DIŞ TİCARET FORUMU
Haziran 20, 2018, 10:10:28 ÖS *
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.

Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Duyurular: Sayın üyelerimiz forumumuzda yapılan bakım nedeni ile sınama maili göndermekteyiz. Teşekkür Ederiz.
 
   Ana Sayfa   Yardım Giriş Yap Kayıt  
Sayfa: 1 2 3 4 [5] 6
  Yazdır  
Gönderen Konu: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İHRACAT: 2006/12) - Bölüm-1  (Okunma Sayısı 90723 defa)
bulentbalyemez
Administrator
Hero Member
*****
Mesaj Sayısı: 3569


WWW
« Yanıtla #60 : Aralık 24, 2010, 11:35:39 ÖÖ »

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.15.00.010.06.02 21.12.2010

Konu : ikincil islem görmüs ürün

GENELGE (2010/ 57)

13.11.2010 tarihli 27758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/1025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2005/8391 sayılı Dahilde sleme Rejimi Kararına Geçici 16 ncı madde eklenmistir. Anılan maddede; bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten önce düzenlenmis ve ihracat taahhüt hesabı kapatılmıs dahilde isleme izin belgesi/dahilde isleme izni kapsamında ithal edilen esyadan elde edildigi ihracat taahhüt hesabının kapatılmasını müteakip anlasılan ikincil islem görmüs ürünün, ilgili firma tarafından bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Dıs Ticaret Müstesarlıgı’na\Gümrük Müstesarlıgı’na basvurulması halinde ilgili Müstesarlıkça
taahhüt kapatma isleminin münhasıran bu amaçla geri alınması, ilgili belgede\izinde buna yönelik revize islemi yapılması suretiyle ihracat taahhüdüne ilave edilmesi ve bu ürüne iliskin ithalat vergilerinin, gümrük yükümlülügünün basladıgı tarihte geçerli olan vergi oranları ile belge/iznin revize edilen gerçeklesme oranları üzerinden hesaplanan miktar ve birim fiyat esas alınarak ödenmesi halinde, söz konusu dahilde isleme izin belgeleri/dahilde isleme izinlerine iliskin taahhüt hesaplarının belge/izin kapsamında ikincil islem görmüs ürün ile ilgili müeyyide uygulanmaksızın kapatılacagı ve bu ürün ile ilgili olarak 2005/8391 sayılı Kararın diger hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin sona erecegi hüküm altına alınmıstır. Söz konusu madde kapsamında dahilde isleme izin belgesi/izninde revize islemi yapılmasını müteakip ikincil islem görmüs ürünlerin serbest dolasıma giris islemlerinde asagıda belirtilen
sekilde uygulama yapılması gerekmektedir.

1. kincil islem görmüs ürünlerin kıymeti olarak, revize edilen dahilde isleme izin belgesi/izninde
yer alan miktar ve birim fiyatına göre hesaplanan tutar esas alınacaktır.
2. kincil islem görmüs ürünün gümrük vergisinin matrahına 17.12.2009 tarihli ve 2009/123 sayılı
Genelge çerçevesinde yurt içi navlun ve sigorta bedeli dahil edilmeyecektir.
3. Vergilendirmede, ikincil islem görmüs ürünlerin serbest dolasıma girisine iliskin beyannamenin
tescil tarihi esas alınacaktır. Mükellefin talebi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü
maddesi hükmü uyarınca da islem tesisi mümkün bulunmaktadır.
4. kincil islem görmüs ürünlerin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na (KKDF) tabi olması
söz konusu degildir.
5. kincil islem görmüs ürünlerin, yurtiçinde yapılan üretim sonucu ortaya çıktıgı ve mezkur Bakanlar Kurulu Kararına göre geçmise dönük beyanı öngörüldügünden bu ürünlerin gümrük idaresine sunulması söz konusu olmayacak ve serbest dolasıma girisine iliskin gümrük
beyannamesine eklenmesi gereken belgeler aranmayacaktır.

6. Dahilde isleme izin belgesi\izni kapsamında fazladan ihracat yapılmıs olması halinde de ikincil
islem görmüs ürünler beyan edilecektir.
Bilgi ve geregini rica ederim.

