız. CLP, UN GHS tehlike kategorilerinin büyük çoğunluğunu benimsese de DSD’nin geçerli kapsamının ötesine geçen birkaç kategoriyi içermez (bu dokümanın Ek 4’üne bakınız). Bununla birlikte, AB dışındaki diğer bölgelere ihracat yapıyorsanız bunları düşünmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi UNECE GHS internet sitesinde bulunabilir (http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs_welcome_e.hml) Aynı zamanda DSD veya DPD’nin bölümleri olan unsurlar vardır, ancak (henüz) UN GHS’ye dâhil edilmemişlerdir, örneğin, ilave AB tehlike sınıfı “Ozon tabakasına zararlı” (DSD: R 59) ve DSD uyarınca ilave etiketlemeye neden olan bazı tehlikeler, örneğin, “R1 – Kuru iken patlayıcı”. Bu unsurlar tamamlayıcı etiketleme bilgileri olarak tutulmuştur ve CLP Ek I Bölüm 5 ve Ek II’de bulunabilirler. Bu tamamlayıcı etiketleme elemanlarının BM sınıflandırmasından gelmediklerini netleştirmek için CLP tehlike bildirimlerinden farklı olarak kodlanmışlardır. Örneğin, DSD’nin R1’ini yansıtmak için H001 yerine EUH001 kullanılmıştır. CLP Ek 2’nin 1.1 ve 1.2 kısımlarında bahsedilen fiziksel ve sağlık özelliklerine ait olan bu tamamlayıcı etiketleme elemanları sadece madde veya karışım bir veya birkaç CLP kriterine uygun olarak hâlihazırda bir sınıflandırması varsa uygulanmaktadır. AB tehlike sınıfı “Ozon tabakasına zararlı” (CLP Ek I 5. Bölüm) uyarınca sınıflandırma için kriterleri karşılayan madde veya karışımları ihtiva eden ambalajlama her zaman bu sınıflandırmayı etiketlerinde yansıtan tamamlayıcı etiketleme elemanlarını taşımalıdır. Tablo 5.1 CLP’de bulunan tehlike sınıflarını gösterir. Her sınıf bir veya daha fazla tehlike kategorisi içerir. Bu tehlike sınıflarının geçerli DSD tehlike kategorileriyle nasıl eşleştiği konusunda ayrıntılı bilgi için, Modül 2 Bölüm 1.8’e başvurabilirsiniz.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
26
Tablo 5.1: CLP tehlike sınıf ve kategorileri Fiziksel tehlikeler Patlayıcılar (Kararsız patlayıcılar, Bölüm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ve 1,6) D Alevlenir gazlar (Kategori 1 ve 2) D Alevlenir aerosoller (Kategori 1 ve 2) D Oksitleyici gazlar (Kategori 1) D Basınç altındaki gazlar (Sıkıştırılmış gaz, sıvılaştırılmış gaz, soğutulmuş sıvı gaz, ayrışmış gaz) Alevlenir sıvılar (Kategori 1, 2 ve 3) D Alevlenir katılar (Kategori 1 ve 2) D Kendinden aktif madde ve karışımlar (Tip A, B, C, D, E, F, ve G) (Tip A ve B) D Piroforik sıvılar (Kategori 1) D Piroforik katılar (Kategori 1) D Kendinden ısınmalı madde ve karışımlar (Kategori 1 ve 2) Suyla temasında alevlenir gazlar çıkaran madde ve karışımlar (Kategori 1, 2 ve 3) D Oksitleyici sıvılar (Kategori 1, 2 ve 3) (Kategori 1 ve 2) D Oksitleyici katılar (Kategori 1, 2 ve 3) (Kategori 1 ve 2) D Organik peroksitler, (Tip A, B, C, D, E, F ve G) (Tip A’dan F’ye kadar) D Metal aşındırıcılar (Kategori 1)
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
27
Sağlığa zararlılar Akut toksisite, (Kategori 1, 2, 3 ve 4) D Deri korozyonu/tahrişi, (Kategori 1A, 1B, 1C ve 2) D Ciddi göz hasarı/göz tahrişi, (Kategori 1 ve 2) D Solunum veya cilt hassaslaşması (Kategori 1) D Üreme hücresi mutajenisitesi, (Kategori 1A, 1B ve 2) D Karsinojenisite, (Kategori 1A, 1B ve 2) D Reprodüktif toksisite (Kategori 1A, 1B ve 2) D ayrıca laktasyon üzerinde veya aracılığıyla etkileri için ek kategori Özel hedef organ toksisitesi (STOT) – bir kez maruz kalma ((Kategori 1, 2) D ve sadece bayıltıcı etkiler ve solunum yolları tahrişi için Kategori 3) Özel hedef organ toksisitesi (STOT) – tekrarlanan maruz kalma (Kategori 1 ve 2) D Aspirasyon tehlikesi (Kategori 1) D Çevresel tehlikeler Akuatik çevre için tehlikeli (Akut Kategori 1, Kronik Kategori 1, 2, 3, ve 4) D Ozon tabakası için tehlikeliD DSD/DPD uyarınca “tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır” ifadesini yansıtan CLP tehlike sınıflandırmaları (bütün tehlike sınıfı veya vurgulanan kategoriler) D
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
28
Riskliye karşı Tehlikeli CLP’deki tehlike sınıflarından bir veya daha fazlasını karşılayan BÜTÜN madde ve karışımlar riskli olarak düşünülmektedir. Bununla birlikte, Topluluk mevzuatının birçok diğer bölümü madde veya karışım sınıflandırmalarına atıfta bulunurken, örneğin 98/24/AT sayılı Kimyasal Ajanlar Direktifi, DSD’de tanımlandığı biçimde madde ve karışımların sınıflandırmasına tehlikeli olarak değinir. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen bu rehber dokümanın 23. kısmına bakınız. REACH 1 Aralık 2010’dan itibaren, REACH kapsamında “tehlikeli” terimi, karşılık gelen CLP sınıflandırmalarında, sınıflandırma kriterlerini karşılayan maddeleri içeren Güvenlik Bilgi Formlarıyla ilgili yükümlülükler hariç olmak üzere, açıkça riskli olarak çevrilecektir. 1 Haziran 2015’den itibaren nihai olarak SDS de sınıflandırılan karışımları riskli olarak ifade edecektir. Karışımların sınıflandırması CLP uyarınca karışımların sınıflandırması, DPD’deki gibi, maddeler için olanlarla aynı tehlikeler içindir. Maddeler için olduğu gibi bir bütün olarak karışım için mevcut veriler öncelikli olarak sınıflandırmayı belirlemek için kullanılmalıdır. Eğer bu yapılamıyorsa, DPD uyarınca olanlardan kısmen farklı olabilen değişik karışım sınıflandırma yaklaşımlarını – DPD’nin aksine, bazı sağlık ve çevre tehlikeleri için testleri yapılmış benzer karışımlara ait verileri ve tek tehlikeli madde içeren maddeler hakkında bilgileri kullanarak “köprü ilkeleri”ni uygulayabilirsiniz. Hesaplamalar için formüller DPD uyarınca kullanılanlardan genellikle farklıdır. Uzman kararının ve delillerin ispat gücünün belirlenmesinin uygulamasına yönelik olarak bu ilkeler DSD ve DPD ile karşılaştırıldıklarında şimdi yasal metinde çok daha açıktır (CLP Madde 9(3) ve 9(4)). Etiketleme CLP, DSD risk ifadelerini, güvenlik ifadelerini ve sembolleri eşdeğer UN GHS tehlike ifadeleri, önlem ifadeleri ve piktogramlarıyla değiştirmektedir. Genelde ifadeler çok benzerdir ancak kısmen farklı bir ifade tarzı kullanmaktadır. Ayrıca, CLP, iki UN GHS uyarı kelimesini, “Tehlike” ve “Uyarı”, AB mevzuatına yeni bir özellik
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
29
olarak bir riskin ciddiyetine işaret etmek için getirmiştir ( bu rehber dokümanın 14. kısmına bakınız). Bununla birlikte, CLP, DSD tehlike göstergelerine karşılık gelen etiketleme elemanlarına sahip değildir. Uyumlaştırılmış sınıflandırmalar İmalatçıların, ithalatçıların ve alt-kullanıcıların tehlikeleri tanımlamaları ve madde ve karışımları kendilerinin sınıflandırmasını gerektireceği kendi kendine sınıflandırmalarına ek olarak, CLP maddelerin uyumlaştırılmış sınıflandırması için doğrudan uygulanacak hükümler de içermektedir (bu rehber dokümanın 7. kısmına, 8. kısmına ve 27. kısmına bakınız). Böyle uyumlaştırılmış sınıflandırmalar için teklifler, Üye Ülke Yetkili Otoritelerince veya, CLP kapsamında bir yenilik olarak, imalatçılar, ithalatçılar veya alt-kullanıcılar tarafından da sunulabilir( bu rehber dokümanın 22. kısmına bakınız). Böyle teklifler karsinojen, mutajen veya üreme için toksik (CMR maddeleri) ve kategori 1 solunum hassaslaştırıcılarla ilgili olabilir. Ayrıca, Üye Ülkeler, imalatçılar, ithalatçılar ve alt-kullanıcılar Topluluk düzeyinde, diğer madde özelliklerine değinen uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme ihtiyacı gösteren gerekçelendirme sağlanmışsa Ajansa uyumlaştırılmış sınıflandırma için teklifler sunabilirler. (CLP Madde 37 (2)). Şu anda DSD Ek I’de listelenmiş maddeler için uyumlaştırılmış sınıflandırmalar yeni CLP sınıflandırmalarına dönüştürülmüşlerdir; bunlar CLP Ek VI, Tablo 3.1’de bulunabilirler. DSD kriterleri baz alınarak yapılmış sınıflandırmalar Ek VI Tablo 3.2’de bulunabilir.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
30
Başlarken
1. Giriş
2. CLP uyarınca roller ve yükümlülükler
3. CLP için hazırlanma
4. CLP’ye geçiş
5. DSD /DPD ile benzerlikler ve farklılıklar 6. DSD /DPD ve CLP – anahtar terimlerin karşılaştırılması
Tehlike sınıflandırması
Tehlike iletişimi
Sınıflandırmaya takviye
REACH ve AB alt-mevzuatı
6. DSD / DPD ve CLP – anahtar terimlerin karşılaştırılması Sınıflandırma ve etiketleme için kullanılan terimler CLP’de kullanılan terimlerin DSD ve DPD’de kullanılan terimlere çok benzer ancak aynı olmadıklarını göreceksiniz. CLP’yi daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için, Tablo 6.1 DSD ve DPD’den anahtar terimleri ve yanında CLP karşılıklarını sunmaktadır ( bu rehberin Ek 2’sinde yer alan sözlüğe bakınız). Tablo 6.1: Anahtar terimler - DSD ve DPD terimlerinin CLP ile karşılaştırılması Kullanılan Terimler DSD / DPD CLP Karışım(lar) Terim DPD’de kullanılmamıştır; DPD’de (DPD Madde 2) kullanılan “müstahzar” terimiyle aynıdır Bu terim DPD kapsamındaki “müstahzar” ile aynı anlama gelmektedir; Tanım: “İki veya daha fazla maddeden oluşan bir karışım veya solüsyon” (CLP Madde 2(Karizmatik). Bir karışımın CLP tanımı, AB dışında rahatlıkla uygulanabilir, UN GHS tanımından çok az farklılık gösterir Müstahzar (lar) Tanım: “İki veya daha fazla maddeden oluşan karışım veya solüsyonlar” (DPD Madde 2) Terim CLP’de kullanılmamıştır; CLP’de “karışımların” tanımıyla aynıdır Riskli Terim DSD veya DPD’de kullanılmamıştır CLP Ek I’de belirlenen fiziksel riskler, sağlık riskleri veya çevre riskleriyle ilgili kriterleri karşılayan bir madde veya bir karışım risklidir (CLP Madde 3).
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
31
Tablo 6.1: Anahtar terimler - DSD ve DPD terimlerinin CLP ile karşılaştırılması (devamı) Kullanılan Terimler DSD / DPD CLP Tehlikeli DSD’de düzenlenen tehlike kategorileri kriterlerini karşılayan madde veya karışımlar, Madde 2(2) Terim CLP’de kullanılmamıştır, REACH ve diğer Topluluk yasaları “tehlikeli”nin daha önceki kapsamını yansıtan açık CLP sınıflandırmalarına karşılık gelecektir. Tehlike kategorisi Bir madde veya preperasyonun riskinin (tehlikesinin) doğası Terim CLP’de kullanılmamıştır, REACH ve diğer Topluluk yasaları “tehlikeli”nin daha önceki kapsamını yansıtan açık CLP sınıflandırmalarına karşılık gelecektir. Risk sınıfı / risk kategorisi (CLP) Terim DSD /DPD’de kullanılmamıştır Bir fiziksel, sağlığa ilişkin veya çevresel riskin doğası / ciddiyeti (CLP Madde 2(1) ve 2(2)) Tehlike göstergesi/göstergeleri Bir maddenin oluşturduğu riskin (tehlike) kısa açıklaması Örneğin, “Patlayıcı” veya “Korozif” CLP kapsamında eşdeğeri yoktur.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
32
Tablo 6.1: Anahtar terimler - DSD ve DPD terimlerinin CLP ile karşılaştırılması (devamı) Kullanılan terimler DSD / DPD CLP Tehlike Sembolü Tehlikeli madde ve karışımların oluşturduğu tehlikenin simgesel gösterimi (DSD Ek II) Örneğin, bu sembol oksitleyici bir madde veya karışıma işaret eder Terim, CLP’de aynı anlamda kullanılmamıştır; onun yerine “piktogram” terimi kullanılmıştır. CLP kapsamında kullanılan piktogramlarla eşdeğerdir ancak her zaman aynı değildir Örneğin, bu piktogram oksitleyici bir madde veya karışıma işaret eder. Birçok CLP piktogramı, DSD ve DPD kapsamında belirli tehlike kategorileriyle ilgili sembollere benzer ancak aynı değildir. Piktogram (“Tehlike Sembolü”ne bakınız) Terim DSD’de kullanılmamıştır; yerine “tehlike sembol”ü kullanılmıştır. DSD ve DPD’de kullanılan tehlike sembollerine eşdeğer ancak her zaman aynı değildir İlgili tehlike konusunda özel bilgi aktarmak amacıyla bir sembol artı diğer grafiksel elemanlar, örneğin, bir çerçeve, arka plan modeli veya renk içeren bir grafiksel düzenleme (CLP Madde 2(3)) Uyarı kelimesi DSD veya DPD’de eşdeğeri yoktur “Tehlike” veya “Uyarı” kelimeleri tehlikenin ciddiyetini göstermek için kullanılmıştır (CLP Madde 2 (4))
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
33
Tablo 6.1: Anahtar terimler - DSD ve DPD terimlerinin CLP ile karşılaştırılması (devamı) Kullanılan Terimler DSD / DPD CLP Risk ifadesi (R ifadesi) Yapısal tehlikelerin gösterimi (DSD Madde 23, DSD Ek III’de düzenlendiği gibi) Örneğin, R38: Deriyi tahriş eder Terim CLP’de kullanılmamıştır; yerine, “tehlike ifadesi” kullanılmıştır. CLP kapsamında tehlike ifadeleriyle eşdeğer ancak her zaman aynı değil Örneğin, H315: Deri tahrişine yol açar Tehlike ifadesi Terim DSD /DPD’de kullanılmamıştır; yerine, “risk ifadesi” kullanılmıştır. DSD kapsamında kullanılan risk ifadeleriyle eşdeğer ancak her zaman aynı değildir (DSD Madde 23, DSD Ek III’de düzenlendiği gibi) Örneğin, R38: Deriyi tahriş eder Tehlike ifadeleri uygun olan yerlerde tehlikenin derecesini içererek, bir madde veya karışımın tehlikesinin doğasını tanımlar (CLP Madde 2(5)) Örneğin, H315: Deri tahrişine yol açar Güvenlik ifadesi (S ifadesi) Maddenin güvenli kullanımıyla ilgili ifadeler (DSD Madde 23, DSD Ek IV’de düzenlendiği gibi) Örneğin, S2: Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz Terim CLP’de kullanılmamıştır; yerine, “önlem ifadesi” kullanılmıştır. CLP kapsamında kullanılan önlem ifadeleriyle eşdeğer ancak her zaman aynı değil Örneğin, P102: Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
34
Tablo 6.1: Anahtar terimler - DSD ve DPD terimlerinin CLP ile karşılaştırılması (devamı) Kullanılan Terimler DSD / DPD CLP Önlem ifadesi Terim DSD veya DPD’de kullanılmamıştır; yerine, “güvenlik ifadesi” kullanılmıştır. DSD kapsamında güvenlik ifadeleriyle eşdeğer ancak her zaman aynı değildir (DSD Madde 10) Örneğin, S2: Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Tehlikeli bir madde veya karışıma kullanımından dolayı maruz kalınması sonucu kötü etkileri en aza indirmek veya önlemek için önerilen önlem veya önlemlerin açıklaması (CLP Madde 2(6)) Örneğin, P102: Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz Tedarikçi Terim DSD veya DPD’de kullanılmamıştır Bir maddeyi veya o maddeyi bir karışım içinde veya bir karışımı piyasaya süren bütün imalatçı, ithalatçı, alt-kullanıcı veya distribütör (CLP Madde 2(26)), ayrıca bu rehber dokümanın 2. kısmına bakınız Madde(ler) Karışımların durağanlığını muhafaza etmek için gerekli katkılar ve kullanılan işlem sonucu elde edilen katışıklık dâhil olmak üzere doğal durumlarında veya bütün üretim sürecinde elde edilen kimyasal elementler ve bileşimleri, maddenin durağanlığını etkilemeyen veya içeriğini değiştiren ayrıştırılabilir bütün çözücüler hariç olmak üzere (DSD Madde 2) Durağanlığını muhafaza etmek için gerekli katkılar ve kullanılan işlem sonucu elde edilen tanımlanmış katışıklık dâhil olmak üzere doğal durumlarında veya bütün imalat sürecinde elde edilen bir kimyasal element ve bileşimleri, maddenin durağanlığını etkilemeyen veya içeriğini değiştiren ayrıştırılabilir bütün çözücüler hariç olmak üzere (CLP Madde 2(7))
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
35
Başlarken
Tehlike sınıflandırması
7. Sınıflandırmanın genel özellikleri
8. Uyumlaştırılmış sınıflandırmaların kullanımı
9. Çevirim tablolarının kullanımı
10. Bilgi kaynakları
11. CLP’de test yapmanın rolü
12. Maddelerin sınıflandırması
13. Karışımların sınıflandırması
Tehlike iletişimi
Sınıflandırmaya takviye
REACH ve AB alt-mevzuatı
7. Sınıflandırmanın genel özellikleri Sınıflandırma Sınıflandırma yükümlülüğü iki mevzuat bölümü temel alınarak yapılmıştır, CLP Tüzüğünün kendisi ve REACH Tüzüğü: CLP Tüzüğü ile başlatılan sınıflandırma (CLP Madde 4(1)). Piyasaya sürülecek kimyasal madde veya karışımların imalatçısı, ithalatçısı veya alt-kullanıcısı iseniz, bu madde veya karışımları piyasaya sürmeden önce, imal edilen, ithal edilen veya piyasaya sürülen tonajdan bağımsız olarak, sınıflandırmanız gereklidir. Bu yükümlülüğün belirli patlayıcı eşyaları da kapsadığına dikkat ediniz (CLP EK I’in 2.1. kısma bakınız); ve REACH ile başlatılan sınıflandırma (CLP Madde 4(2)). Eğer bir imalatçı veya ithalatçıysanız, REACH Madde 6, 9, 17 veya 18’e uygun olarak kayda veya bildirime tabi piyasaya sürmediğiniz maddeleri de sınıflandırmanız gereklidir. Bu, monomerlerin, tesis içi izole ara ürünlerin, taşınmış ara ürünlerin ve ürün ve sürece yönelik araştırma ve geliştirme için kullanılan maddelerin (PPORD) sınıflandırmasını kapsar. Son olarak, bir eşya üreticisi veya ithalatçısıysanız, bu eşyada bulunan maddeleri, bu kullanım için henüz kayıtları yapılmamışsa, REACH Madde 7 ve 9’un bu maddelerin kayıt veya bildirimlerini gerektirdiği durumlarda sınıflandırmanız gerekecektir. Bu, ürün ve sürece yönelik araştırma ve geliştirme için kullanılan eşyalarda bulunan maddelerin sınıflandırmasını da kapsar. Sınıflandırma için tehlike sınıfları CLP Ek I’in 2 ve 5. bölümlerde gösterilmiştir. Lütfen şunları dikkate alınız: CLP Ek I’in 2.1 kısmında düzenlenen patlayıcı bir eşyanın tanımına uyan bir eşyanın üreticisi, bu eşyaları piyasaya sürmeden önce CLP’ye uygun olarak sınıflandırmak, etiketlemek ve ambalajlamak yükümlülüğündedir (CLP Madde 4(Karizmatik);