Arslan GÜNLER
Müstesar a.
Müstesar Yrd.
DAGITIM:
Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlükleri
.
« Son Düzenleme: Mart 18, 2013, 11:07:16 ÖÖ Gönderen: bulentbalyemez » Logged

Dışticaretteyaklaşımlar

Bülent BALYEMEZ
İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi

Güzeloba Mah. Kaplan-2 Sk. Yakup Dinç Sit. A.2
Blok Kat:7 No: 16
LARA - ANTALYA
www.disticaretyonetimi.com
Tel   :  0 242 349 27 17
Cep  :  0 532 332 32 99
bulentbalyemez
Administrator
Hero Member
*****
Mesaj Sayısı: 3569


WWW
« Yanıtla #61 : Ocak 03, 2011, 01:41:14 ÖS »

10 Kasım 2010 ÇARŞAMBA  Resmî Gazete  Sayı : 27755
 
TEBLİĞ
Dış Ticaret Müsteşarlığından:

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE (İHRACAT 2006/12) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/15)

             MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “Mücbir sebep ile fevkalade haller” başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “ç) Yükümlü firmanın iflası veya konkordato ilan etmiş olması ya da firma hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olması (Mahkeme kararı ile),”

             MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 20 nci madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 20 – (1) Bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden önce belge süresi sona eren ancak henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgesi sahibi firma hakkında belge süresi içinde verilmiş iflasın ertelenmesi kararı bulunması halinde, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde mahkeme kararıyla birlikte elektronik ortamda Müsteşarlığa (elektronik ortamda düzenlenmemiş bulunan belgeler açısından ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği aracılığıyla Müsteşarlığa) müracaat edilmesi kaydıyla, Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren mücbir sebep ile fevkalade hal süresi dikkate alınarak dahilde işleme izin belgesine ilave süre verilebilir.”

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 
 

 

 
Logged

Dışticaretteyaklaşımlar

Bülent BALYEMEZ
İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi

Güzeloba Mah. Kaplan-2 Sk. Yakup Dinç Sit. A.2
Blok Kat:7 No: 16
LARA - ANTALYA
www.disticaretyonetimi.com
Tel   :  0 242 349 27 17
Cep  :  0 532 332 32 99
bulentbalyemez
Administrator
Hero Member
*****
Mesaj Sayısı: 3569


WWW
« Yanıtla #62 : Ocak 03, 2011, 09:05:04 ÖS »

DİR kapsamında Yurt içi Alımlarda KDV Tecil Terkin Uygulaması.   
 
    Sayın Üyemiz,

    Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDV) Geçici 17 nci maddesine istinaden, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2010 tarihine kadar tesliminde, KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi kapsamında tecil-terkin işlemi yapılabilmesi mümkün bulunmaktaydı. 

    Bu kapsamda, gerek dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi firmalara tecil-terkin uygulaması kapsamında mal teslim eden yerli imalatçıların, gerekse yerli girdi kullanmak suretiyle ihracata yönelik üretim gerçekleştiren DİİB sahibi firmaların söz konusu uygulamanın 31/12/2010 tarihinde sona ermiş olması nedeniyle olumsuz etkilenmemesini teminen, anılan uygulamanın kesintisiz olarak devam ettirilmesi amacıyla Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde bulunan 1/971 esas numaralı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda 31/12/2010 tarihinde sona ermiş bulunan bu sürenin “31/12/2015” tarihine kadar uzatılmasına yönelik düzenleme yer almakla birlikte, söz konusu tasarının kanunlaşma süreci öngörülememektedir.

   Bilgileri ile bu çerçevede yaşanması muhtemel hukuki sorun ve mağduriyetlerin bertaraf edilebilmesini teminen, söz konusu tasarı yasalaşana kadar Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında yurt içi alım yapan ihracatçılarımız tarafından bu hususun göz önünde bulundurulmasında yarar görülmektedir.

 
Logged

Dışticaretteyaklaşımlar

Bülent BALYEMEZ
İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi

Güzeloba Mah. Kaplan-2 Sk. Yakup Dinç Sit. A.2
Blok Kat:7 No: 16
LARA - ANTALYA
www.disticaretyonetimi.com
Tel   :  0 242 349 27 17
Cep  :  0 532 332 32 99
bulentbalyemez
Administrator
Hero Member
*****
Mesaj Sayısı: 3569


WWW
« Yanıtla #63 : Mart 02, 2011, 12:39:34 ÖS »

T.C.
BAŞBAKANLIK
Dış Ticaret Müsteşarlığı
(İMMİB)
 
Sayı : B.02.1.DTM.5.12.01.19/3603  01.03.2011
Konu :  DİR kapsamında KDV Tecil-Terkin Uygulaması.   
 
  Sayın Üyemiz,

  İlgi: 03.01.2011 tarih, 00026 sayılı yazımız.


    İlgi’de kayıtlı yazımızda, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDV) Geçici 17 nci maddesine istinaden Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin tesliminde, KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi çerçevesinde  tecil-terkin işlemi yapılabilmesine ilişkin uygulamanın yürürlük tarihinin 31.12.2010 tarihinde sona ereceği bildirilmişti.

    Bu defa 25.02.2011 tarih, 27857 / 1. Mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında “  6111 sayılı Kanun’un 86 ncı maddesi ile 3065 sayılı Kanun’un Geçici 17 nci maddesinde yer alan “31.12.2010” ibaresi “31.12.2015” olarak değiştirilmiş olup, söz konusu uygulamadan yararlanmak isteyen DİİB sahibi firmaların KDV Tecil-Terkin uygulaması çerçevesinde yurt içi alım yapmaları anılan tarihe (31.12.2005) kadar mümkün hale getirilmiştir.   