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
36
bir distribütör (perakende satıcı dâhil olmak üzere) CLP Başlık II’ye uygun olarak elde edilen bir madde veya karışımın sınıflandırmasını tedarik zincirindeki başka bir aktörden devralabilir, örneğin, Güvenlik Bilgi Formundan (CLP Madde 4(5)). Bununla birlikte, bir distribütör bir madde veya karışımın bütün (yeniden) etiketleme ve (yeniden) ambalajlamasının CLP Başlık III ve IV’e uygun olduğunu garanti altına almak zorundadır (CLP Madde 4(4)); ve bir alt-kullanıcı (karışımların formülünü yapan bir kişi veya madde veya karışımların yeniden ithalatını yapan bir kişi dâhil olmak üzere) CLP Başlık II’ye uygun olarak elde edilen bir madde veya karışımın sınıflandırmasını, madde veya karışımın içeriğini değiştirmemek şartıyla, tedarik zincirindeki başka bir aktörden devralabilir, örneğin, Güvenlik Bilgi Formundan (CLP Madde 4(6)). Ayrıca, bir alt-kullanıcı bir madde veya karışımın bütün (yeniden) etiketleme ve (yeniden) ambalajlamasının CLP Başlık III ve IV’e uygun olduğunu garanti altına almak zorundadır (CLP Madde 4(4)). REACH REACH veya CLP uyarınca bildirimi veya kaydı yapılan bütün maddelerin sınıflandırmaları Ajans’ta oluşturulan bir sınıflandırma ve etiketleme envanterine dâhil edilecektir (CLP Madde 42). Envanter, sınıflandırmanın uyumlaştırılıp uyumlaştırılmadığını veya sınıflandırmanın iki veya daha fazla bildirim yapan veya kaydettiren arasında görüş birliği sonucu alınıp alınmadığını gösterecektir Eşya üreticileri eşyalarda bulunan maddeler konusunda, bu maddeler yüksek önem arz eden maddeler (SVHC) ise üretici veya ithalatçı başına yıllık 1 tondan fazla eşyada mevcutsa ve eşyalarda %0.1 (w/w)’den fazla konsantrasyonda bulunuyorsa, Ajansa bilgi sağlamak zorundadırlar (REACH Madde 7(2)). Sağlanacak bilgi aynı zamanda madde(ler)in eşyalarda kullanım(lar)ı ve eşyaların kullanım(lar)ını da kapsar (REACH Madde 7(4))
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
37
Kendi kendine sınıflandırma ve uyumlaştırılmış sınıflandırma CLP iki çeşit sınıflandırma için hükümler içerir: kendi kendine sınıflandırma ve uyumlaştırılmış sınıflandırma. Bu terimlere aşina değilseniz, “uyumlaştırılmış sınıflandırma” ve “kendi kendine sınıflandırma” aşağıda kısaca açıklanmıştır: Kendi kendine sınıflandırma: bir maddenin veya karışımın, özel bir tehlike sınıflandırması ve etiketlemesi için karar, o madde veya karışımın imalatçı, ithalatçı veya alt-kullanıcısı veya uygun olduğu yerlerde sınıflandırma yükümlülüğü olan eşya üreticileri tarafından alınmasıdır, bu dokümanın 2. kısmında Tablo 2.5’e bakınız. Kendi kendine sınıflandırma gerekliliği hem DSD (ve DPD) hem de CLP kapsamında düzenlenmiştir. CLP uyarınca, madde imalatçıları, madde veya karışım ithalatçıları, patlayıcı eşya üreticileri veya ithalatçıları veya REACH’in eşyaların kayıt veya bildirimini gerektirdiği yerlerde, formül yapan kişiler (karışım yapanlar) ve distribütörler dâhil olmak üzere alt-kullanıcılar uyumlaştırılmış tehlike sınıflandırması olmayan maddeleri, aşağıya bakınız, veya sadece seçilmiş tehlikeler için uyumlaştırılmış sınıflandırmanın olduğu durumlarda bu maddeler için kendi kendine sınıflandırma yapmaları gereklidir. Karışımlar daima alt-kullanıcılar veya karışım ithalatçıları tarafından kendi kendine sınıflandırılmalıdır. REACH Bir Madde Bilgi Değişim Forumunun (SIEF) amaçlarından biri, maddenin sınıflandırma ve etiketlemesinde potansiyel kaydettirenler arasında bir farklılık olduğu durumlarda aynı madde için sınıflandırma ve etiketleme konusunda anlaşmalarıdır (REACH Madde Madde 29) Uyumlaştırılmış sınıflandırma: bir maddedeki özel bir tehlike için sınıflandırma konusunda karar Topluluk düzeyinde alınır ( bu rehber dokümanın 22. kısmına da bakınız). Maddelerin uyumlaştırılmış sınıflandırmaları CLP Ek VI Bölüm 3 Tablolarında verilmiştir. Bir maddenin uyumlaştırılmış sınıflandırması ve
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
38
etiketlemesinin kullanımı zorunludur. Aynı maddenin bütün tedarikçileri tarafından uygulanması gerekir, yani, madde imalatçıları, madde veya karışım ithalatçıları, patlayıcı eşya üreticileri veya ithalatçıları veya REACH’in eşyaların kayıt veya bildirimini gerektirdiği yerlerde, formül yapan kişiler (karışım yapanlar) ve distribütörler tarafından. DSD Ek I’de 8.000 civarında madde için uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme listelenmiştir. CLP’nin yürürlüğe girmesiyle DSD’nin Ek I’i yürürlükten kaldırılmıştır.. DSD kapsamında tasarruf edilmiş olan iş ve deneyimin tam anlamıyla bilincinde olabilmek için, bütün uyumlaştırılmış sınıflandırmalar ve DSD Ek I’de listelenen maddelerin spesifik konsantrasyon limitlerinin çoğu CLP Ek VI 3. Bölüme aktarılmıştır: Tablo 3.1’de maddeler CLP’ye uygun olarak sınıflandırılırken, Tablo 3.2 DSD kriterlerini temel alan orijinal sınıflandırmaları gösterir. DSD kapsamında uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme genel olarak bütün tehlike kategorilerini kapsamaktadır. Gelecekte, sınıflandırmanın uyumlaştırılması, CMR özellikleri ve solunum hassaslaştırıcıları da içerecektir. Ayrıca, diğer özellikler için sınıflandırmanın uyumlaştırılması durum bazında gerçekleştirilecektir. Biyosidal ürünler hakkında 98/8/AT (BPD) sayılı Direktif veya bitki koruma ürünleri hakkında 91/414/AET (PPPD) sayılı Konsey Direktifi uyarınca düzenlenen maddeler, normal olarak bütün tehlikeler için uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlemeye tabi olur (CLP Madde 36(2)). Daha fazla bilgi için bu rehber dokümanın 22. kısmına ve 24. kısmına bakınız.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
39
Başlarken
Tehlike sınıflandırması
7. Sınıflandırmanın genel özellikleri 8. Uyumlaştırılmış sınıflandırmaların kullanımı
9. Çevirim tablolarının kullanımı
10. Bilgi kaynakları
11. CLP’de test yapmanın rolü
12. Maddelerin sınıflandırması
13. Karışımların sınıflandırması
Tehlike iletişimi
Sınıflandırmaya takviye
REACH ve AB alt-mevzuatı
8. Uyumlaştırılmış sınıflandırmaların kullanımı Genel Bilgiler DSD kapsamında tasarruf edilmiş olan iş ve deneyimin tam anlamıyla bilincinde olabilmek için, önceki bütün uyumlaştırılmış DSD madde sınıflandırmaları uyumlaştırılmış CLP sınıflandırmalarına aktarılmıştır. Bu aktarımların sonuçları CLP Ek VI Tablo 3.1’de gösterilirken, CLP Ek VI Tablo 3.2, 29. ATP dâhil orijinal ve DSD’ye bağlı aktarılmamış orijinal Ek I’i kapsar) teknik ilerlemeye uyarlama). CLP Tüzüğü Ek VI’ya hem 30. hem de 31. ATP’yi CLP Tüzüğüne bir ATP aracılığıyla dâhil etmek Komisyon’un amacıdır. (CLP 1.ATP 5.9.2009 tarihinde yayımlanmıştır.) CLP Ek VI tablo 3.1 hazırlanırken, DSD kriterlerine uygun sınıflandırma bazen CLP kriterlerine uygun bir sınıflandırmaya tam olarak karşılık gelmemiştir, özellikle fiziksel tehlikeler, akut toksisite ve STOT tekrarlanan maruz kalma konusunda. Fiziksel tehlikeler için tabloda gösterilen “çevirimler” mevcut verilerin yeniden değerlendirilmesine dayandırılmıştır. İlgili sağlık tehlikeleri için maddelere minimum bir CLP sınıflandırılması verilmiştir. İmalatçılar veya ithalatçılar bu sınıflandırmayı uygulamalıdır ancak daha uygun olduğunu gösteren daha fazla bilgi sahibi olmaları durumu için daha ciddi bir tehlike kategorisinde sınıflandırmalılardır. Minimum sınıflandırmaların uygulanması harici durumlar CLP Ek VI madde 1.2.1’de düzenlenmiştir. Gelecekte, Komisyon daha fazla uyumlaştırılmış sınıflandırma konusunda karar verdiği zaman Tablo 3.1 güncellenecektir. 31 Mayıs 2015’e kadar tablo 3.2’ye karşılık gelen bir giriş de eklenecektir. Uyumlaştırılmış sınıflandırmaların kullanımı Aşağıda Şekil 8.1’de CLP uyumlaştırılmış sınıflandırmaların kullanımı konusunda bir rehber bulacaksınız. CLP Ek VI Tablo 3.1’de bir kategori için minimum sınıflandırmanın * referansıyla gösterildiğine dikkat ediniz. Spesifik Konsantrasyon Limitleri (SCL’ler) CLP Ek I’de tanımlanan jenerik konsantrasyon limitlerinden daha az veya daha çok olanlar CLP Ek VI’nın 3. Bölümdeki tablolarda verilmiştir. Bu, daha önce DSD kapsamında belirlenen SCL’lerin çoğunu da içerir. Sucul ortam için uyumlaştırılmış sınıflandırması olan maddelere diğer tehlike
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
40
sınıfları için bir SCL setine eşdeğer olan bir M-faktörü (çarpım faktörü) verilmiş olabilir, Modül 2 Bölüm 1.5’e de bakınız. M-faktörleri ve SCL’ler Ek VI Tablo 3.1’de aynı sütunda gösterilmiştir. Bu sütunda bir asteriks (*) görüldüğünde DSD Ek I’den CLP Ek VI’ya ilgili bir konsantrasyon limiti aktarılamamıştır, örneğin, CLP kapsamında minimum sınıflandırma durumları için. Yine, akut toksisite ve STOT, tekrarlanan maruz kalma için sınıflandırmalar özellikle etkilenmiş olabilir. Bir karışımda madde kullanıyorsanız, karışımınızı sınıflandırırken, o maddenin kaydı için bütün SCL’leri ve/veya verilen M-faktörlerini dikkate almanız gereklidir. Sucul ortam, akut kategori 1 veya kronik kategori 1 için tehlikeli olarak sınıflandırılan maddeler için Ek VI’nın 3. bölümde M-faktörü verilmediği durumlarda, bir M-faktörü oluşturabilirsiniz. Toplama metodu kullanılarak maddeyi içeren bir karışım sınıflandırıldığında bu M faktörü kullanılır. DSD Ek I’in aksine CLP Ek VI Tablo 3.2 artık jenerik konsantrasyon limitlerini içermemektedir. Bunlar okunabilirliği geliştirmek ve 1999/45/AT sayılı Direktifin (DPD) 2. ATP’siyle tutarlılığı artırmak için çıkarılmışlardır. CLP’nin yürürlüğe girmesiyle Tablo 3.2 uygulanabilir olacaktır. CLP Ek VI Tablo 3.1’in Notlar sütununda bulunan özel talimatların etkilerini de tamamıyla dikkate aldığınızdan emin olmanız gerekir. Bu Notlar nihai sınıflandırmayı uyarlayabilir, çünkü: madde (asitler, bazlar, ve benzeri) farklı konsantrasyonlarda sulu çözelti olarak piyasaya sürülmektedir; maruz kalma şekli veya etkilerin doğası tehlike sınıfı sınıflandırmasının farklılaşmasına yol açar; madde, sınıflandırmada işaret edilen fiziksel tehlikeleri içermeyen bir biçimde pazarlanır; madde, sınıflandırmayı etkileyebilecek bir stabilizör veya inhibitöre sahiptir; yağ ve kömürden elde edilen belirli karmaşık maddeler için, madde belirtilen seviyeden daha az özel belirteç maddesi içerir; veya madde sadece bazı tehlike özellikleri için sınıflandırılmıştır.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
41
Şekil 8.1: Uyumlaştırılmış sınıflandırmaları kullanırken dikkate alınacak hususlar
Ek VI Tablo 3.1’de uyumlaştırılmış bir sınıflandırma listelenmiştir
Uyumlaştırılmış sınıflandırmaya Notlarda verilen kuralları uygulayınız*
Notlar sütunundaki Notlar madde kaydı için verilmiş mi?
Bazı tehlike sınıflarının minimum sınıflandırması var mı?
Tehlike sınıfları için minimum sınıflandırmadan daha ciddi sınıflandırmalar yapabilecek veri veya bilginiz var mı?
Tehlike sınıfı için min. sınıflandırmayı kullanınız*
Tehlike sınıfı için minimum sınıflandırmadan daha ciddi sınıflandırmayı kullanınız*
Maddenin fiziksel durumu hakkında bilgi sahibi olarak ve Ek VII’deki çevirim tablosunu kullanarak minimum sınıflandırmadan daha rafine bir sınıflandırma elde edildi mi?
Tehlike sınıfı için minimum sınıflandırmadan daha rafine olan sınıflandırmayı kullanınız*
Uyumlaştırılmış sınıflandırmayı Ek VI Tablo 3.1’de verildiği şekilde kullanınız*
Not: * Bir karışım içerisinde madde kullanıyorsanız, karışımınızı sınıflandırırken o madde için belirlenmiş SCL ve/veya M-Faktörlerini dikkate almalısınız.
evet
evet
evet
evet
hayır
hayır
hayır
hayır
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
42
Başlarken
Tehlike sınıflandırması
7. Sınıflandırmanın genel özellikleri
8. Uyumlaştırılmış sınıflandırmaların kullanımı 9. Çevirim tablolarının kullanımı
10. Bilgi kaynakları
11. CLP’de test yapmanın rolü
12. Maddelerin sınıflandırması
13. Karışımların sınıflandırması
Tehlike iletişimi
Sınıflandırmaya takviye
REACH ve AB alt-mevzuatı
9. Çevirim tablolarının kullanımı
Mevcut sınıflandırmaların çevirimi
CLP Ek VII, mevcut DSD veya DPD sınıflandırmalarını CLP sınıflandırmalarına çevirmek için imalatçılar, ithalatçılar ve alt-kullanıcılar için bir çevirim tablosu sağlar. Siz veya tedarikçiniz bir maddeyi 1 Aralık 2010’dan önce DSD’ye uygun olarak veya bir karışımı 1 Haziran 2015’den önce DPD’ye uygun olarak sınıflandırmışsanız ve dikkate alınacak madde veya karışım ve tehlike sınıfı için daha fazla erişilebilir veriye sahip değilseniz bu çevirim tablolarını kullanabilirsiniz, ayrıca Modül 2 Bölüm 1.8’de verilen yönlendirmeye bakınız. Diğer bir deyişle, çevirim tablolarının kullanımı, madde veya karışımlarınızı, CLP Başlık II’ye ve CLP Ek I’de gösterilen kriterlere uygun olarak yeni baştan sınıflandırmanız yerine CLP sınıflandırmaları belirlemenize izin verir (CLP Madde 61(5)).
Çevirim tabloları DSD/DPD ve CLP arasında mantıklı bir korelasyon olan tehlikeleri kapsar. CLP uyarınca karşılık gelen bir sınıflandırma olmadığı durumlarda, CLP Ek I’deki kriterleri kullanarak kendinizin bu özellikleri değerlendirmeniz gerekecektir. Örneğin, aşağıdaki durumlarda yetersiz korelasyon gösterilmiştir: alevlenir katı maddeler durumunda DSD ve CLP kriterleri arasında doğrudan geçiş yapmak mümkün değildir. Dolayısıyla, çevirim mümkün değildir; akut toksisite durumunda iki sistemin sınıflandırma grupları örtüşür ve veriler erişilebilir olana kadar çevirim tablosu kullanılarak minimum bir sınıflandırma kullanılabilir. Bununla birlikte, madde veya karışımı daha doğru olarak sınıflandırabilmenize izin veren verilere sahip olmanız durumunda bunu dikkatli olarak değerlendirmeniz gerekir.
Karışımlar için çevirim tablolarını kullanırken, kullanımında birkaç sınırlandırma olduğu için özel itina gösterilmesi gerekir. Orijinalde test sonuçları temel alınarak sınıflandırılmış karışımlar için tablo maddeler için kullanıldığı gibi kullanılabilir. Bununla birlikte, orijinalde DPD konsantrasyon limitleri veya DPD konvansiyonel hesaplama yöntemi temel alınarak sınıflandırılmış karışımlar için CLP kapsamındaki önerilen çevirim sonucu, CLP’deki konsantrasyon limitleri ve hesaplama yöntemlerindeki farklılıklar dolayısıyla, dikkatlice ele
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
43
alınmalıdır. DPD uyarınca “sınıflandırma yok” özel durumunda, potansiyel bir çevirim sonucu konusunda mantıklı bir gösterge olmadığı için tablo kullanılmamalıdır.
CLP Ek VI Tablo 3.1’de bulunan maddenin kaydı için çevrilmesi gereken tehlike sınıfı veya farklılaştırma kapsanmadığı için çevirim tablosunu uyumlaştırılmış sınıflandırmalar için de kullanabilirsiniz. Durumun böyle olup olmadığını görmek için tablo 3.1’in Notlar sütununu kontrol edebilirsiniz (Not H).
Madde veya karışım için verilere sahip olduğunuz her durumda, örneğin, size verilen Güvenlik Bilgi Formları, CLP Madde 9 ile 13 arasındaki maddelere uygun olarak değerlendirme ve sınıflandırma yapılabilir olduğuna dikkat ediniz (CLP Ek VII’nin giriş kısmı).
Modül 2 Bölüm 1.8’de çevirim tablosunun kullanımı konusunda daha detaylı yönlendirme sağlanmıştır.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
44
Başlarken
Tehlike sınıflandırması
7. Sınıflandırmanın genel özellikleri
8. Uyumlaştırılmış sınıflandırmaların kullanımı
9. Çevirim tablolarının kullanımı 10. Bilgi kaynakları
11. CLP’de test yapmanın rolü
12. Maddelerin sınıflandırması
13. Karışımların sınıflandırması
Tehlike iletişimi
Sınıflandırmaya takviye
REACH ve AB alt-mevzuatı
10. Bilgi kaynakları
Bilgi nereden bulunmalı?
Madde veya karışımınızı sınıflandırmak ve etiketlemek için özellikleri hakkında bilgi toplamanız gerekecektir. Bu kısım, böyle bilgileri nerden bulacağınız konusunda sizi yönlendirecektir ( kullanışlı bilgi ek kaynakları için bu rehber dokümanın Ek 3’üne bakınız).
Kurum içi araştırma
Bu rehber dokümanın 2. kısmında gösterilen rollerden biriyle uyumlu bir madde veya karışımı sınıflandırmanız gerektiğinde, bu madde veya karışımı DSD veya DPD uyarınca halihazırda sınıflandırmış olabilirsiniz. Dolayısıyla, kurum içi ne tür bilgi veya verinin halihazırda mevcut olduğunu kontrol edebilirsiniz.
REACH (maddeler)
REACH’e uyum amacıyla hazırladığınız bilgileri kullanabilirsiniz veya bir SIEF içinde bilgi paylaşımı yoluyla bilgi elde edebilirsiniz (ayrıca bu rehber dokümanın 26. kısmına bakınız). Bu durum için, ayrıca “Bilgi gereklilikleri ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi konusunda rehber”e de bakabilirsiniz, özellikle bilgi toplamanın derinlemesine anlatıldığı R.3 kısmına ( ayrıca bu rehber dokümanın 27. kısmına bakınız).
Diğer Topluluk mevzuatı kapsamında değerlendirilen, örneğin, biyosidal ürünleri ve bitki koruma ürünlerini düzenleyen mevzuatlar, madde ve karışımlar için bilgileri de alıp kullanabiliyor olmalısınız. REACH madde ve karışımlar konusunda bilginin tedarik zincirinin tamamında aktarımı görevine de yer verdiği için Güvenlik Bilgi Formunda verilen bilgileri kullanmalı veya maddelerinizi tedarik edene/lere danışmalısınız. Ayrıca, Ajans’ın internet sitesinde AB’nde imal edilen veya AB’ne ithal edilen maddeler hakkında ilgili, gizliliği olmayan bilgiler bulabiliyor olmalısınız (http://echa.europa.eu/reach/).
Taşımacılık Direktifleri (maddeler)
UN GHS kriterlerinin (tehlike sınıfı olarak) birçoğu, özellikle fiziksel tehlikelerle ilgili olanlar halihazırda UN Model Tüzükleri aracılığıyla uygulanmaktadır ve ilgili yasal araçlar (ADR, RID, ADN, IMGD Kodu ve ICAO ( bu rehber dokümanın 2. Ek’ine bakınız) tehlikeli malların taşınmasını düzenlemektedir. CLP Ek VI’da bulunmadığı sürece maddenizin sınıflandırması ve etiketlemesi için taşımacılık
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
45
sınıflandırmasını bilgi kaynaklarınızdan biri olarak kullanabilirsiniz. Bir taşımacılık sınıflandırması kullanmadan önce aşağıdakilerin farkında olmanız gereklidir:
taşımacılık sınıflandırmaları fiziksel, sağlık ve çevresel tehlikeler için bütün GHS kategorilerini içermez dolayısıyla maddenizin taşımacılık sınıflandırmasının bulunmaması, CLP uyarınca sınıflandırma yapmamanız anlamına gelmez. Fiziksel tehlikelerle ilgili olarak, CLP’ye uygun olarak kesin bir sınıflandırma için gerekli olan verileri sağlamak için test yapmanız gerekebilir;
taşımacılık mevzuatı kapsamında, bazı durumlarda, taşımacılık için ilgili sınıfa göre sınıflandırma için yerine getirilmesi gereken özel hükümler, Tehlikeli Mallar Listesi’ndeki (ADR, bölüm 3) kayıtlarla ilişkilendirilmiştir. Bu durumlarda, tedarik ve kullanım amaçlı sınıflandırmalar farklı olabilir. Bunun ötesinde, bir madde, biri bir veya daha fazla özel hükümle bağlantılı iki farklı sınıflandırma ile iki farklı şekilde girilmiş olabilir; ve
taşımacılık sınıflandırması, şimdi CLP-uyumlu sınıflandırma almak için CLP’nin gerektirdiği bilgi setinden başka bir bilgi setine dayandırılmış olabilir.
Diğer bilgi kaynakları
Maddelerin tehlike özellikleri konusunda bilgi internet veya bilimsel dergilerden erişilebilen veritabanlarından sağlanabilir. ECHA internet sitesinde “Bilgi gereklilikleri ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi konusunda rehber”in R.3.4. kısmı oldukça fazla sayıda mevcut büyük veritabanlarını ve veri bankalarını (bazıları ücretsizdir ancak diğerleri bir ücret ödenmesini gerektirir) listelemektedir, aşağıda böyle kaynakların küçük bir seçkisini bulabilirsiniz. Lütfen bunların bütün mevcut kaynakları sunmuyor olabileceğine; bir veri kaynağından bahsedilmesinin, içeriğinin onaylanıyor anlamına gelmediğine dikkat ediniz.
AB bilgi ve veri kaynaklarına ilişkin olarak, aşağıdakilerden bahsetmek isteriz: ESIS (Avrupa Kimyasal Maddeler Bilgi Sistemi) JRC Tüketici Ürünleri Güvenlik ve Kalite Birimi internet sitesinde: http://ecb.jrc.it/esis/; ve
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
46
EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu, bitki koruma ürünlerinin aktif maddeleri için): http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_ScientificOpinionPublicationReport.htm
AB dışı kaynaklar için aşağıda ikinci bir liste sunulmuştur. Lütfen bu listenin sadece bilgilendirme amaçlı verildiğine dikkat ediniz; bir veri kaynağından bahsedilmesi, içeriğinin onaylandığı anlamına gelmemektedir: OECD’den ECHEM Portali: http://webnet3.oecd.org/echemportal/; RTECS (Kimyasal Maddelerin Toksik Etkileri Kaydı) NIOSH (ABD Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü) internet sitesinden ulaşılabilir: http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/; USEPA (Birleşik Devletler Çevresel Koruma Ajansı) internet sitesi: http://www.epa.gov/; IRIS (Entegre Risk Bilgi Sistemi) USEPA internet sitesinden ulaşılabilir: http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm; OSHA ( ABD Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi) internet sitesi: http://www.osha.gov/; NICNAS (Ulusal Endüstriyel Kimyasallar Bildirim ve Değerlendirme Programı – Avustralya) internet sitesi: http://www.nicnas.gov.au/; TOXNET Toxline ve HSDB gibi veritabanları içeren internet sitesi: http://toxnet.nlm.nih.gov/; IPCS (Kimyasal Güvenlik için Uluslararası Program) INCHEM internet sitesi: http://www.inchem.org/; ve bilimsel yayınlar: ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi portali PubMed, çoğu ücretsiz olarak erişilebilen ilgili yüzlerce dergide arama yapılabilmektedir. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/.
Test yapmak
Diğer bilgi kaynaklarını gözden geçirdikten sonra test yapmayı düşünmeniz gerekebilir. ( bu rehber dokümanın 11. kısmına bakınız).
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
47
Başlarken
Tehlike sınıflandırması
7. Sınıflandırmanın genel özellikleri
8. Uyumlaştırılmış sınıflandırmaların kullanımı
9. Çevirim tablolarının kullanımı
10. Bilgi kaynakları
11. CLP’de test yapmanın rolü
12. Maddelerin sınıflandırması
13. Karışımların sınıflandırması
Tehlike iletişimi
Sınıflandırmaya takviye
REACH ve AB alt-mevzuatı
11. CLP’de test yapmanın rolü
Test yapmanın rolü
CLP bir madde veya karışımın bütün tehlike özellikleri konusunda imalatçının, ithalatçının veya alt-kullanıcının ilgili ve mevcut bilgiyi toplamasını gerekli kılar. Bu bilgi madde veya karışımın sınıflandırılıp sınıflandırılmamasına karar vermek için ihtimamlı bir biçimde değerlendirilmelidir.
Fiziksel tehlikeler için sınıflandırma ve etiketleme amaçları için uygun ve güvenilir bilgi halihazırda mevcut değilse yeni bilgiler sağlamak yükümlülüğündesinizdir. Bununla birlikte, test yapma yükümlülüğü sağlık ve çevresel tehlikeler için geçerli değildir, aşağıya da bakınız.
Genelde, yeni bilgiler sağlandıysa bunlar temel alınarak yapılan sınıflandırmanın doğruluğunu sağlamak için belirli kalite kontrol koşulları karşılanmalıdır. Testler madde veya karışımda piyasaya sürüldükleri form(lar)da veya fiziksel durum(lar)da yapılmalıdır ve kullanılacak olmaları makul olarak beklenebilmelidir, Modül 2 Bölüm 1.2’ye de bakınız.
Fiziksel tehlikeler için test yapmak
Madde veya karışımların fiziksel tehlikeleri, CLP Ek I 2. bölümde belirtilen yöntemler veya standartlar temel alınarak yapılan testler aracılığıyla belirlenmelidir. Bu yöntemler ve standartlar örnek olarak, normalde, taşımacılığı yapılan madde ve karışımları sınıflandırmak için kullanılan UN Testler ve Kriterleri El Kitabı’nda bulunabilir, internet sitesine bakınız, http://www.unece.org/trans/danger/publi/manual/manual_e.html Diğer yöntem veya standartlar temel alınarak elde edilmiş test sonuçlarının olması durumunda, bu veriler tehlike belirleme amaçlarına uygun oldukları sağlanıyorsa kullanılabilirler. Uygunluk konusunda sonuca varmak için siz veya dâhil olan uzman kullanılan testin uygunluğunu değerlendirmek için yeterli dokümantasyon olduğunu ve testin kabul edilebilir bir düzeyde kalite güvencesi kullanılarak yapılmış olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
Yeni testler yapmanız gerektiği durumda, lütfen en geç 1 Ocak 2014 itibarıyla, yeni testlerin kabul görmüş bir kalite sistemine uygun olarak veya kabul görmüş ilgili bir standartla uyumlu laboratuvarlar tarafından, örneğin, EN ISO/IEC 17025, yapılması gerektiğine dikkat
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
48
ediniz3. Bu konuda daha fazla yönlendirme Modül 2 Bölüm 2’de verilmektedir.
Sağlık ve çevresel tehlikeler için test yapmak
CLP sizi yeni test yapmakla yükümlü kılmamaktadır. Bununla birlikte, bilgi sağlamak için REACH Ek XI 1. kısımda sağlanan kuralları uygulamak dâhil, bütün diğer araçları tüketmeniz durumunda yeni testler yapabilirsiniz (CLP Madde Karizmatik. Bu kurallar, var olan verilerin kullanımı, iyi laboratuvar uygulamaları ilkelerine uygun olarak yapılmamış testlerin verilerinin kullanımı, eskiden kalma insani verilerin kullanımı, kanıtların ispat gücünün uygulanması, (Q)SAR4, in-vitro yöntemlerin ve çapraz okuma kullanımını kapsamaktadır. Kriterleri uygulamak için uzman kararı kullanılmalıdır, örneğin, kriterlere doğrudan uygulanamayan mevcut test verilerini değerlendirmek veya sınıflandırılacak karışıma benzer karışımlar hakkında mevcut veriden yararlanmak (CLP Madde 9). Hayvan testleri sadece yeterli güvenilirlik ve veri kalitesi sağlayacak başka seçenek mevcut olmadığında yapılmalıdır. Hayvanları kapsamayan yeni testler daha uygun bir sınıflandırma garanti edildiğinde yapılabilir, örneğin, metallerin akuatik tehlike sınıflandırması için transformasyon/çözünme testleri ve eser miktarda çözünür metal bileşenleri durumu. CLP Tüzüğü amaçları için insanlar üzerinde test yapılmasına izin verilmemektedir. Bununla birlikte, klinik veya epidemiyolojik çalışmalardan veya bilimsel olarak geçerli durum çalışmalarından elde edilen veriler kullanılabilir. İnsan olmayan primatlar üzerinde test yapılması yasaklanmıştır (CLP Madde 7).
Genelde, bütün yeni testler 440/2008 sayılı (AT) Tüzüğünde düzenlenen test yöntemlerine uygun olarak yürütülür; alternatif olarak, yeni testler uluslararası kabul görmüş veya uluslararası olarak doğrulanmış yöntemlere dayalı sağlıklı bilimsel ilkeler temel alınarak yapılabilir.
Testler madde veya karışımda piyasaya sürüldükleri ve kullanılacak olmaları makul olarak beklenebilen form(lar)da veya fiziksel durum(lar)da yapılır (daha fazla yönlendirme için Modül 2 Bölüm 1.2’ye bakınız). Bunun ötesinde, hayvanları kapsayan yeni testler iyi laboratuvar uygulamaları ilkeleriyle uyumlu ve 86/609/AET sayılı Direktifin kurallarına uyarak yapılmalıdır. Normalde böyle testleri dışarıdan bir kuruma yaptırmanız gerekli olacaktır.
3 3 EN ISO/IEC 17025 – Test ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel gereklilikler.
4 (Q)SAR kalitatif veya kantitatif yapı-etkinlik ilişkisi anlamına gelmektedir.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
49
Karışımlar için, maddeler için olan aynı kurallar geçerlidir – bir bütün olarak karışım hakkında verilerin mevcut olduğu durumlarda, birincil olarak bu dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, bir karışımın karsinojen, mutajen veya üreme konusunda toksik (CMR) özelliklerine ilişkin olarak ilgili konsantrasyon eşiklerini uygulayarak, sınıflandırma normal olarak içindeki maddelerin sınıflandırmasına dayandırılır. Sadece istisnai durumlarda karışımın kendisinde mevcut test verilerini kullanabilirsiniz, yani, bunların CMR özelliklerinin içerikteki tek bir maddeden kaynaklanmamış olduğu durumlarda (CLP Madde 6(3)). Akuatik tehlike karışım sınıflandırması, biyolojik bozunma ve biyoakümülasyon dikkate alınarak içeriğindeki madde özelliklerinin temel alınması gereklidir (CLP Madde 6(4)). Bununla birlikte, alaşımlar için bu kurala yönelik istisnalar olabilir, Modül 2 Bölüm 4.1’e bakınız.
Münferit tehlikelere ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Modül 2 Bölüm 2-4’e başvurunuz.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
50
Başlarken
Tehlike sınıflandırması
7. Sınıflandırmanın genel özellikleri
8. Uyumlaştırılmış sınıflandırmaların kullanımı
9. Çevirim tablolarının kullanımı
10. Bilgi kaynakları
11. CLP’de test yapmanın rolü 12. Maddelerin sınıflandırması
13. Karışımların sınıflandırması
Tehlike iletişimi
Sınıflandırmaya takviye
REACH ve AB alt-mevzuatı
12. Maddeleri sınıflandırma
Maddeleri sınıflandırmak için temel adımlar
Şekil 12.1’de gösterildiği gibi maddelerinizi sınıflandırmak için dört temel basamak vardır:
Şekil 12.1: Maddelerinizi sınıflandırmak için dört temel basamak
Mevcut bilginin toplanması
Maddelerinizin her biri için sınıflandırma belirlemeye yardım etmek için ilgili ve güvenilir bilgi toplamanız gerekir. Bu bilgi aşağıdakileri içerebilir:
440/2008 sayılı AT Test Yöntemi Tüzüğüne uygun olarak yapılan testlerin sonuçları (CLP Madde 5(1)(a)); uluslararası kabul görmüş veya uluslararası prosedürlere uygun olarak doğrulanmış yöntemler olan sağlıklı bilimsel ilkelere uygun olarak yapılan testlerin sonuçları /CLP Madde 5(1)(a) ve Madde 8(3)). Ek I’in 2. Bölümde belirtilen UN Testler ve Kriterleri Ek Kitabında belirlenen yöntem veya standartlar temel alınarak
Basamak 4:
Uygun sınıflandırma konusunda karar veriniz
Basamak 3:
Sınıflandırma kriterlerine karşı mevcut bilgiyi değerlendiriniz
Basamak 1:
Bütün mevcut bilgiyi toplayınız
Basamak 2:
Bilginin uygun ve güvenilir olduğunu sağlamak için inceleyiniz
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
51
yapılan test sonuçlarını kapsar; (Q)SAR, çapraz okuma, kategori yaklaşımı gibi test yapmak harici yöntemlerin uygulanmasının sonuçları (CLP Madde 5(1)(c)) ve REACH Ek XI 1.kısmı) ve bütün tehlike türleri için epidemiyolojik verileri, kaza veritabanlarından verileri ve mesleki verileri içeren insani deneyim (CLP Madde 5(1)(b)); bütün yeni bilimsel bilgiler (CLP Madde 5(1)(d)); ve uluslararası kabul görmüş kimyasal programlar kapsamında sağlanan bütün diğer bilgiler (CLP Madde 5(1)(e)).
Bilgi kaynaklarının bir listesi için bu rehber dokümanın 10. kısmına ve 3. Ek’ine bakınız. Maddenin uyumlaştırılmış sınıflandırması ve CLP Ek VI’daki tablolarda ilgili bir kaydı olduğu durumlarda, o özel tehlike için mevcut bilgileri toplamanızın gerekmediğine dikkat ediniz. Diğer bir deyişler: Ek VI’yı bilgi toplamaya başlamadan önce kontrol etmeniz gerekir.
REACH Aynı kimyasal kimlikteki ön-kaydı yapılmış her madde (faz-içi) için bir veya birkaç SIEF(ler)’in oluşturulması ihtiyacı olacaktır. Bir SIEF’in ana hedeflerinden biri potansiyel kayıt yaptıranlar arasında farklılık olması durumunda sınıflandırma ve etiketleme konusunda karara varmaktır Faz-içi olmayan bir madde kaydettirmek istediğiniz bir durumda, araştırma işlemi yoluyla test verilerine ulaşabilirsiniz (REACH Madde 26 ve 27) Bir SIEF’in diğer bir üyesi veya önceden kayıt yaptırmış olan bir kişi, omurgalı hayvan kullanımı test verilerine sahipse, bu kişi, uygun bir maliyet paylaşımını takiben, bu bilgiyi sizinle paylaşmak yükümlülüğündedir (REACH Madde 30). Eğer mevcutsa omurgalı hayvanları kapsamayan çalışmalardan test verilerini de isteyebilirsiniz. Bununla birlikte, hayvan testi olmayan verilerin paylaşımı yükümlülüğü yoktur ( REACH Madde 27)
Bilginin uygun ve güvenilir olduğunu sağlamak için inceleme
Elde edilen tehlike bilgisinin uygunluk ve doğruluğu konusunda değerlendirme yapmak için uzmanlığınızın olup olmadığını dikkate almalısınız. Siz veya dâhil olan uzman, sınıflandırma amacı için topladığınız bilginin uygun ve güvenilir olup olmadığını belirlemek için inceleme yapmalıdır.
Bilginin, maddenin kullanıldığı veya mantıklı bir biçimde kullanılması beklentisiyle piyasaya sürüldüğü biçim veya fiziksel durumlarla ilgili
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
52
olması gerekir (CLP Madde 5(1) ve 9(5)). Daha fazla yönlendirme için Modül 2 Bölüm 1.2’ye bakınız.
Sınıflandırma kriterlerine karşı bilgiyi değerlendirme
İlk olarak, siz veya dâhil olan uzman, toplanan bilginin bir tehlike özelliği gösterip göstermediğini kontrol etmesilisiniz.
Lütfen uygulamada bir maddenin fiziksel tehlikelerinin testlerde ortaya çıkanlardan farklı olabileceğine dikkat ediniz, örneğin, belirli amonyum nitrat bileşimleri (oksitleyici / patlayıcı özellikler) ve belirli halojenli hidrokarbon (alevlenir özellikler) durumunda. Sınıflandırma amacıyla böyle deneyimler dikkate alınmak zorundadır (CLP Madde 12(a)).
Sonra, bilginin, ilgili tehlike kriterleriyle doğrudan karşılaştırılabilir olup olmadığını kontrol etmeniz zorunludur. Bu çalışmanın, bilgi sahibi olduğunuz, CLP kapsamında tanımlanan her tehlike sınıflandırması için tekrarlanması zorunludur.
Dikkate alınan her tehlike sınıfı için sınıflandırma kriterleri sahip olduğunuz bilgiye doğrudan uygulanamıyorsa, örneğin, bu bilginin, CLP kriterlerinde belirlenenden başka mevcudiyet ve birimler yansıtması durumunda, veya CMR özellikleri için bir maddenin sınıflandırılması amacıyla, uzman değerlendirmesi gerektiren kanıtların ispat gücünün belirlenmesi gerekecektir, CLP Ek I kısım
Logged