    Bilgilerini rica ederim.   


   Mehmet ZEREN
   Genel Sekreter   
   
   
   
  İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ayrıntılı bilgi için irtibat:  Hamit ÖZGENÇ
Şube Müdürü
 
Dış Ticaret Kompleksi A-Blok Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi   
34197  Yenibosna – Bahçelievler / İSTANBUL
Telefon:(0 212) 454 00 00 (PBX)   Fax.: (0 212) 454 00 01
E-Posta:immib@immib.org.tr       Elektronik Ağ: www.immib.org.tr
 


Bu emaili bir daha almak istemiyorsaniz tiklayiniz...
Logged

Dışticaretteyaklaşımlar

Bülent BALYEMEZ
İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi

Güzeloba Mah. Kaplan-2 Sk. Yakup Dinç Sit. A.2
Blok Kat:7 No: 16
LARA - ANTALYA
www.disticaretyonetimi.com
Tel   :  0 242 349 27 17
Cep  :  0 532 332 32 99
bulentbalyemez
Administrator
Hero Member
*****
Mesaj Sayısı: 3569


WWW
« Yanıtla #64 : Mayıs 17, 2011, 06:35:39 ÖS »

17 Mayıs 2011 SALI  Resmî Gazete   Sayı : 27937
 
TEBLİĞ
 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:

2006/12 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2011/7)

             MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “İndirimli Teminat Uygulaması” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) İndirimli teminat uygulaması çerçevesinde;

             a) A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %1’inin,

             b) B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların belge/izin kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %5’inin,

             c) C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların belge/izin kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun,

             ç) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin belge/izin müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun,

             d) İmalatçı-ihracatçıların, belge/izin müracaat tarihinden önceki dört yıl içerisinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış, dahilde işleme izin belgeleri ve 27/1/2005 tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından, tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar belge/izin kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun,

             e) Son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 5 (beş) Milyon ABD Dolarını geçen veya son beş takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 1 (bir) Milyon ABD Dolarını geçen ihracatçıların, belge/izin müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış, dahilde işleme izin belgeleri ve 27/1/2005 tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından, tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar belge/izin kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun,

             teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilir. Bu fıkra çerçevesinde, T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından şeker alımlarında da belge sahibi firmalar indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır. Ancak, BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden yapılacak ithalatta indirimli teminat uygulanmaz. Geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında anti-damping ve sübvansiyon vergisine indirimli teminat uygulanmaz, bunun dışında bu ithalattan doğan vergi, bu fıkra çerçevesinde indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır. Geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında uygulanan teminat oranı Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), bu ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar artırılabilir.”

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin “Dahilde işleme izni verilecek haller” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması,

             ı) Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar  (LCD)” isimli maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak üzere).”

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin “Belge/İzin Düzenlenmesi” başlıklı 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(4) Bu Tebliğ'in 14 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, tarım ürünlerinin bedelsiz ithalatına, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında yapılacak bedelsiz ithalata ve Ek-7'de belirtilen ürünlerin bedelli veya bedelsiz olarak ithalatına dahilde işleme izni kapsamında ilgili gümrük idarelerince müsaade edilmez. Bu çerçevedeki talepler dahilde işleme izin belgesi kapsamında Müsteşarlıkça değerlendirilir.

             (9) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %60, tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65, konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %70, bunun dışında kalan sektörler için azami %80’dir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami %100 olarak tespit edilebilir.”

             MADDE 4 – Aynı Tebliğin “Kapatma müracaatının değerlendirilmesi” başlıklı 38 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(7) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşya, işlem görmüş ürün olarak ve/veya ithal edildiği şekliyle belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti, eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda, serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz.”

             MADDE 5 – Aynı Tebliğin “Dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması” başlıklı 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “ç) Belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için %65’i, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için %60’ı, tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için %65’i, konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için %70’i, bunun dışında kalan sektörler için %80’i, ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgeler için %100’ü geçmesi halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi,”

             MADDE 6 – Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 22 nci madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 22 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, bu Tebliğin 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin uygulanması bakımından, bu maddenin yayımı tarihi öncesi uygulanan Dahilde İşleme Rejimi mevzuatının lehe olan hükümleri uygulanır.”

             MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 
 

 
Logged

Dışticaretteyaklaşımlar

Bülent BALYEMEZ
İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi

Güzeloba Mah. Kaplan-2 Sk. Yakup Dinç Sit. A.2
Blok Kat:7 No: 16
LARA - ANTALYA
www.disticaretyonetimi.com
Tel   :  0 242 349 27 17
Cep  :  0 532 332 32 99
bulentbalyemez
Administrator
Hero Member
*****
Mesaj Sayısı: 3569


WWW
« Yanıtla #65 : Mayıs 26, 2011, 08:18:00 ÖÖ »

Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği
 
İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER NO: 2011/420
 


 Sayın Üyemiz,

    İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nun katkılarıyla, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazı ve ek’inde; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ihdas edilen Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2011/13) çerçevesinde Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmalara süt tozu satışı ve süt tozu ihracatına yönelik işlemlerde uyulması gereken talimatlara ilişkin bahse konu Bakanlık yazısı iletilmektedir.

    Söz konusu yazıda; Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2011/13)’nin 11. maddesi kapsamında, süt tozunun Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) sahibi işletmelere satışı ve ihracatı işlemlerinde uyulması gereken iş ve işlemlerin;


    1 – Üretilen süt tozunun Dİİ Belgeli işletmelere satılması durumunda:


        a) Satış faturası üzerine DİİB’nin satır kodu kaydedilir,


        b) Söz konusu fatura bilgileri satıcı tarafından DİİB’nin “İthal Edilen veya Yurt İçi Alımı Yapılan Maddelerle İlgili Bilgiler” kısmına kaşe-imza edilmek suretiyle kaydedilir.


    2 – Süt tozunun Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında işlenerek ihraç edilmesi durumunda:


        a) İmalatçı-ihracatçılar bünyesinde süt tozu kullanılarak üretilip ihraç edilen eşyalara ilişkin DİR Otomasyon sisteminde işlem görmüş beyannameler ve hazırlayacakları sarfiyat tablosu (Ek 1) ile bağlı bulundukları (taahhüt hesabı kapatma işlemlerinin yapıldığı) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine (İBGS) müracaat ederler.


        b) İBGS’nce yapılan inceleme sonrasında gerçekleşen ihracat miktarı ve bu ihracatlar bünyesinde kullanılan süt tozu miktarı DİİB’nin DİR Otomasyon sisteminde kayıtlı kullanım oranları dikkate alınarak tespit edilir ve hazırlanan hak ediş bilgi formu (Ek 2) hazırlanır,


        c) Hazırlanan hak ediş bilgi formu, ihracat listesi ile sarfiyat tablosuyla birlikte TÜGEM’e ve Ulusal Süt Konseyi’ne bir yazı eşliğinde gönderilir. Söz konusu firmaya da yazılı olarak bilgi verilir, ./.


        d) TÜGEM-Ulusal Süt Konseyince imalatçı-ihracatçı adına tahsisat belgesi düzenlenir,


        e) İmalatçı-ihracatçı, adına düzenlenmiş tahsisat belgesi ile Ulusal Süt Konseyi’ne üye olan süt tozu üreticilerinden herhangi biriyle anlaşma yaparak süt tozunu alır,


        f) İhracatlar dahilde işleme izin belgesi kapsamında olmasına rağmen satışlara ilişkin faturalar dahilde işleme izin belgesi ile ilişkilendirilmez, Katma Değer Vergisi (KDV) tahsil edilir,


        g) Gönderilen hak ediş bilgi formuna istinaden gerçekleştirilen alıma ilişkin bilgiler TÜGEM-Ulusal Süt Konseyince İBGS’lere yazılı olarak bildirilir.


şeklinde açıklandığı hususuna yer verilmektedir.


    Bilgilerinizi rica ederim.
 


 

 Saygılarımla,

Dr. Hasan PARILTI
Genel Sekreter V.
 


 Ek:
1 – Sarfiyat Tablosu Örneği (1 sayfa)
2 – Hak Ediş Bilgi Formu (1 sayfa)
 
Logged

Dışticaretteyaklaşımlar

Bülent BALYEMEZ
İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi

Güzeloba Mah. Kaplan-2 Sk. Yakup Dinç Sit. A.2
Blok Kat:7 No: 16
LARA - ANTALYA
www.disticaretyonetimi.com
Tel   :  0 242 349 27 17
Cep  :  0 532 332 32 99
bulentbalyemez
Administrator
Hero Member
*****
Mesaj Sayısı: 3569


WWW
« Yanıtla #66 : Ocak 16, 2012, 01:19:30 ÖS »

DUYURU
konomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında elektronik ortamda düzenlenen gümrük beyannamelerine ilişkin yürütülen çalışma tamamlanana kadar, gümrük idarelerince onaylı olarak 2011/6 sayılı Genelgede belirtilen şekilde sadece mükellef nüshası üzerine tek olarak düzenlenen, ilgili gümrük memurunca ıslak olarak imzalanıp mühürlenen ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı web sayfasından doğruluğu teyit edilebilecek gümrük beyannamelerine istinaden, dahilde işleme izin belgelerinin taahhütlerinin kapatılması, ihracat iadesi, devlet yardımları ile ihracat kredisi taahhütlerinin kapatılmasına ilişkin işlemlerin yapılması uygun görülmektedir
 
 
TASARRUFLU YAZI (09.01.2012/120000257)T.C.