Dışticaretteyaklaşımlar

Bülent BALYEMEZ
İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi

Güzeloba Mah. Kaplan-2 Sk. Yakup Dinç Sit. A.2
Blok Kat:7 No: 16
LARA - ANTALYA
www.disticaretyonetimi.com
Tel   :  0 242 349 27 17
Cep  :  0 532 332 32 99
bulentbalyemez
Administrator
Hero Member
*****
Mesaj Sayısı: 3569


WWW
« Yanıtla #3 : Aralık 29, 2009, 08:07:39 ÖS »

Etiketlerinizi ne zaman güncellemeniz gereklidir?
Madde veya karışımınızın sınıflandırmasında daha ciddi bir yeni tehlike belirdiğinde veya Madde 25 (CLP Madde 30) kapsamında yeni
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
66
Etiket boyutu en az 74 x 105 mm
Aktif bileşenler bitki koruma ürünleri için her zaman listelenir. Bunlar aynı zamanda CLP Madde 18(3)’ün gerektirdiği ürün belirleyiciler olabilir
Tipik olarak bitki koruma mevzuatının gerektirdiği özel kullanım talimatları
Piktogramlar 88x88 mm
CLP’nin gerektirdiği piktogramlar, tehlike ve önlem ifadeleri
İletişim detayları
Genellikle FAO yönetmelikleri kapsamında tanımlanan güvenli kullanım piktogramları ve renkli bantlama
tamamlayıcı etiket elemanları koymanız gerekiyorsa çok fazla gecikmeden etiketleriniz güncellenmelidir. Bu, en az bir tane tehlikeli olarak sınıflandırılmış madde içeren sınıflandırılmamış karışımları da kapsar.
Başka etiket elemanlarının istendiği durumlarda, örneğin, yeniden düzenlenmiş sınıflandırmanın daha az tehlikeli olduğu veya telefon numarası değiştirildiği durumlarda, bir madde veya karışımın tedarikçisi etiketini 18 ay içinde güncellemelidir. 98/8/AT sayılı Direktif (biyosidal ürünler Direktifi) veya 91/414/AET (bitki koruma ürünleri Direktifi) kapsamında olan madde veya karışımlar için etiketler bu direktiflere uygun olarak güncellenmelidir.
Şekil 14.1: Diğer mevzuatın gerektirdiği bilgileri birleştiren bir etiket örneği
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
67
Ambalajsız maddeler ve karışımlar
Özellikle kamuya sunulan madde ve karışımlar genelde ambalajlı ve gerekli etiketleme bilgileriyle birlikte sağlanmalıdır. Profesyonel kullanıcılara sağlanan ambalajsız materyaller durumunda etiketleme bilgileri ve diğer ilgili tehlike bilgileri, etiketten başka diğer araçlar aracılığıyla, genelde Güvenlik Bilgi Formuyla sağlanır. İstisnai durumlarda, maddeler ve karışımlar kamuya ambalajsız olarak sunulabilir. Madde veya karışımın Ek II Bölüm 5’de listelenmesi durumunda (şu anda sadece çimento ve ıslak durumda beton), etiket elemanlarının bir kopyası her zaman istenmektedir, örneğin, bir fatura veya makbuz üzerinde (CLP Madde 29(3), CLP Ek II Bölüm 5).
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
68
Başlarken
Tehlike sınıflandırması
Tehlike iletişimi
14. Etiketleme 15. Etiketleme için öncelik kuralların uygulanması
16. Özel etiketleme ve ambalajlama durumları
17. Güvenlik Bilgi Formları
Sınıflandırmaya takviye
REACH ve AB alt-mevzuatı
15. Etiketleme için öncelik kurallarının uygulanması
Öncelik kurallarının uygulanması
Bir madde veya karışım birkaç tehlikeli özelliğe sahipse, öncelik ilkeleri temelinde bir sistem, etiket üzerindeki bilgileri en temel bilgilerle sınıflandırmak ve kullanıcıya fazla sorumluluk vermemek veya karışıklık yaratmamak için, en uygun etiket elemanlarını belirlemek için kullanılır.
Uyarı kelimeleri
“Tehlike” uyarı kelimesini kullanmanız gerektiği yerde, “Uyarı” kelimesi etikette bulunamaz.
Tehlike piktogramları
Bir madde veya karışımın sınıflandırması etikette birden fazla piktogramla sonuçlanırsa, aşağıda özetlenen öncelik kuralları gerekli olan piktogram sayısını azaltmak için uygulanır (CLP Madde 26). Genel bir kural olarak her tehlike sınıfı için en ciddi tehlike kategorisini gösteren bu piktogramları dâhil etmeniz gerekir. Bu, bir maddenin hem uyumlaştırılmış hem de uyumlaştırılmamış sınıflandırmaları durumunda da geçerlidir. (CLP Madde 26(2)).
Tehlike piktogramlarıyla ilgili öncelik kuralları şunlardır: Fiziksel tehlikeler için, madde veya karışımınız GHS01 ile sınıflandırılmışsa (patlayan bomba), GHS02 (alev) ve GHS03 (çember etrafında alev) opsiyoneldir, birden fazla piktogramın zorunlu olduğu durumlar hariç (CLP Ek I, kısım 2.8 Tip B kendinden aktif madde ve karışımlar ve kısım 2.15, organik peroksitler Tip B)...
Opsiyonel Opsiyonel
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
69
Sağlık tehlikeleri için, GHS06 (kurukafa ve çapraz kemikler)
uygulanır, o zaman GHS07 (ünlem işareti) bulunmaz...
GHS05 (korozyon) uygulanırsa, o zaman GHS07 (ünlem işareti)
deri ve göz tahrişi için kullanılmaz....
... fakat diğer tehlikeler için hâlâ kullanılabilir.
GHS08 (sağlık tehlikesi) solunum hassaslaşması için kullanılırsa, o
zaman GHS07 (ünlem işareti) deri hassaslaşması veya deri veya
göz tahrişi için kullanılmaz...
... fakat diğer tehlikeler için hâlâ kullanılabilir.
Lütfen etiketleme konusunda taşımacılık kurallarının madde veya
karışımınıza uygulanabileceğine de dikkat ediniz. Belirli durumlarda,
CLP Madde 33’de düzenlendiği gibi ambalaj üzerinde özel bir CLP
tehlike piktogramı hariç tutulabilir.
Tehlike ifadesi
Açık bir şekilde tekrar veya fazlalık bulunmadığı sürece, etikette
bütün tehlike ifadeleri bulunmalıdır.
Önlem ifadeleri
Madde veya karışımınızın tehlike sınıflandırmasına göre
belirlenebilecek bütün önlem ifadeleri setini değerlendirmeli ve
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
70
açıkça gereksiz veya fazla olanları çıkarmalısınız. Etikette tehlikelerin ciddiyetini yansıtmak için daha fazla gerekmedikçe altı önlem ifadesinden fazla bulunmamasını hedeflemelisiniz. Önlem ifadelerinin sayısını azaltmak için sadece bir ifade oluşturacak şekilde ifadeleri birleştirebilirsiniz. (CLP Ek IV). Madde veya karışımınız etiketleme gerektiriyor ve halka satılacaksa, düzenlemesinde ve ambalajlama tanziminde de bir önlem ifadesine yer vermelisiniz.
Önlem ifadelerinin seçimi konusunda daha fazla yönlendirme ve örnekler zaman içinde Ajans tarafından sağlanacaktır. Daha fazla yönlendirme için Modül 2 Ek V’de bir bölüm bulunmaktadır.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
71
Başlarken
Tehlike sınıflandırması
Tehlike iletişimi
14. Etiketleme
15. Etiketleme için öncelik kuralların uygulanması 16. Özel etiketleme ve ambalajlama durumları
17. Güvenlik Bilgi Formları
Sınıflandırmaya takviye
REACH ve AB alt-mevzuatı
16. Özel etiketleme ve ambalajlama durumları
Aynı madde – farklı etiketleme ve ambalajlama durumları
CLP etiketleme ve ambalajlama gerekliliklerinin amacı madde veya karışımların ortaya çıkardığı tehlikelerden kullanıcıları korumaktır. Bununla birlikte, belirli ambalajlama türleri etiketleme için uygun olmayabilir. Ayrıca, tehlikeli madde ve karışımlar birkaç kat ambalajın içinde bulunabilir: ek olarak, CLP ve taşımacılık etiketleme gerekliliklerinin kapsamında olabilirler. Son olarak, halkı ciddi hasarlardan korumak için özel gereklilikler olabilir. CLP’nin bu durumları nasıl ele aldığı bu kısımda gösterilmektedir.
Küçük veya etiketlenmesi zor ambalajlar için etiketleme istisnaları
Çok küçük ambalajlarda8 veya CLP Madde 31’in gerekliliklerini karşılamanın imkânsız olduğu form veya şekillerde madde veya karışım sağlayan bir imalatçı, ithalatçı, alt-kullanıcı veya distribütörseniz, CLP, etiketleme ve ambalajlama gereklilikleri için istisnalar sağlar (CLP Madde 29). Bu istisnalar CLP Ek I kısım 1.5’de düzenlenmiştir. Bu istisnaların sizin ambalajlanmış madde veya karışımlarınıza nasıl uygulandığı konusunda daha fazla yönlendirme için lütfen Modül 2 Bölüm 5.1’e bakınız.
Halka sunulan kimyasallar: Çocuk emniyetli anahtarler ve dokunsal uyarılarla ilgili hükümler için ambalajlama kuralları
Halka madde veya karışım sunuyorsanız, ambalajınıza çocuk emniyetli anahtarler ve/veya dokunsal (dokunarak hissedilen) uyarılar koymalısınız (CLP Ek II Bölüm 3). Bu hükümler özel bir tehlike sınıfı/kategorisi veya sırasıyla Tablo 16.1 ve Tablo 16.2’de gösterilen özel maddelerin konsantrasyonuna bağlı olarak uygulanmaktadır. Bu hükümler ambalajın kapasitesi ne olursa olsun geçerlidir.
8 125 ml’lik ambalajlama hacminin veya daha fazlasının çok küçük olarak düşünülemeyeceğine dikkat edilmelidir.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
72
Tablo 16.1: Çocuk emniyetli anahtarler ve/veya dokunsal uyarılar için CLP hükümlerini tetikleyen tehlike sınıflandırmaları Tehlike Sınıfı (Kategori) Çocuk Emniyetli Kapaklar Anahtarler Dokunsal Uyarılar
Akut toksisite (kategori 1 - 3) √ √
Akut toksisite (kategori 4) √
STOT tek maruz kalma (kategori 1) √ √
STOT tek maruz kalma (kategori 2) √
STOT tekrarlanan maruz kalma (kategori 1) √ √
STOT tekrarlanan maruz kalma (kategori 2) √
Deri korozyonu (kategori 1A, 1B ve 1C) √ √
Solunum hassaslaşması (kategori 1) √
Aspirasyon tehlikesi (kategori 1)* Aerosol değil veya sızdırmaz sprey bağlantı parçasıyla konteyner içindeyse √
Aspirasyon tehlikesi (kategori 1) √ √
Üreme hücresi mutajenitesi (kategori 2) √
Karsinojenite (kategori 2) √
Üreme toksisitesi (kategori 2) √
Alevlenen gazlar (kategori 1 ve 2) √
Alevlenen sıvılar (kategori 1 ve 2) √
Alevlenen katılar (kategori 1 ve 2) √
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
73
Tablo 16.2: Çocuk emniyetli anahtarler ve/veya dokunsal uyarılar için CLP hükümlerini tetikleyen maddeler Maddenin tanımlanması Konsantrasyon limiti Çocuk emniyetli kapaklar Dokunsal Uyarılar
Metanol ≥ 3% √
Diklorometan ≥ 1% √
Çeşitli ambalaj katlarının etiketlenmesi için özel kurallar
CLP Madde 33 tehlikeli madde veya karışımların ambalajlamasının, dış, iç ve belki ara ambalajlama olduğu durumlar için yeni kurallar düzenler. Genel bir kural olarak, prensipte bir dış ambalajın etiketlenmesi hem taşımacılık hem de CLP kurallarına tabi olduğunda, taşımacılık mevzuatına uygun olarak etiketleme veya işaretleme yeterlidir ve CLP etiketlemesinin görünmesine ihtiyaç yoktur.
Benzer şekilde, CLP’nin gerektirdiği bir tehlike piktogramı, tehlikeli malların taşınması kurallarındaki aynı tehlikeyle ilgiliyse bu Tüzüğün gerektirdiği tehlike piktogramının dış ambalajlamada görünmesine ihtiyaç yoktur. Ambalajlamanın çeşitli katlarına ilişkin daha fazla farklılaşmalar için lütfen CLP Madde 33’e bakınız.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
74
Başlarken
Tehlike sınıflandırması
Tehlike iletişimi
14. Etiketleme
15. Etiketleme için öncelik kuralların uygulanması
16. Özel etiketleme ve ambalajlama durumları 17. Güvenlik Bilgi Formları
Sınıflandırmaya takviye
REACH ve AB alt-mevzuatı
17. Güvenlik Bilgi Formları
Güvenlik Bilgi Formları tedarik zincirinde, zincirdeki bütün aktörlere madde ve karışımların kullanımından ortaya çıkan risklerin yönetimiyle ilgili sorumluluklarını karşılamada yardımcı olan önemli iletişim araçlarıdır.
REACH Bir Güvenlik Bilgi Formu sağlama gerekliliği REACH Madde 31’de düzenlenmiştir. İçeriklerinin detaylı özellikleri REACH Ek II, “Güvenli Bilgi Formlarının Oluşturulması Rehberi”nde verilmiştir. REACH Madde 14 veya 37 uyarınca CSR isteniyorsa, Güvenlik Bilgi Formunda verilen bilgilerin Kimyasal Güvenlik Raporu’nda (CSR) verilen ile tutarlı olması gerekir. CSR’da yazılan patlama senaryolarının, yıllık 10 ton veya daha fazla imal veya ithal edilen maddelerin Güvenlik Bilgi Formuna eklenmesi zorunludur.
Ne zaman güncellemeniz gereklidir?
Mevcut bir Güvenlik Bilgi Formunun sınıflandırma ve etiketlemeye ve CLP içeriğine ilişkin olarak aşağıdaki durumlarda güncellenmesi gereklidir:
Daha önce DSD / DPD’ye uygun olarak halihazırda sınıflandırılmış olan madde veya karışımı CLP’ye uygun olarak sınıflandırmanız, etiketlemeniz ve ambalajlamanız durumunda, 1 Haziran 2015’ten önce böyle bir madde veya karışım için bir Güvenlik Bilgi Formu çıkarmak istemeniz durumunda hem DSD / DPD sınıflandırmalarını hem de yeni CLP sınıflandırmalarını maddeler için bütün spesifik konsantrasyon limitleri veya M-faktörlerini içerecek şekilde Güvenlik Bilgi Formuna dâhil etmeniz gerekecektir. Ayrıntılı bilgi için bu rehber dokümanın 4. kısmına da bakınız; ve Tehlikeler konusunda yeni bilgilere ulaşıldığı durumlarda.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
75
Neleri güncellemeniz gereklidir?
Bütün yeni veya değiştirilmiş sınıflandırmalar, maddeler için spesifik konsantrasyon limitlerindeki veya M-faktörlerindeki bütün değişiklikleri içererek, Güvenlik Bilgi Formunuzun 2. Kısmına (Tehlike Tanımlama), 3. Kısmına (İçerik Bilgisi) ve 15. Kısmına yeni etiketlemeniz dâhil edilmelidir. Yeni bir tehlike ifadesinin tam metni Güvenlik Bilgi Formunun 16. Kısmında (Diğer Bilgiler) bulunur.
Güvenlik Bilgi Formunuzun diğer kısımlarının da yeni veya değiştirilmiş sınıflandırılmanın dayandırıldığı bilgiler ile tutarlılığını sağlamak için gözden geçirmeniz gerekecektir. Örneğin, sınıflandırma sürecinin bir bölümü olarak, madde veya karışımınızın fiziksel, sağlık veya çevresel tehlikeleri konusunda yeni bilgiler oluşturmuş veya tanımlamış olabilirsiniz. Dolayısıyla, Güvenlik Bilgi Formlarınızın 9. Kısmında (Fiziksel ve Kimyasal Özellikler), 11. Kısmında (Toksikolojik Bilgiler) ve 12. Kısmında (Ekolojik Bilgiler) sağlanan bilgileri gözden geçirmeniz ve uygun yeni veya güncellenmiş bütün bilgileri dâhil etmeniz gerekecektir.
Madde veya karışım sınıflandırmalarınız değiştiyse (tehlikenin ciddiyeti arttı veya azaldıysa), bu değişikliklerin madde veya karışımınızın güvenli olarak yönetimi konusunda nasıl etkileri olacağını, alt-mevzuatların etkilerini dikkate alarak düşünmeniz gerekir ( bu rehber dokümanın 23. kısmına bakınız). REACH ile bağlantılı olarak Kimyasal Güvenlik Raporundaki bilgilerin, Güvenlik Bilgi Formundaki (7. Kısım (Taşımacılık ve Depolama), 8. Kısım (Patlama Kontrolleri/Kişisel Korunma) veya 13. Kısım (Bertaraf Hususları)) bütün güncellemelerle uyumlu olarak güncellenip güncellenmediğini kontrol etmeniz gerekir.
DSD ve DPD kapsamında tehlikeli olarak sınıflandırılmamış ancak şimdi tehlikeli olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla sağlık veya çevresel zararlı etkileri olan maddeyi gaz olmayan karışımlar için ağırlık olarak ≥ %1 ve gaz karışımlar için hacimsel olarak ≥ %0.2 eşiğinden fazla içeren karışımlar için yeni Güvenlik Bilgi Formları hazırlamanız gerekebilecektir (REACH Madde 31(3)).
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
76
Başlarken
Tehlike sınıflandırması
Tehlike iletişimi
Sınıflandırmaya takviye 18. Sınıflandırma ve etiketleme envanteri – maddeleri bildirme
19. Yeni tehlike bilgisi
20. Alternatif bir kimyasal isim için talep
21. Bilgi kayıtları ve talepleri
22. Uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme için teklifler
REACH ve AB alt-mevzuatı
18. Sınıflandırma ve etiketleme envanteri – maddeleri bildirme
Sınıflandırma ve etiketleme envanteri
Madde tanımlaması, sınıflandırma ve bir maddenin etiketlemesi konusunda bilgilerin Ajans’a bildirilmesi gereklidir. Ajans bu bilgileri, sınıflandırma ve etiketleme envanteri olarak adlandırılan, özel bir veritabanına dâhil edecektir.
Kimlerin bildirim yapması gereklidir?
Piyasaya bir madde süren bir imalatçı veya ithalatçı (veya bir imalatçı veya ithalatçı grubunun bir üyesi) mısınız? Eğer öyleyse ve eğer maddeniz aşağıdaki özellikleri taşıyorsa Ajansa belirli bilgilerin bildirimini yapmanız gerekecektir (CLP Madde 40):