EKONOMi BAKANLIĞI

İhracat Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.19.0.İHR.0.03.01.00-0000120000257

Konu: Taahhüt Kapatılması/e-bayanname hk.

 

09 OCAK 2012

 

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ GEN. SEK. -İSTANBUL

TÜM İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİNE

 

 

 

Bilindiği üzere, ilgide kayıtlı yazılarımızda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) tarafından 01.11.2011 tarihinde yayımlanan 2011/4 sayılı Genelge ile yine anılan Genelgede belirtilen kriterlere uygun olmak kaydıyla tanzim edilecek olan gümrük beyanname nüshasının -elektronik ortamda düzenlenen beyanname bilgilerinin, bugüne kadar uygulanagelen sarı nüsha üzerine çıktısının alınmasını müteakip ilgili gümrük memurunca ıslak olarak mühürlenip imzalanması suretiyle- gümrük idaresince onaylanarak yükümlüye verilmesi uygulamasının başlatıldığı belirtilmiş ve Bakanlığımız ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında elektronik ortamda düzenlenen gümrük beyannamelerine ilişkin yürütülen çalışma tamamlanana kadar, gümrük idarelerince onaylı olarak sadece mükellef nüshası üzerine tek olarak düzenlenen ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı web sayfasından doğruluğu teyit edilebilecek gümrük beyannamelerine istinaden, dahilde işleme izin belgelerinin taahhütlerinin kapatılması, ihracat iadesi, devlet yardımları ile ihracat kredisi taahhütlerinin kapatılmasına ilişkin işlemlerin yapılmasının uygun görüldüğü ifade edilmişti.

 

Bu defa, anılan Bakanlık (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) tarafından 02/01/2012 tarihinde yayımlanan 2011/6 sayılı Genelge'de; 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliği'nin 415 inci maddesinin üçüncü fıkrasının yürürlükten kaldırıldığı ve 112 nci maddesine "Beyanın bilgisayar veri işleme tekniği yolu ile yapılması halinde talep üzerine gümrük beyannamesinin onaylı örneğinin beyan sahibine verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir." hükmünü amir üçüncü fıkranın eklendiği ifade olunarak, anılan hüküm çerçevesinde kağıtsız beyanname uygulamasının devam ettiği gümrük idarelerinde yükümlüler tarafından talep edilmesi halinde, kapanmış ithalat ve ihracat beyannamesinin onaylı örneğinin verilebileceği belirtilmiştir.

 

İlişikte bir örneği gönderilen mezkur Genelgeden de; sadece tek bir beyanname nüshasının (mükellef nüshası üzerine-üç veya sekizinci nüsha) düzenleneceği ve başkaca herhangi bir nüshanın düzenlenmeyeceği, ilgili gümrük memurunca mühürlenerek imzalanacağı, ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı web sayfasında bulunan sorgu ekranından tescil numarası girilerek ilgili beyanname nüshasının doğruluğunun kontrol edilebileceği hususları anlaşılmaktadır.

 

Bu kapsamda, Bakanlığımız ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında elektronik ortamda düzenlenen gümrük beyannamelerine ilişkin yürütülen çalışma tamamlanana kadar, gümrük idarelerince onaylı olarak mezkur Genelgede belirtilen şekilde sadece mükellef nüshası üzerine tek olarak düzenlenen, ilgili gümrük memurunca ıslak olarak imzalanıp mühürlenen ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı web sayfasından doğruluğu teyit edilebilecek gümrük beyannamelerine istinaden, dahilde işleme izin belgelerinin taahhütlerinin kapatılması, ihracat iadesi, devlet yardımları ile ihracat kredisi taahhütlerinin kapatılmasına ilişkin işlemlerin yapılması uygun görülmektedir.

 

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

 

 

Tarık SÖNMEZ

Bakan a.

Genel Müdür

 

EKLER; 1-Genelge örneği (1 Sayfa)

DAĞITIM: Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliğine

 
Logged

Dışticaretteyaklaşımlar

Bülent BALYEMEZ
İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi

Güzeloba Mah. Kaplan-2 Sk. Yakup Dinç Sit. A.2
Blok Kat:7 No: 16
LARA - ANTALYA
www.disticaretyonetimi.com
Tel   :  0 242 349 27 17
Cep  :  0 532 332 32 99
bulentbalyemez
Administrator
Hero Member
*****
Mesaj Sayısı: 3569


WWW
« Yanıtla #67 : Ocak 16, 2012, 07:07:02 ÖS »


29 Aralık 2011 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28157

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2011/20)
MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 23 – (1) 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası ile geçici 18 inci madde kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen ek sürelerde yine bu maddelerde belirtilen şartlar saklı kalmak kaydıyla, 1000 rejim kodu ile gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannameleri değerlendirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 
Logged

Dışticaretteyaklaşımlar

Bülent BALYEMEZ
İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi

Güzeloba Mah. Kaplan-2 Sk. Yakup Dinç Sit. A.2
Blok Kat:7 No: 16
LARA - ANTALYA
www.disticaretyonetimi.com
Tel   :  0 242 349 27 17
Cep  :  0 532 332 32 99
bulentbalyemez
Administrator
Hero Member
*****
Mesaj Sayısı: 3569


WWW
« Yanıtla #68 : Ocak 16, 2012, 11:35:13 ÖS »

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat:2011/1)
 

 12 ARALIK 2011


Amaç

MADDE 1- İşbu Genelge, tarım ürünlerine ilişkin Dahilde İşleme tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2-

İşbu Genelge, 27/01/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve bu Karara istinaden 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 3 - İşbu Genelge, ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünleri ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurtiçi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini kapsar.

Tanımlar

MADDE 4- İşbu Genelge'de geçen kısaltmalardan;

Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

Karar : 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Rejimi Kararını,

Tebliğ : İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğini,

DİR : Dahilde İşleme Rejimini,

Dİİ : Dahilde İşleme İznini,

DİİB : Dahilde İşleme İzin Belgesini,

Belge : Dahilde İşleme İzin Belgesini,

GTİP : Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

ifade eder.

Genel Esaslar

MADDE 5- İthali vergiye tabi tarım ürünleri ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurtiçi alımlara uygulanacak genel hükümler aşağıda belirtilmiştir.

a) DİR çerçevesinde tarım ürünlerinin bedelsiz ithalatına ilişkin talepler sadece DİİB kapsamında değerlendirilir. Bu tür talepler için Dİİ verilmez.

b) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, imalatçı-ihracatçılar ve sermayesinin en az %51'i imalatçıya ait olması kaydıyla ihracatçılar için DİİB düzenlenir. DİİB sahibi imalatçı-ihracatçıların, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin bir kısmını veya bir aşamasını, yan sanayiciye yaptırmasına izin verilebilir.

Ancak, bu firmalarca, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin tamamı yan sanayiciye yaptırılamaz.

c) DİİB kapsamında döviz kullanım oranı azami % 80'dir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami % 100 olarak tespit edilebilir. DİİB kapsamındaki yurt içi alımlar ve bedelsiz ithalatta döviz kullanım oranı aranmaz.

ç) Belge süreleri farklı olan ürünler için ayrı DİİB'ler düzenlenir. (Örnek: ciklet ve şekerleme ihracatında uygulanan sürelerin farklı olması nedeniyle, ayrı DİİB'ler düzenlenir.)

d) Herhangi bir firma adına ilk defa düzenlenecek DİİB'lerde, kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının azami 1/4'ü, daha sonraki DİİB'ler ise önceden kullanılan miktar, belge süresi ve açık belgelerdeki gerçekleşen ihracat dikkate alınmak suretiyle hesaplanan kapasite raporundaki kullanılabilir üretim kapasitesi miktarı ve firmanın önceki belgelerdeki performansı esas alınarak düzenlenir.

Örnek 1:

Madde adı :  helva
Kapasite raporundaki üretim miktarı : 1.000 ton
İlk DİİB ihracat taahhüdü (azami) : (toplam üretim miktarı)x1/4 = (1.000)x (1/4) = 250 ton
DİİB süresi : 6 ay
İlk DİİB ihracat gerçekleşmesi : 150 ton
İkinci DİİB ihracat taahhüdü (azami):  (toplam üretim miktarı) x[belge süresi (ay)/12 ay] - ilk
DİİB kapsamında ihraç edilmeyen miktar:   1.000 x(6/12) -(250-150): 400 ton


 Örnek 2:

Madde adı : çikolata
Kapasite raporundaki üretim miktarı : 10.000 ton
Önceki DİİB'lerdeki ihracat taahhüdü toplamı : 2.500 ton
DİİB süresi : 8 ay
Önceki DİİB'lerdeki ihracat gerçekleşmesi toplamı : 1.500 ton
Yeni düzenlenecek DİİB ihracat taahhüdü (azami) : (toplam üretim miktarı) x[belge süresi (ay)/12 ay] - önceki
DİİB'ler kapsamında ihraç edilmeyen miktar: 10.000 x(8/12) -(2.500 -1.500): 5.666 ton

e) İşbu Genelge'deki indirimli teminat, aracı ihracatçı, dönemsel ithalat kısıtlamaları ve ekspertiz şartı gibi düzenlemeler, Bakanlıkça DİİB'in özel şartlar bölümüne kaydedilir.