REACH uyarınca kayda tabi (≥1 ton/yıl) piyasada olan maddeler (CLP Madde 39(a)). REACH kapsamında kaydını yaptırmış olduğunuz bir maddenin kayıt dosyasının bir parçası olarak bildirimi yapılacak bilginin sunulması durumunda sizin tarafınızdan ayrıca bildirimi yapılmayacağına lütfen dikkat ediniz. Bu aynı zamanda eşyalarda bulunan REACH Madde 7’nin kayıtlarını gerektirdiği belirli maddeler için geçerlidir; Tonajına bakılmaksızın CLP uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılan ve piyasaya sürülmüş olan maddeler (CLP Madde 39(b)); veya CLP uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmış ve bir karışımda CLP Ek I’de belirlenen konsantrasyon limitlerinin üzerinde bulunan veya 1999/45/AT sayılı Direktifte belirtildiği gibi karışımın tehlikeli olarak sınıflandırmasına yol açan ve piyasaya sürülen maddeler (CLP Madde 39(b)).
Bildirim için gönderdiğiniz bilgileri bir maddenin sınıflandırma ve etiket elemanları konusunda bir değişikliğe neden olan yeni bilgilere sahip olmanız durumunda güncellemeniz gerektiğine dikkat ediniz (CLP Madde 40(2)). Bir maddenin kaydını yaptırmış ancak bildirimini yaptırmamış olduğunuz ve yeni tehlike bilgisine sahip olmanız durumunda ilgili kayıt dosyasını güncellemeniz gerekecektir.
Eğer siz karışım formülü yapan bir alt-kullanıcı, bir distribütör veya REACH Madde 7’nin içeriği kapsamında bir eşya üreticisiyseniz Ajansa bildirim yapmanıza gerek yoktur (bu rehber dokümanın 2. kısmına bakınız). Bunun nedeni, tedarik zincirinde daha önceki bir aşamada maddeniz için bildirimin halihazırda yapılmış olmasıdır.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
77
Bildirimin son tarihi için:
1 Aralık 2010 tarihinden önce ve hâlâ veya tekrar piyasaya sürülen maddeler için envantere bildirim için son tarih bu tarihten bir ay sonrasıdır, yani 1 Ocak 2011. Bununla birlikte, 1 Ocak cumartesi ve 2 Ocak pazar gününe denk geldiği için uygulamada bildirim son tarihi 3 Ocak 2011’dir. 1 Aralık 2010 tarihinde ilk kez piyasaya sürülen maddeler için aynısı geçerlidir.
Örneğin, imalatçı veya ithalatçı olarak bir maddeyi 30 Kasım 2010 ve 1 Aralık 2010’da tedarik ettiniz. Bir aylık zorunlu bildirim son tarihi 1 Aralık 2010’dan itibaren hesaplanacaktır. 1 Ocak 2011’in cumartesi olduğunu dikkate alarak bildiriminiz uygulamada en geç 3 Ocak 2011’de yapılacaktır. Tabii, isteyerek 1 Aralık 2010’dan önce bildirim yapabilirsiniz.
Bildirim yapacaklar 24 Aralık 2010’dan 2 Ocak 2011’e kadar olan sürenin ECHA için resmi tatil olduğunu göz önünde bulundurmalıdır. Uygun şekilde, mümkün olan durumlarda 24 Aralık 2010’dan önce bildirimin yapılması, bildirim araçlarındaki herhangi teknik bir sorunun zamanında çözülmesine izin vererek başarılı bir bildirim gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.
1 Aralık 2010 tarihinden sonra piyasaya sürülen maddeler için bir aylık sürenin 1 Aralık 2010’dan sonra ilk piyasaya sürüldükleri zamandan itibaren hesaplanması gerekecektir. Bu, 1 Aralık 2010’dan önce piyasaya sürülen maddeler için de geçerlidir, ancak piyasaya 1 Aralık 2010 günü değil, yine daha sonraları piyasaya sürülenler için geçerlidir.
Örneğin, bir imalatçı veya ithalatçı olarak 8 Kasım 2010’da bir madde tedarik ettiniz, sonra bir süre tedarik etmeyi durdurdunuz ve sonra tekrar 1 Şubat 2011’de tekrar tedarik ettiniz. Zorunlu bir aylık bildirim son tarihi 1 Şubat 2011’den itibaren hesaplanacaktır ve dolayısıyla sizin son bildirim tarihiniz en geç 1 Mart olacaktır. Tabii, isteyerek 1 Aralık 2010’dan önce bildirim yapabilirsiniz.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
78
REACH REACH kapsamında kayıt dosyası şeklinde Ajansa bildirilmesi gereken bilgiyi hali hazırda sunmuşsanız, Ajansa sonradan ek bir bildirim sunmanız gerekmez. (CLP Madde 40(1)) Yıllık 1000 tondan daha az miktarlarda, DSD’ye uygun olarak yıllık bir ton veya daha fazla miktarlarda CMR kategori 1 veya 2’ye göre sınıflandırılmış faz-içi olmayan maddeler imal ediyor veya ithal ediyorsanız, veya N olarak; R50/53’de yıllık 1000 ton veya daha fazla olduğu durumlarda REACH kapsamında 1 Aralık 2010 itibarıyla maddenizi kayıt ettirmemiş olmanız durumunda 1 Aralık 2010’da piyasaya sürmeniz şartıyla maddenizi 1 Ocak 2011 itibarıyla bildirmeniz gereklidir. Kayıt yaptıranların, bildirim yapanlardan istenen CLP yükümlülüklerine ek olarak REACH yükümlülükleri vardır.
Nelerin bildirimi yapılacak?
Maddeniz için bildirim yapmanız gerekiyorsa, Ajans’a yapacağınız bildirim aşağıdakileri içermelidir (CLP Madde 40(1)): REACH Tüzüğü Ek VI, 1. kısımda belirlenen kimliğiniz; REACH Ek VI kısım 2.1’den kısım 2.3.4’e kadar olan kısımlarda belirlenen maddenizin kimliği; Maddenin CLP sınıflandırmaları; Maddenin CLP tehlike sınıflarının veya farklılaşmalarının tamamında değil bazılarında sınıflandırılması durumunda bunun veri eksikliğinde mi, sonuç vermeyen verilerden mi veya sonuç veren ancak sınıflandırma için yeterli olmaması durumundan mı olduğunun göstergesi; Uygulanabilen yerlerde sucul ortamlar için tehlikeli olarak sınıflandırmayla, kullanımlarının gerekçesiyle birlikte, ilgili spesifik konsantrasyon limitleri veya M-faktörleri, yani, akut kategori 1 ve kronik kategori 1; ve Madde için CLP Madde 25(1)’de bahsi geçen tamamlayıcı tehlike ifadeleri dâhil etiket elemanları.
CLP Tüzüğü bildiriminizin envanterde kaydının aynı madde için başka
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
79
bir kayıtla farklılaşması durumunda siz ve diğer bildirim yapan veya kayıt yaptıran envantere dâhil edilmesi için üzerinde fikir birliğine varılmış bir kayıt için her türlü girişimi yapmalısınız (CLP Madde 41). Bununla birlikte, maddenizi, bildiriminizde nedenlerini göstermeniz şartıyla, başka bir kayıt olarak farklı bir şekilde sınıflandırabilirsiniz.
Buna karşın, maddenizin uyumlaştırılmış bir sınıflandırması olduğunda CLP Ek VI Bölüm 3’de listelenen uyumlaştırılmış sınıflandırmaya uygun olarak sınıflandırma yaparsınız ve bu sınıflandırmayı bildiriminize dâhil edersiniz ( bu rehber dokümanın 8. kısmına bakınız). Ek VI Bölüm 3’de sucul ortamlar için tehlikeli olarak sınıflandırılmış maddeler için (kategori akut 1 veya kronik 1) M-faktörü verilmediği durumlarda, mevcut verileri temel alarak madde için bir M-faktörü oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Modül 2 Bölüm 1.6 ve 1.7’ye de bakınız.
Bildirim için hangi formatı kullanmanız gerekir?
Bildiriminiz Ajans’ın belirlediği formatta olacaktır. Bildirim dosyası, online olarak REACH-IT aracını kullanarak veya IUCLID 5’de (Uluslararası Tekdüzen Kimyasal Bilgi Veritabanı) oluşturulabilir ve REACH-IT üzerinden gönderilebilir (CLP Madde 40(1)).
IUCLID 5 yazılım aracı ve kullanıcı el kitapları ücretsiz olarak http://ecbwbiu5.jrc.it/ adresinden indirilebilir. REAH-IT aracına https://reach-it.echa.europa.eu/reach/public/welcome.faces.’dan ulaşılabilir.
Şekil 18.1 IUCLID 5’den bir ekran resmi göstermektedir.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
80
Şekil 18.1 IUCLID 5’den ekran resmi
Sonra ne olacak?
Ajans bildirilen bilgiye aşağıdakileri ekleyecektir:
Madde için Ek VI’ya dâhil edilmiş Topluluk düzeyinde uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme olup olmadığı; Bildirimin aynı madde için kayıt yaptıranlar arasında ortak bir giriş olup olmadığı; Yapılan giriş için iki veya daha fazla bildirim yapan veya kayıt yaptıran tarafında ortak olup olmadığı; veya Girişin aynı madde için başka bir bildirime ait girişle fark gösterip göstermediği.
Bildirimi yapılan bilgilerin REACH Madde 119(1)’de söz edilen bilgilere karşılık gelen bölümlerinin halka açık olduğuna dikkat ediniz, yani,
Tehlikeli maddeler için IUPAC adlandırmasındaki isim; Varsa, maddenin EINECS’de verilen ismi; ve Maddenin sınıflandırması ve etiketlemesi.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
81
Belirli maddeler için ve faz-içi olmayan tehlikeli maddeler için IUPAC adlandırılmasındaki isme yönelik olarak, REACH Madde 119(2)(f) ve (g)’ye bakınız, Ajansa bu ismin basımının ticari çıkarlarınız için potansiyel olarak nasıl zararlı olduğu konusunda bir gerekçe gönderebilirsiniz (REACH Madde 10(a)(xi) ile uygun olarak ibraz etme). Ajans tarafından bu gerekçenin geçerli olarak kabul edilmesi durumunda isim halka açık olmayacaktır.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
82
Başlarken
Tehlike sınıflandırması
Tehlike iletişimi
Sınıflandırmaya takviye
18. Sınıflandırma ve etiketleme envanteri – maddeleri bildirme 19. Yeni tehlike bilgisi
20. Alternatif bir kimyasal isim için talep
21. Bilgi kayıtları ve talepleri
22. Uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme için teklifler
REACH ve AB alt-mevzuatı
19. Yeni tehlike bilgisi
Tehlike bilgisini güncel tutmanız gereklidir!
CLP uyarınca imalatçı, ithalatçı veya alt-kullanıcı olarak tedarik ettiğiniz bütün madde ve karışımların sınıflandırma ve etiketlemesini değiştirebilecek yeni bilimsel ve teknik bilgileri izlemek, CLP’de ifade edildiği şekilde sizin sorumluluğunuzdadır.
Madde 15: “imalatçılar, ithalatçılar ve alt-kullanıcılar piyasaya sürdükleri madde veya karışımların sınıflandırmasını etkileyebilecek yeni bilimsel veya teknik bilgilerin farkında olmak için tüm uygun yolları takip etmelidir.”
Ne yapmanız gerekir?
Madde veya karışımınızın sınıflandırmasının yeni değerlendirmesini yapmak için yeni tehlike bilgilerini uygun ve yeterince güvenilir olup olmadığını belirlemek için değerlendirmeniz gerekir. Eğer öyleyse, çok fazla gecikmeden yeni bir değerlendirme yapmanız gerekir (CLP Madde 15(1)). Madde veya karışımının sınıflandırmasında bir değişiklik olması kesinleştiğinde uygun bir şekilde etiketlerinizi güncellemeniz gerekir. Bu güncelleme yeni tehlikenin daha ciddi veya yeni tamamlayıcı etiket elemanları gerekli olduğunda çok fazla gecikmeden yapılacaktır (CLP Madde 30(1)). Etiketlemede diğer değişiklikler için karşılık gelen etiket için güncellemeyi 18 ay içinde yapmanız gerekir (CLP Madde 30(2)).
Bir maddenin sınıflandırması ve etiketlemesinin değişmesi durumunda Ajansa böyle bir değişiklik konusunda bildirim yapmanız zorunludur (CLP Madde 40(2)). REACH Tehlikeler konusunda yeni bilgiler mevcut olduğunda veya sınıflandırma ve etiketleme değiştiği zaman kimyasal güvenlik değerlendirmeleri ve raporları ve Güvenlik Bilgi Formlarının güncellenmesi gerekir (REACH Madde 14 ve 31) Yeni tehlike bilgileri ve sınıflandırma ve etiketlemede yaptığınız bütün değişiklikleri tedarik zincirinde yukarı ve aşağı bir sonraki aktöre veya distribütöre iletmelisiniz (REACH Madde 31, 32 ve 34).
Madde veya karışımınız için yeni tehlike bilgisinin farkında olduğunuz zaman yapmanız gereken girişimler Şekil 19.1’de gösterilmiştir.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
83
Şekil 19.1: Yeni tehlike bilgisi konusunda ne yapmalı
Yeni tehlike bilgisi
Bilgiyi dikkate almayınız
Bilgi uygun ve güvenilir mi?
Sınıflandırma ve etiketleme gerekçeleri değişti mi?
Hiçbirşey yapmayınız
Sınıflandırma limitinin altındaki tehlike(ler) için gerekçeler değişti mi?
Uygun biçimde güvenlik bilgi formu ve CSR’ı güncelleyiniz.
Tedarik zinciri boyunca bilgiyi iletiniz.
Bilgi kalitesini değerlendiriniz
Yeni değerlendirme
Yeniden sınıflandırmanızı yapınız ve etiketi güncelleyiniz.
Maddelerin sınıflandırma ve etiketlenmesindeki güncellemeler için Ajans’a bildirim yapınız
Uygun biçimde güvenlik bilgi formu ve CSR’ı güncelleyiniz
Tedarik zinciri boyunca bilgiyi iletiniz
Hayır
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
84
Başlarken
Tehlike sınıflandırması
Tehlike iletişimi
Sınıflandırmaya takviye
18. Sınıflandırma ve etiketleme envanteri – maddeleri bildirme
19. Yeni tehlike bilgisi 20. Alternatif bir kimyasal isim için talep
21. Bilgi kayıtları ve talepleri
22. Uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme için teklifler
REACH ve AB alt-mevzuatı
20. Alternatif bir kimyasal isim kullanmak için başvuru
Giriş
CLP uyarınca piyasaya sürülen madde ve karışımlar dikkatli bir şekilde tanımlanmalıdır (bu rehber dokümanın 14. kısmındaki ürün kimlikleyicileri konusundaki paragrafa bakınız). Bununla birlikte, bir imalatçı, ithalatçı veya alt-kullanıcı olarak karışımınızda/karışımlarınızda bulunan bir veya birkaç maddenin kimyasal kimliğinin etiketinizde veya Güvenlik Bilgi Formunda açığa çıkarılmasının ticaretinizi veya fikri mülkiyet haklarınızın gizliliğini risk altına soktuğu konusunda endişelenebilirsiniz (CLP Madde 24). Böyle durumlarda, CLP, Ajansa en önemli fonksiyonel kimyasal grupları tanımlayan bir isim aracılığıyla veya alternatif bir gösterim aracılığıyla bir karışımdaki maddeye/maddelere karşılık gelen alternatif bir kimyasal isim kullanmak için bir başvuru sunmanıza izin verir. Böyle başvurular, burada “alternatif bir kimyasal isim kullanmak için başvuru” olarak anılmaktadır.
CLP uyarınca, alternatif bir kimyasal isim için bir teklif yapma süreç ve gereklilikleri talebinizin 1 Haziran 2015’den önce veya sonra ibraz edilmiş olmasına bağlı olarak farklılık gösterir.
1 Haziran 2015’den önce
1 Haziran 2015’den önce CLP’ye uygun olarak karışımınızı sınıflandırmış, etiketlemiş ve ambalajlamışsanız, CLP’de düzenlenen hükümlere uygun olarak Ajans’a alternatif bir kimyasal isim kullanma başvurusunda bulunmalısınız.
Karışımınızın CLP’ye uygun şekilde sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlamasını henüz yapmadığınız durumda1999/45/AT sayılı Tehlikeli Karışımlar Direktifi (DPD) madde 15’de düzenlendiği biçimde sınıflandırma ve etiketleme konusunda alternatif bir kimyasal isim kullanmak için önceki sistemin hükümleri uyarınca yine bir Üye Ülke Yetkili Otoritesine başvuruda bulunmalısınız. Talebiniz bir karışımdaki ilgili maddenin kimyasal kimliğinin etiket veya Güvenlik Bilgi Formunda açığa çıkmasının fikri mülkiyetiniz haklarınızı risk altına soktuğunu göstermelidir.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
85
Hangi maddeler dâhildir?
Alternatif bir kimyasal isim kullanmak için sadece DSD uyarınca sınıflandırılmış bir karışım içindeki maddeler için başvuruda bulunabilirsiniz, örneğin, Topluluk işyeri maruz kalma limitleri konusunda belirlenmemiş olan tahriş edici (göze ciddi zarar veren kimyasallar hariç) veya akut toksik veya zararlılar.
Bir başvuru nasıl sunulur?
Başvurunuz, DPD Ek VI’nın hükümlerine uygun şekilde ve bu Ek’in A Bölümündeki formda istenen bilgileri sağlayacak şekilde Üye Ülke Yetkili Otoritesine yapılmalıdır. Yetkili Otoriteniz, yine de sizden daha fazla bilgi isteyebilir eğer bu bilgi talebinizin doğruluğunu değerlendirmek için gerekli görünüyorsa.
Yetkili Otoritenizin kararını size bildirecektir ve madde veya karışımınızı pazarlamak istediğiniz Üye Ülkelerin her birine bu kararın bir kopyasını iletmelisiniz.
1 Haziran 2015’den sonra ne olacak?
DPD kapsamında 1 Haziran 2015’den önce başvurunuzun onaylanması durumunda, kabul gören alternatif kimyasal ismi CLP kapsamında kullanmaya devam edebilirsiniz (CLP Madde 24).
1 Haziran 2015’den sonra
1 Haziran 2015’den sonra CLP Madde 24’de düzenlendiği şekilde Ajansa alternatif bir kimyasal isim için başvuruda bulunmalısınız. Başvurunuz madde veya karışımınızın kimyasal tanımlamasının etikette açığa çıkmasının ticaretinizin gizliliğini, özellikle fikri mülkiyet haklarınızı, risk altına soktuğunu göstermelidir.
Hangi maddeler dâhildir?
Karışımlarda, Topluluk maruz kalma limiti verilmemiş olan ve CLP Ek I Bölüm 1 madde 1.4.1.’de düzenlenen tehlike kategorilerinden bir veya daha fazlasında özellikle bu madde sınıflandırılmışsa, bu maddeler için alternatif bir kimyasal isim başvurusunda bulunabilirsiniz, şöyle ki:
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