DİR Kapsamında İthalatına İzin Verilmeyecek Eşyalar

MADDE 6- Aşağıda belirtilen eşyaların DİR kapsamında ithalatına izin verilmez. Ancak, bu eşyaların Tebliğ'in 7 nci maddesindeki katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi hükümleri çerçevesinde iç piyasadan teminine ilişkin talepler değerlendirmeye alınır.

Ayrıca, bu eşyaların, Tebliğ'in 38 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen belgeden belgeye teslim hükümleri çerçevesinde iç piyasadan teminine izin verilebilir. İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle bu eşyalarda değişiklik yapılabilir.

a) Canlı büyükbaş, küçükbaş, kümes ve süs hayvanları

b) Et ve et ürünleri

c) Canlı balık (orkinos ve larva hariç)

ç) Kuru üzüm (thomson tipi hariç), kuru incir, kuru kayısı, fındık, antep fıstığı

d) Yaş meyve ve sebzeler (yaban mersini, böğürtlen, ahududu, nar ve yerli üretimi
bulunmayanlar hariç)

e) Zeytin ve zeytinyağı

f) Salça

g) Meyve ve sebze konserveleri (yerli üretimi bulunmayan meyve ve sebzelerin geçici konserveleri hariç)

ğ) Çay

h) Şeker

ı) Elma suyu ve konsantresi (malik asit değeri %3 ve üzeri olan elma konsantresi hariç), kayısı suyu ve konsantresi, üzüm suyu ve konsantresi, domates suyu ve konsantresi ile havuç suyu ve konsantresi)

i) Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke

j) Lokum, helva, reçel, şekerleme, çikolata, kek, bisküvi, gofret, ciklet, dondurma, bal, yoğurt, süt, krema, un, makarna, bulgur ve buğday irmiği

k) Kabuğunu çıkartma işlemine tabi tutulacak nohut ve fasulye

l) Eleme ve paketleme gibi basit işlemlere tabi tutulacak maddeler (işlem görmüş kuruyemiş ve thomson tipi kuru üzüm hariç)

m) Bağırsak, Çiçek Fidesi ile 1605.40.00.00.11 GTİP'li salyangoz. (Söz konusu ürünler Dİİ kapsamında değerlendirilir.)

DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabii Eşyalar

MADDE 7- DİR kapsamında özel düzenlemeye tabii olan eşyalara ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu eşyalara ilişkin DİİB talepleri değerlendirilirken, işbu Madde'de belirtilen hükümler çerçevesinde işlem tesis edilir.

1) Buğday

a) Genel Esaslar

DİR kapsamında buğday ithalatına, ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip izin verilir.

Makarna, irmik ve şehriyenin üretiminde başka cins bir buğday kullanılmış olsa dahi, bu ürünlerin DİİB kapsamındaki ihracatı karşılığında sadece 1001.10.00.00.19 GTİP'li makarnalık durum buğdayı ithalatına izin verilir.

Bulgur ihracatı karşılığında 1001.10.00.00.19 GTİP'li "tohumluk hariç makarnalık buğday, 1001.90.99.00.11 GTİP'li "yarı sert ekmeklik buğday" ve 1001.90.99.00.13 GTİP'li "kaplıca (kızıl) buğday" ithalatına ilişkin DİİB düzenlenir.

Fabrika binası ve makine-teçhizatı kendisine ait olan firmalar için;

- İlk DİİB'de azami 1.500 ton, ikinci DİİB'de azami 5.000 ton buğday ithalatı,

- Daha sonraki DİİB'lerde ise firma performansı dikkate alınarak, kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının azami ½'si oranında buğday ithalatına izin verilmesi,
kaydıyla DİİB düzenlenir.

Faal bir tesisi (fabrika binası ve/veya makine teçhizatı) kiralayarak kendi adına kapasite raporu alan firmalar için;

- İlk DİİB'de azami 1.500 ton buğday ithalatı,

- Daha sonraki DİİB'lerde ise firma performansı dikkate alınarak, açık DİİB'ler kapsamında miktar bazında asgari % 50 ihracat gerçekleşmesi kaydıyla azami 5.000 ton buğday ithalatı,

- İndirimli teminat uygulamasından yararlandırılmamak (Ancak, ihracat taahhüdünün tamamlanmasından sonra yapılacak ithalatta Tebliğ'in 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde un ihracının belgelenmesini müteakip, bu unun elde edilmesinde kullanılan buğdaya ilişkin verginin % 10'unun teminat olarak yatırılması şartıyla ithalata izin verilir.),
kaydıyla DİİB düzenlenir.