86
Fiziksel tehlikelerle ilgili bütün tehlike kategorileri (CLP Ek I Bölüm 2); Akut toksisite, kategori 4; Deri korozyonu / tahrişi, kategori 2; Ciddi göz hasarı /göz tahrişi, kategori 2; Özel hedef organ toksisitesi – tek maruz kalma, kategori 2 veya 3; Özel hedef organ toksisitesi – tekrarlanan maruz kalma, kategori 2; ve Sucul ortam için tehlikeli, kronik kategori 3 veya 4.
Bunların ötesinde, alternatif kimyasal ismi kullanma karışımın ele alınması risklerinin kontrol edilmesini garanti altına almak için gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri için yeterli bilgi sağlama gereksinimini karşılamalıdır.
Bir başvuru nasıl sunulur?
Başvurunuz Ajansa, Ajansın belirlediği formatta ve Ajansın sunduğu araçları kullanarak sunulmalıdır (CLP Madde 24(2), REACH Madde 111’e istinaden). Başvuru Komisyon’un belirlediği bir ücretle yapılır. Ajans karar vermek için gerekli olduğunda sizden daha fazla bilgi isteyebilir.
Ajans başvurunuzdan veya gerekli daha fazla bilginin alımından itibaren altı hafta içinde kararı hakkında size bildirim yapacaktır. Ajans talebin veya daha fazla detaylı bilginin alımından itibaren altı hafta içinde itirazda bulunmazsa, başvuruda bulunulan ismin kullanımına izin verilmiş sayılır.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
87
Başlarken
Tehlike sınıflandırması
Tehlike iletişimi
Sınıflandırmaya takviye
18. Sınıflandırma ve etiketleme envanteri – maddeleri bildirme
19. Yeni tehlike bilgisi
20. Alternatif bir kimyasal isim için talep 21. Bilgi kayıtları ve talepleri
22. Uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme için teklifler
REACH ve AB alt-mevzuatı
21. Bilgi kayıtları ve başvurular
CLP hangi kayıtları tutmanızı talep ediyor?
Madde veya karışımınızın sınıflandırması ve etiketlemesi için kullandığınız bütün bilgileri, madde imalatçısı, madde veya karışımların ithalatçısı veya alt-kullanıcı olarak bir araya getirmeli ve erişilebilir tutmalısınız. Bu bilgi, bu madde veya karışımın en son tedarik ettiğiniz zamandan sonra en az 10 yıl tutulmalıdır (CLP Madde 49). Bir distribütör olarak, etiketleme için kullandığınız bütün bilgileri aynı şekilde bir araya getirmeli ve erişilebilir tutmalısınız, 2. kısımda Tablo 2.4’e de bakınız.
REACH REACH, bir madde veya karışımı en son imal, ithal, tedarik veya kullanımınızdan sonra en az 10 yıllık bir süre için, REACH uyarınca yürüttüğünüz görevler için gerekli bütün bilgileri bir araya getirmenizi ve erişilebilir tutmanızı gerektirir. Yerleşik bulunduğunuz yerdeki Üye Ülke Yetkili Otoritesine/Otoritelerine ve Ajansa istenildiği zaman bu bilgiyi sunmalı veya gecikmeden erişilebilir olmasını sağlamalısınız (REACH Madde 36) Maddeniz REACH uyarınca kaydedilmişse veya REACH kapsamında diğer yükümlülüklere tabiyse, CLP uyarınca tutulacak bilgiler, REACH kapsamında gerekli olan yürüttüğünüz görevlerle birlikte tutulmalıdır (CLP Madde 49(1))
Bu bilgileri kime göstermeniz gereklidir?
Bulunduğunuz yerdeki Yetkili Otorite(ler) veya Üye Ülke yürütme otoritesi veya Ajans, CLP uyarınca sınıflandırma ve etiketleme amacıyla kullandığınız bütün bilgileri isteyebilir. Böyle bir talebi takiben bu bilgiyi sağlamanız gerekir. Bununla birlikte, bir Yetkili Otorite tarafından istenilen bilgi CLP uyarınca bildiriminiz kapsamında veya REACH kaydınız kapsamındaysa bu bilgi Ajansın erişiminde olacak ve Yetkili Otoritenin talebini Ajansa göndermesi gerekecektir (CLP Madde 49(3)).
Bütün Üye Ülkelerin özellikle acil sağlık müdahalesi için engelleyici veya tedavi edici önlemlerle ilgili bilgi almak için zehir merkezleri gibi sorumlu bir kurum veya kurumlar belirlemesi istenmiştir. Bir ithalatçı veya alt-kullanıcıysanız bu kurumlar sizden, sağlık ve
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
88
fiziksel etkilerini temel alarak tehlikeli olarak sınıflandıran ve piyasaya sürülen karışımların, diğerleri arasında kimyasal içeriği hakkında gerekli bilgileri alabilmelidir. Sağladığınız bilgiler, Ajansın kabul ettiği alternatif kimyasal ismin kullanımı için başvurusu olan karışımlardaki maddelerin kimyasal tanımlamasını içermelidir (CLP Madde 45).
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
89
Başlarken
Tehlike sınıflandırması
Tehlike iletişimi
Sınıflandırmaya takviye
18. Sınıflandırma ve etiketleme envanteri – maddeleri bildirme
19. Yeni tehlike bilgisi
20. Alternatif bir kimyasal isim için talep
21. Bilgi kayıtları ve talepleri 22. Uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme için teklifler
REACH ve AB alt-mevzuatı
22. Uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme için öneriler
Ne zaman bir öneri sunulabilir?
Bir maddenin uyumlaştırılmış sınıflandırması ve etiketlemesi için öneriler CLP Ek VI’nın dâhil edilmesi ve güncellenmesi için teklifleri kapsamalıdır ve normalde o madde aşağıdakiler için sınıflandırma kriterlerini yerine getiriyorsa yapılmalıdır (CLP Madde 36):
Solunum hassaslaştırma, kategori 1; Üreme hücresi mutajenliği, kategori 1A, 1B veya 2; Karsinojenlik, kategori 1A, 1B veya 2; veya Üreme için toksiklik, kategori 1A, 1B veya 2.
Bunların ötesinde, diğer tehlike sınıflarına veya farklılaşmalarıyla ilgili öneriler, Topluluk çapında eylem ihtiyacı gerekçelendirilmek şartıyla, sunulabilir, aşağıya bakınız.
Diğer maddelerin aksine, 91/414/AET sayılı Direktif (bitki koruma ürünleri) ve 98/8/AT sayılı Direktif (biyosidal ürünler) anlamında aktif maddeler normal olarak bütün tehlike sınıfları ve etiket elemanları için uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlemeye tabi olurlar (bu rehber dokümanın 24. kısmına bakınız).
Öneriler, CLP Ek VI Bölüm 3’e bir maddenin sınıflandırmasının dâhil edilmesine veya mevcut bir Ek VI kaydının güncellenmesine karşılık gelebilir ( bu rehber dokümanın 8. kısmına bakınız). Öneriler Ajansa sunulmalıdır.
Kimler bir öneri sunabilir?
Bir Üye Ülkenin Yetkili Otoritesi ve bir maddenin imalatçısı, ithalatçısı ve alt-kullanıcısı bir maddenin uyumlaştırılmış sınıflandırması ve etiketlemesi için Ajansa bir öneri sunabilir (CLP Madde 379). Yetkili Otorite uyumlaştırılmış sınıflandırması ve etiketlemesi halihazırda mevcut olan bir tehlikeli madde için de böyle bir öneri sunabilir. Ancak, uyumlaştırılmış sınıflandırması ve etiketlemesi halihazırda mevcut olan bir tehlike için bir imalatçı, ithalatçı veya alt-kullanıcı o madde için böyle bir öneri sunamaz; diğer yandan, bu kişilerden birisi bir madde için uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlemede bir değişikliğe neden olabilecek yeni bir bilgiye sahipse; maddenin piyasada olduğu Üye Ülkelerden
9 Bitki koruma veya biyosidal ürünlerde kullanılan aktif maddeler için şirketlerin değil sadece Üye Ülke yetkili otoritelerinin teklif sunabildiğine lütfen dikkat ediniz.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
90
birisinde Yetkili Otoriteyle irtibata geçmeli ve bir öneri sunmalıdır (CLP Madde 37(6)). Yetkili Otorite veya imalatçı, ithalatçı veya alt-kullanıcının teklifi CMR veya solunum duyarlayıcılarından başka tehlike sınıflarıyla ilgiliyse, Topluluk düzeyinde harekete geçmek için gerekçe gösterme gerekli kılınmıştır. Ajansın mevcut bir uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlemeyi yeni bilgilerin desteklemediğini belirlemesi durumunda, Ajans ilgili otoriteyi bilgilendirebilir.
Bir şirket nasıl öneri sunar?
Bir maddenin uyumlaştırılmış sınıflandırması için Ajansa öneri sunma işlemi CLP Madde 37’de düzenlenmiştir. Öneriniz, REACH Tüzüğü Ek I’in 1, 2 ve 3. kısımların ilgili bölümlerine uygun olarak oluşturulmalı ve uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlemenin öneri sunduğu tehlikeyle/tehlikelerle ilgili güçlü çalışma özetlerini içermelidir. Ayrıca, CLP Ek VI Bölüm 1’de düzenlendiği şekilde sınıflandırma ve etiketleme envanterinin dâhil edilmesi için ilgili gerekli bilgileri içermelidir. Öneri, REACH Tüzüğü Ek I, 7. kısım Kimyasal Güvenlik Raporu B Bölümünde gösterilen formata göre yapılır. Aynı zamanda, REACH Madde 111’de düzenlenen REACH kapsamında sunumlar için Ajans tarafından hazırlanmış IUCLID 5 gibi elektronik format ve paketleri de kullanmanız gerekir, bakınız http://echa.europa.eu/reachit/portal_en.asp ve http:/iuclid.echa.europa.eu/
Karsinojenlik, üreme hücresi mutajenliği, reprodüktif toksisite (CMR) veya solunum hassaslaşması için sınıflandırmaya değinmeyen bütün öneriler için önerinizin kapsadığı tehlikeye/tehlikelere ilişkin sınıflandırma ve etiketlemenin Topluluk çapında uyumlaştırılması gerekliliğini gerekçelendirecek kanıtlar sağlamanız gerekir. Böyle bir öneriye, CLP Madde 37(3)’e uygun olarak kabul edilecek bir Komisyon Tüzüğünde Komisyonca belirlenecek uygun bir ücret de eşlik etmelidir.
Şekil 22.1’de bir öneri sunmak için gerekli basamaklar özetlenmiştir.
CLP Ek VI’da bir maddenin (sınıflandırma) dâhil edilmesi için öneri sunma konusunda özel yönlendirmenin Ajans’ta hazırlanmakta olduğuna lütfen dikkat ediniz.
Ajans, uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme için önerilerin hazırlanması ve sunulması konusunda bir rehber hazırlamaktadır.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
91
Şekil 22.1: Bir teklif sunmak için gerekli basamaklar
Bir öneri sunuldu: Sonra ne olacak?
Öneri sunulduğunda, ilgili bütün taraflara öneri hakkında yorumda bulunma fırsatı verilecektir. Yorumda bulunma fırsatı ECHA internet sitesinde (http://echa.europa.eu/consultations/harmonised_cl_en.asp), belirlenmiş bir sunum formunda belirlenen bir son tarihe kadar tanınmaktadır.
Ajans Risk Değerlendirme Komitesi, bir madde için uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme için bir öneri konusunda on sekiz ay içinde bir görüş oluşturacaktır (CLP Madde 37(4)) ve Ajans sonra bu görüşü Komisyona iletecektir. Komisyon teklif ve gerekçelerinizi Maddenizin sınıflandırma ve etiketlemesinin belirlenmesinde kullanılan tehlike değerlendirme bilgisini düzenleme CMR veya solunum hassaslaştırıcı olarak sınıflandırılmadıysa, maddenizin uyumlaştırılmış sınıflandırması ve etiketlemesi için gerekçenizi hazırlayınız Maddenizin, CLP Ek VI Tablo 3.1’de düzenlenen uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme listesine dahil edilmesi için gerekli olacak bütün bilgileri kapsadığından emin olunuz Önerinizi sunmak için, Ajans’tan erişilebilir IUCLID 5, veya başka araçları kullanınız (uygun ücretin eşliğinde, CMR veya solunum hassaslaşması olarak sınıflandırmayı temel almayan durumlar) Fiziksel, insan sağlığı ve çevresel tehlikeler maddenizin uygun biçimde numaralandırılması ve tanımlama ayrıntıları, uygun olan yerlerde: bir indeks numarası, bir EINECS numarası, bir ELINCS numarası, bir “Artık polimer olarak kabul edilmeyen maddeler” (NLP) numarası, bir CAS numarası ve bir Uluslararası Madde Tanımlayıcısı dahil olmak üzere maddenizin sınıflandırmasına ilişkin bilgiler bütün sınıflandırma ve etiket elemanları dahil, yani, tehlike piktogramları, uyarı kelimeleri, tehlike kodu ve önlem ifadeleri, spesifik konsantrasyon limitleri veya M-faktörleri, bütün eşik değerleri ve tamamlayıcı etiket bilgileri Ek VI bölüm 1’de sağlanan notlar listesinden bir eklemeye ilişkin notlar
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
92
uygun bulduğu takdirde, maddenizi, maddeleri uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlemeyle, ilgili sınıflandırma ve etiket elemanlarıyla birlikte ve uygun olan yerlerde spesifik konsantrasyon limitleri ve M-faktörleriyle listeleyen, CLP Ek VI Tablo 3.110’e dâhil etmeyi önerecektir. Ek VI’ya bir madde dâhil etme işlemine bir Komisyon kararının çıkmasıyla sonuçlanan “incelemeyle komitoloji” denir.
Şekil 22.2’de bir teklifin sunulmasını takiben Ajans ve Komisyon’un izlediği süreç özetlenmiştir (CLP Madde 37).
Şekil 22.2: Bir önerinin sunulmasını takiben Ajans ve Komisyon’un izlediği süreç
10 31 Mayıs 2015’e kadar CLP Ek VI Tablo 3.2’ye karşılık gelen bir kayıt da dâhil edilecektir.
Ajans’a sunulan öneri
Ajans, Risk Değerlendirme Komitesi öneri konusunda bir görüş oluşturur
Ajans’ın Komisyon’a sunduğu öneri ve görüş
İncelemeyle komitoloji yoluyla Ek VI’ya dahil etme konusunda karar
18 Aya kadar
Aşırı gecikme olmadan
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
93
Başlarken
Tehlike sınıflandırması
Tehlike iletişimi
Daha fazla yönlendirme
REACH ve AB alt-mevzuatı 23. Alt-mevzuat – genel bir bakış
24. Biyosidal ürünler ve bitki koruma ürünleri
25. REACH uyarınca sınıflandırmayı temel alan yükümlülükler
26. Madde Bilgi Değişim Forumu (SIEF’ler )
27. CLP ile ilgili REACH rehber dokümanları
23. Alt mevzuat – genel bir bakış
Alt mevzuat
CLP’den başka Topluluk mevzuatı kapsamında hükümler madde veya karışımınızın sınıflandırmasıyla tetiklenebilir. Karşılık gelen yasalar şunlardır:
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH): 18 Aralık 2006 tarih ve 1907/2006 sayılı Tüzük ( bu rehber dokümanın 25. Kısmına bakınız); Tehlikeli maddeleri kapsayan büyük kaza tehlikelerinin kontrolü (Seveso II): 9 Aralık 1996 tarih ve 96/82/AT sayılı Konsey Direktifi; Bitki koruma ürünleri: 15 Temmuz 1991 tarih ve 91/414/AET (PPPD) sayılı Konsey Direktifi ( bu rehber dokümanın 24. Kısmına bakınız); Biyosidal ürünler: 16 Şubat 1998 tarih ve 98/8/AT (BPD) sayılı Direktif ( bu rehber dokümanın 24. Kısmına bakınız); Kimyasal maddelerle çalışmak: 7 Nisan 1998 tarih ve 98/24/AT sayılı Konsey Direktifi; Karsinojen ve mutajenlerle çalışmak: 29 Nisan 2004 tarih ve 2004/37/AT sayılı Direktif; Genç çalışanlar: 22 Haziran 1994 tarih ve 94/33/AT sayılı Konsey Direktifi; Çalışan hamile ve emziren kadın çalışanlar: 19 Ekim 1992 tarih ve 92/85/AET sayılı Konsey Direktifi; İşyerinde sağlık ve güvenlik işaretleri: 24 Haziran 1992 tarih ve 92/58/AET sayılı Konsey Direktifi; Kozmetik ürünler: 27 Temmuz 1976 tarih 76/768/AET sayılı Konsey Direktifi; Oyuncak güvenliği: 93/68/AET Direktifi tadil eden 3 Mayıs 1988 tarih ve 88/378/AET sayılı Konsey Direktifi; Deterjanlar: 31 Mart 2004 tarih ve (AT) 648/2004 sayılı Tüzük; Çevre uygunluk belgesi (Eco-label) verme programı: 17 Temmuz 2000 tarih ve (AT) 1980/2000 sayılı Tüzük; Aerosol kapları: 20 Mayıs 1975 tarih 75/324/AET sayılı Konsey Direktifi. CLP Madde 14 (2c), Aerosoller Direktifi Madde 8 (1a)’yı dikkate akmaktadır; Uçucu organik bileşenlerin emisyon kısıtlaması: 11 Mart 1999 tarih ve 1999/13/AT (VOCD) sayılı Konsey Direktifi ve 21 Nisan 1994 tarih 2004/42/AT sayılı Direktif; Çevre hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi: 27 Eylül 1996 tarih ve 1996/62/AT sayılı Konsey Direktifi;
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
94
Tehlikeli kimyasalların ihraç ve ithalatı: 17 Haziran 2008 tarih ve (AT) 689/2008 sayılı Tüzük; Tehlikeli atık: 3 Mayıs 2000 tarih ve 2000/532/AT sayılı Komisyon Kararını içeren 12 Aralık 1991 tarih ve 91/689/EC sayılı Konsey Direktifi; Piller ve akümülatörler: 18 Mart 1991 tarih ve 91/157/EEC sayılı Konsey Direktifi; Hurdalar: 18 Eylül 2000 tarih ve 2000/53/EC sayılı Direktif; ve Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar (WEEE): 27 Ocak 2002 tarih ve 2002/96/AT sayılı Direktif.
Bu Topluluk yasalarının birkaçı mevcut sınıflandırma ve etiketleme konusunda geçerli direktiflere değinmektedir; zaman içinde değiştirilecek ve yeni CLP Tüzüğü dikkate alınacaktır. CLP ve REACH, BPD ve PPPD arasındaki etkileşimlerin bazılarının özetleri için bu rehber dokümanın 19 ile 22 arasındaki kısımlarına bakınız.
CLP bir mevzuat paketinin parçası olarak kabul edilmiştir, aşağıdakileri de içerir: Deterjanlar hakkında 31 Mart 2004 tarih ve (AT) 648/2004 sayılı Tüzüğü tadil eden (AT) 1336/2008 sayılı Tüzük. Aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: “Karışım” “preparasyon”un yerine geçmiştir ve CLP’ye yapılan referanslar DSD ve DPD’ye yapılan referansların yerine geçmiştir; ve Altı Topluluk Direktifini tadil eden 2008/112/AT Direktifi: Kozmetik ürünlerle ilgili Üye Ülkelerin yasalarını uyumlaştırma konusunda 27 Temmuz 1976 tarih ve 76/768/AET sayılı Konsey Direktif: “Karışım” “preperasyon”un yerine geçmiştir ve CLP’ye yapılan referanslar DSD’ye yapılan referansların yerine geçmiştir. (AT) 440/2008 sayılı Test Metotları Tüzüğüne genel referans ilave edilmesi, CLP uyarınca CMR’a değinilmesi ve “tehlike” kavramının CLP tehlike sınıflandırmalarına çevrilmesi; Oyuncakların güvenliğiyle ilgili Üye Ülkelerin yasalarının yakınlaştırılması konusunda 3 Mayıs 1988 tarih ve 88/378/AET sayılı Konsey Direktifi: “Karışım” “preperasyon”un yerine geçmiştir, “tehlike” kavramının CLP sınıflandırmalarına çevrilmesi; Uçucu organik bileşenlerin emisyon kısıtlaması konusunda 11 Mart 1999 tarih ve 1999/13/AT (VOCD) sayılı Konsey Direktifi ve 21 Nisan 1994 tarih 2004/42/AT sayılı Direktif: “Karışım” “preperasyon”un yerine geçmiştir (iki direktifte de),
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
95
VOCD Madde 5(6) maddeler için (1 Aralık 2010’dan itibaren) ve karışımlar (1 Haziran 2015’den itibaren) için CLP’ye referans ilave edilmesi. Ayrıca, VOCD Madde 5(6), (Karizmatik, (9) ve (13) maddeler için (1 Aralık 2010’dan itibaren) ve karışımlar için (1 Haziran 2015’den itibaren) CLP CMR kriterleri ve tehlike ifadelerine referans ilave edilmesi ; Hurdalar konusunda 18 Eylül 2000 tarih 2000/53/AT sayılı Direktif: “Tehlikeli” kavramı, CLP tehlike sınıflandırmalarına çevrilmiştir; ve Elektrikli ve elektronik ekipmanlardaki belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması konusunda 27 Ocak 2003 tarih ve 2002/96/AT sayılı Direktif: “Karışım” “preparasyon”un yerine geçmiştir, CLP’ye yapılan referanslar DSD’ye yapılan referansların yerine geçmiştir; “tehlikeli” kavramı CLP tehlike sınıflandırmalarına çevrilmiştir.
(AT) 1336/2008 sayılı Tüzük ve 2008/112/AT sayılı Direktif’den kaynaklanan değişiklikler CLP uygulama tarihlerine uygun olarak yürürlüğe girecektir, yani, CLP’nin yürürlüğe girmesiyle, sırasıyla 1 Aralık 2010’da ve 1 Haziran 2015’de.
AB alt-mevzuatında tehlikeli maddeler ve preparasyonlar
Topluluk mevzuatının birçok parçası, DSD veya DPD tehlike kategorilerine karşılık gelen madde veya müstahzarları kapsayan “tehlikeli” madde veya preparasyonlara gönderme yapar. Tipik bir örnek 98/24/AT sayılı Kimyasal Ajanlar Direktifidir. CLP bu kavrama dayanmaz, ancak CLP sınıflandırma kriterlerini karşılayan madde veya karışımları “tehlikeli” olarak tanımlar.
Maddelerin sınıflandırması için CLP kuralları 2010 itibarıyla ve karışımlar için 2015 itibarıyla yürürlüğe gireceği için ilgili AB yasalarının değiştirilmesi gerekecektir. Kapsamlarını korumak için, önceki “tehlikeli olarak sınıflandırılmış” kapsamını yansıtan, DSD/DPD uyarınca daha önce “tehlikeli olarak sınıflandırılmış” şeklinde değinilen, CLP tehlike sınıf ve kategorilerine açıkça değinmeleri gerekecektir. REACH bu şekilde, “tehlikeli” kavramının getirildiği Güvenlik Bilgi Formları için kurallar istisna olmak kaydıyla, CLP Madde 58 aracılığıyla değiştirilmiştir.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
96
Başlarken
Tehlike sınıflandırması
Tehlike iletişimi
Daha fazla yönlendirme
REACH ve AB alt-mevzuatı
23. Alt-mevzuat – genel bir bakış 24. Biyosidal ürünler ve bitki koruma ürünleri
25. REACH uyarınca sınıflandırmayı temel alan yükümlülükler
26. Madde Bilgi Değişim Forumu (SIEF’ler )
27. CLP ile ilgili REACH rehber dokümanları
24. Biyosidal ürünler ve bitki koruma ürünleri
CLP’nin müşterisi olarak biyosidal ve bitki koruma ürünleri konusunda direktifler
CLP hükümleri, biyosidal ürünlerin pazarlaması ve kullanımı 98/8/AT (BPD) sayılı Direktif ile (BPD Madde 9 ve 20) ve bitki koruma ürünlerinin (PPPD) 91/414/AET Konsey Direktifi ile (PPPD Madde 1) kontrol edilen bütün madde veya karışımlar için tam olarak geçerlidir. Bununla birlikte, CLP hiçbir şekilde BPD veya PPPD’nin hükümlerinin yerine geçmemektedir.
Bu, uygulamada aktif madde ve biyosidal veya bitki koruma ürünlerinin (karışımlar) CLP uyarınca sınıflandırılması ve etiketlenmesi gerektiği anlamına gelir. CLP Tüzüğü amaçları için tamamlayıcı etiketleme bilgileri için BPD veya PPPD’nin gerektirdiği bütün ek bilgileri dikkate almanız gerekir (CLP Madde 25) ( bu rehber dokümanın 14. kısmına bakınız).
PPPD veya BPD anlamında aktif maddeler normal olarak uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlemeye tabi olacaktır (bu dokümanın 8. kısmına ve 22. kısmına bakınız), yani, bütün tehlike sınıflandırmaları ve etiket elemanları uyumlaştırılacaktır. Bu, diğer maddeler için bir farklılıktır, CMR’lar ve solunum hassaslaştırıcıları için sınıflandırma ve etiket elemanlarının normal olarak uyumlaştırılacakken diğer sınıflandırmalar ve ilgili etiket elemanları sadece böyle bir faaliyet için Topluluk düzeyinde ihtiyaç olduğunu gösteren durum bazında gerekçelendirme sağlandığında uyumlaştırılacaktır (CLP Madde 36(2)). Uyumlaştırılmış sınıflandırma için tekliflere ilişkin olarak bitki koruma veya biyosidal ürünler için kullanılan aktif maddeler için şirketler değil, sadece Üye Ülke Yetkili Otoriteleri teklif sunabilir.
Bir biyosidal veya bitki koruma ürününün içeriğini değiştirmek istemeniz durumunda o ürünü piyasaya sürdüğünüz Üye Ülkenin ilgili Yetkili Otoritesine ürünün kaydı veya izin durumunda bir değişiklik için başvurmanız gerekir. Başvurunuzda, uygun olan durumlarda, içeriğindeki bir değişiklik nedeniyle ürününüzün sınıflandırmasını değerlendirme gereğinden söz etmelisiniz.
CLP’nin kapsadığı madde veya karışımınızın sınıflandırması ve etiketlemesinin güncellenmesiyle sonuçlanan bir bilgiye ulaşılması durumunda, CLP hükümlerine uygun olarak bunu yapmanız
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
97
zorunludur (CLP Madde 30) ( bu rehber dokümanın 19. kısmına bakınız). Bununla birlikte, madde veya ürününüzün (karışım) PPPD veya BPD kapsamında olması durumunda ve bu direktiflerden birine uygun olarak bir izin veya kayda tabi ise, bu direktiflerin gereklilikleri de geçerlidir (CLP Madde 15(5) ve 30(3)).
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
98
Başlarken
Tehlike sınıflandırması
Tehlike iletişimi
Daha fazla yönlendirme
REACH ve AB alt-mevzuatı
23. Alt-mevzuat – genel bir bakış
24. Biyosidal ürünler ve bitki koruma ürünleri 25. REACH uyarınca sınıflandırmayı temel alan yükümlülükler
26. Madde Bilgi Değişim Forumu (SIEF’ler )
27. CLP ile ilgili REACH rehber dokümanları
25. REACH kapsamında sınıflandırmaya-dayalı yükümlülükler
REACH kapsamında yükümlülükler maddelerin sınıflandırmasıyla başlamaktadır.
Genel olarak, REACH uyarınca yükümlülükleriniz imal ettiğiniz veya ithal ettiğiniz miktarla bağlantılıdır. Özel yükümlülükler de tüm (veya her) madde ve karışımların sınıflandırmasına bağlıdır, özellikle: DSD’ye uygun olarak yıllık 1 ton veya daha fazla miktarlarda CMR kategori 1 veya 2’ye göre sınıflandırılmış veya DSD’ye uygun olarak yıllık 100 ton veya daha fazla miktarlarda R50/53 olarak bir faz-içi madde imal veya ithal etmeniz durumunda bu maddeyi en geç 30 Kasım 2010 itibarıyla kayıt ettirmeniz gerekir (REACH Madde 23); Yıllık 10 ton veya daha fazla miktarda bir madde imal veya ithal etmeniz durumunda bu maddenin sınıflandırma kriterlerini karşıladığı durumda maruziyet değerlendirmesi ve kimyasal güvenlik raporu hazırlama için ilgili risk değerlendirmesini yapmakla yükümlüsünüzdür (REACH Madde 14); madde veya karışımınızın sınıflandırma gerektirdiği durumda bir Güvenlik Bilgi Formu hazırlamanız gerekir (REACH Madde 31); yıllık 1 ve 10 ton arasındaki miktarlarda, DSD’ye uygun olarak CMR kategori 1 veya 2 olarak sınıflandırılması muhtemel veya CLP’ye uygun olarak kategori 1A veya 1B (1 Aralık 2010’dan itibaren) veya ayırıcı kullanımı varsa ve DSD veya CLP uyarınca insan sağlığı veya çevresel etkileri için sınıflandırılması muhtemel (1 Aralık 2010’dan itibaren), bir faz-içi madde imal veya ithal ediyorsanız, REACH Ek VII (ve eğer uygunsa CLP Başlık V) uyarınca istenen bütün bilgileri sağlamanız gerekir.
Sırasıyla, DSD’ye uygun olarak bir CMR kategori 1 veya 2 veya CLP’ye uygun olarak (1 Aralık 2010’dan itibaren) kategori 1A veya 1 B maddesi kullanmanız durumunda ve bu maddenin Yüksek Önem Arz Eden Madde (SVHC) olarak tanımlanıp, aday listesine alınmış ve önceliklendirilmiş olması durumunda, üretilen tonajdan bağımsız olarak REACH Ek XIV’e dâhil olan izin prosedürüne tabi olacaktır , (REACH Madde 57 ff.);
REACH Ek XVII madde 28, 29 ve 30’da düzenlenen CMR maddeleriyle ilgili bütün kısıtlamalar geçerli olmaya devam eder. REACH Ek XVII madde 28, 29 ve 30’da DSD ve DPD’ye yapılan bazı referanslar CLP madde 57 ve 59 aracılığıyla CLP referanslarına dönüştürülmüş olduğuna lütfen dikkat ediniz.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
99
Başlarken
Tehlike sınıflandırması
Tehlike iletişimi
Daha fazla yönlendirme
REACH ve AB alt-mevzuatı
23. Alt-mevzuat – genel bir bakış
24. Biyosidal ürünler ve bitki koruma ürünleri
25. REACH uyarınca sınıflandırmayı temel alan yükümlülükler 26. Madde Bilgi Değişim Forumu (SIEF’ler )
27. CLP ile ilgili REACH rehber dokümanları
26. Madde Bilgi Değişim Forumu (SIEF’ler)
SIEF nedir?
REACH Madde 29’a göre SIEF “Madde Bilgisi Paylaşım Forumu”na karşılık gelir. REACH SIEF’lerin düzenlenmesini imalatçılar ve ithalatçılar ön-kaydı yapılmış faz-içi maddeler veya ön-kaydı olmayan faz-içi maddeler, bitki koruma ürünleri veya biyosidal ürünlerde kullanılan maddeler konusunda bilgi sahibi olanlar ve alt-kullanıcılar ve veri sahibi olanlar, yani, potansiyel kayıt yaptıracaklarla ilgili bilgileri diğer paydaşlarla paylaşması gereken ve paylaşmaya istekliler arasında verilerin paylaşımını endüstri bazında gerekli kılar. Böylece, SIEF, ilk olarak, belirli bir madde konusunda veri ve diğer bilgilerin paylaşımı için bir forumdur.
Bir SIEF’in aynı kimyasal yapıdaki ön-kaydı yapılmış her madde için oluşturulması gereklidir. En önemli amaçlarından biri potansiyel kayıt yaptıracaklar arasında farklılık olduğu durumlarda bir maddenin sınıflandırması ve etiketlemesi konusunda bir anlaşmaya varmaktır.
SIEF’lerin amacı ve işleyişi konusunda daha fazla bilgi Ajans’ın http://echa.europa.eu/pre-registration/SIEF_en.asp adresindeki internet sitesinden elde edilebilir.
SIEF’ler ve diğer veri paylaşım konuları konusunda daha fazla ayrıntılı bilgi ve yönlendirme için lütfen Ajans’ın hazırladığı ve ücretsiz olarak http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm adresinden indirilebilen “Veri paylaşımı konusunda rehber” dokümanına da başvurunuz.
Neden SIEF’ler CLP rehber dokümanı kapsamında dikkate alınmıştır?
Bir tedarikçi aynı maddeyi başka bir tedarikçiden farklı olarak sınıflandırabilir, örneğin, farklı test verileri kullanılması durumunda. CLP için bildirim yapacaklar ile REACH kapsamında kayıt yapacakların aynı madde için birçok farklı girişin yapılacağı sınıflandırma ve etiketleme bildirimi kapsamında sınıflandırma ve etiketleme konusunda anlaşmak için ellerinden geleni yapmaları gerekmektedir.Birçok kayıt yaptıracak ve bildirim yapacaklar SIEF’ler aracılığıyla halihazırda iletişim halinde olacağından, bu girişler konusunda anlaşmayı kolaylaştıracaktır. Buna rağmen, aynı
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
100
maddenin değişen safsızlık profilleri sınıflandırma ve etiketleme konusunda anlaşmayı imkânsız bir hale getirebilir ve böylece, aynı madde farklı sınıflandırma ve etiketlemeyle envanterde birkaç şekilde girmiş olabilir.
Bir SIEF’e katılmanız gerekli midir?
Hayır, bir maddeyi 1 ton/yıldan daha az imal veya ithal ettiğiniz için veya faz-içi olmayan bir maddeye sahip olduğunuz için REACH uyarınca maddenizi/maddelerinizi ön-kaydını yaptırmadıysanız veya bir maddenin alt-kullanıcısıysanız bir SIEF üyesi olmanıza gerek yoktur (REACH madde 28 ve 29). Bununla birlikte, maddenizin kararlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme bildirimi için hâlâ her türlü çabayı sarf etmeniz gerekli kılınmıştır. Dolayısıyla, maddeniz/maddeleriniz için özel SIEF ile iletişim halinde olmanız önerilebilir. Maddeniz/maddeleriniz için özel SIEF ile nasıl iletişim kuracağınız konusunda daha fazla bilgi, zaman içinde ECHA internet sitesinde sağlanacaktır.
Bir SIEF’e katılabilir misiniz?
REACH uyarınca maddeniz/maddeleriniz için ön-kayıt yaptırdıysanız veya kaydını yaptırdıysanız, maddenize/maddelerinize özel SIEF(ler)in yasal olarak bir parçası olmanız gerekli kılınmıştır.
Maddeniz/maddeleriniz için ön-kayıt yaptırmadıysanız veya kaydettirmediyseniz ancak “veri sahibi”yseniz bir SIEF’e yine de katılabilirsiniz. Bir veri sahibi bir faz-içi maddeyle ilgili bilgi/veri sahibi olan ve paylaşma için istekli olan kişidir (alt-kullanıcılar ve üçüncü taraflar dâhil). Bu veri sahibi kendisini REACH-IT aracılığıyla tanımlayabilir, o madde için diğer SIEF üyelerine bilgi sağlayacağı hususuyla, SIEF’in bir katılımcısı olmak bakışıyla ECHA’ya bir talep bildirir. aşağıda listelenen bilgilerin bazılarını veya tamamını veya maddenize/maddelerinize ait diğer bütün bilgileri REACH-IT yoluyla Ajansa sunar ve bu madde(ler) için SIEF(ler)in parçası olmak talebini belirtir (REACH Madde28):
“(a) Ek VI 2. kısımda belirtildiği gibi maddenizin adı, EINECS ve CAS numaraları dâhil veya yoksa diğer tanımlayıcı kodlar;
(b) Ek VI, 1. kısımda belirtilen Madde 4’e uygun olarak, kurumunuzun adı ve adresi ve irtibat kurulacak kişinin adı ve uygun
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
101
olan durumlarda kurumunuzu temsil eden kişinin adı ve adresi;
(c) kayıt için planlanan son tarih ve tonaj bandı; ve
(d) Ek VI, 2. kısımda belirtilen maddenizin/maddelerinizin ad(lar)ı, EINECS ve CAS numaraları dâhil veya yoksa diğer tanımlayıcı kodlar”.
REACH sınıflandırma ve etiketleme teklifleri konusunda karar vermede veri sahibinin aktif bir rolü olmasını öngörmediğine dikkat edilmelidir. Böylece veri sahibi diğer aktif SIEF üyelerine (potansiyel kayıt yaptıranlar) sadece veri sağlar ve sağlanan veriler için maliyet paylaşımı talep eder.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında (AT) 1272/2008
Sayılı Tüzük için temel rehber
102
Başlarken
Tehlike sınıflandırması
Tehlike iletişimi
Daha fazla yönlendirme
REACH ve AB alt-mevzuatı
23. Alt-mevzuat – genel bir bakış
24. Biyosidal ürünler ve bitki koruma ürünleri
25. REACH uyarınca sınıflandırmayı temel alan yükümlülükler
26. Madde Bilgi Değişim Forumu (SIEF’ler ) 27. CLP ile ilgili REACH rehber dokümanları
27. CLP ile ilgili REACH rehber dokümanları
CLP ile ilgili REACH rehber dokümanları
Fiziksel, sağlık ve çevresel tehlike değerlendirmeleri REACH kayıt sürecinin önemli bir kısmını oluşturur ve çeşitli rehber dokümanlarında madde veya karışımınızın tehlikelerini anlamak ve değerlendirmenize yardım edecek ilave yardımcı bilgiler bulabilirsiniz. Ajans, REACH ile ilgili, Ajansın internet sitesinden (http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm) indirmek için mevcut olan bir dizi rehber dokümanlar yayımlamı
Logged

Dışticaretteyaklaşımlar

Bülent BALYEMEZ
İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi

Güzeloba Mah. Kaplan-2 Sk. Yakup Dinç Sit. A.2
Blok Kat:7 No: 16
LARA - ANTALYA
www.disticaretyonetimi.com
Tel   :  0 242 349 27 17
Cep  :  0 532 332 32 99
bulentbalyemez
Administrator
Hero Member
*****
Mesaj Sayısı: 3569


WWW
« Yanıtla #4 : Aralık 29, 2009, 08:09:15 ÖS »

Avrupa Kimyasallar Ajansı Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki Finlandiya
Tel. +358 9 6861 80 | Faks +358 9 6861 8210 | http://echa.europa.eu |
info@echa.europa.eu
Logged

Dışticaretteyaklaşımlar

Bülent BALYEMEZ
İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi

Güzeloba Mah. Kaplan-2 Sk. Yakup Dinç Sit. A.2
Blok Kat:7 No: 16
LARA - ANTALYA
www.disticaretyonetimi.com
Tel   :  0 242 349 27 17
Cep  :  0 532 332 32 99
Sayfa: [1]
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

MySQL ile Güçlendirildi PHP ile Güçlendirildi Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006, Simple Machines LLC XHTML 1.0 Geçerli! CSS Geçerli!

MKPortal ©2003-2006 mkportal.it