b) Uluslararası İhaleler

Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmalara, imalatçı olmaları kaydıyla buğday tahsisat limitleri aranmaksızın DİR kapsamında ihale sözleşmesi konusu işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılacak miktar (kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının aşılmaması kaydıyla) kadar buğdayı ithal etmelerine izin verilir. Bu firmaların DİİB kapsamındaki un üretiminin bir kısmını veya bir aşamasını, yan sanayiciye yaptırmasına izin verilebilir. Ayrıca, bu DİİB kapsamındaki buğday ithalatında dönemsel ithalat kısıtlaması yapılmaz.
Irak hariç olmak üzere uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleler kapsamında düzenlenen dahilde işleme izin belgelerinde ilgili sözleşmede belirtilen un randımanı esas alınır ve bu belgelere kontrat teslim tarihi dikkate alınarak azami 12 aya kadar orjinal süre verilebilir.

c) Randıman

Un ihracatı karşılığında buğday ithalatı öngörülen DİİB kapsamında asgari %74 randıman esas alınır.

d) Aracı İhracatçı

Grup firmaları haricinde aracı ihracatçı ile yapılan ihracat, DİİB kapsamındaki un ihracat taahhüdüne sayılamaz.

e) Kepek

DİİB belgesi başvurularında, ikincil işlem görmüş ürün olan bulgur kepeği için 65 $/ton, makarna kepeği için 80 $/ton ve un kepeği için ise 90 $/ton birim fiyat seviyesinden düşük beyanda bulunulamaz.

2) Mısır

DİR kapsamında "15 Ağustos - 30 Kasım" tarihleri arasında mısır ithalatına izin verilmez. Ancak, ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip bu dönemde de ithalata izin verilir.

Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmaların DİİB kapsamında ihale konusu işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılacak mısır ithalatına dönemsel kısıtlama uygulanmaksızın izin verilir. DİR kapsamında cin mısırı ithalatına izin verilmez.

3) Mercimek

Kabuğu çıkarılmış, işlenmiş ve paketlenmiş mercimek ihracatı öngören DİR kapsamında;

- İndirimli teminat uygulanmaması,

- Döviz kullanım oranının % 80'i aşmaması, (ikincil işlem görmüş ürün ihracat taahhüdü içeren DİİB dahil)

- "01 Mayıs- 30 Eylül" tarihleri arasında kabuklu mercimek ithalatı yapılmaması (ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesi halinde, bu dönemde de ithalata izin verilir),

kaydıyla mercimek ithalatına izin verilir.

4) Ham Ayçiçeği Yağı ve Ayçiçeği Tohumu

a) Genel Esaslar

İşlem görmüş ayçiçeği yağı ihracatı öngören DİİB kapsamında, ihracat taahhüdünün tamamının serbest dolaşımda bulunan (yerli veya millileştirilmiş) ürün kullanılarak gerçekleştirilmesini müteakip;

Fabrika binası ve makine-teçhizatı kendisine ait olan firmalar için;

- İlk DİİB'de kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının azami 1/4'ü kadar ham ayçiçeği yağı veya ayçiçeği tohumu ithalatına izin verilmesi,

- Daha sonraki DİİB'lerde ise açık DİİB'ler kapsamında değer veya miktar bazında % 50 ihracat gerçekleşmesi ve kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının azami 1/2'si kadar ham ayçiçeği yağı veya ayçiçeği tohumu ithalatına izin verilmesi,

kaydıyla düzenlenir.

Faal bir tesisi (fabrika binası ve/veya makine teçhizatı) kiralayarak kendi adına kapasite raporu alan firmalar için;

- Kira sözleşmesinin asgari 5 (beş) yıl süreli olması (Kira sözleşme döneminin belge süresini kapsaması gerekmektedir.),

- İlk DİİB'de azami 1.000 ton, daha sonraki DİİB'lerde ise kapasite raporunun azami ¼'ü kadar ayçiçeği tohumu ve/veya ham ayçiçeği yağı ithalatına izin verilmesi,

- İndirimli teminat uygulamasından yararlandırılmamak (Ancak, ihracat taahhüdünün tamamlanmasından sonra yapılacak ithalatlarda Tebliğ'in 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde işlem görmüş ürünün ihracının belgelenmesini müteakip, bu ürünün elde edilmesinde kullanılan ham ayçiçeği yağı ve ayçiçeği tohumuna ilişkin verginin % 10'unun teminat olarak yatırılması şartıyla ithalata izin verilir.),

kaydıyla DİİB düzenlenir.

b) Dönemsel Kısıtlama

İşlem görmüş ayçiçeği yağı ihracatı öngören DİİB için yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, "1 Ağustos - 31 Ekim" tarihleri arasında ham ayçiçeği yağı ve ayçiçeği tohumu ithalatına izin verilmez. Ancak, ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip, bu dönemde de ithalata izin verilir.

c) İhaleler

Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmaların, ham ayçiçeği yağı ve ayçiçeği tohumu tahsisat limitleri aranmaksızın DİİB kapsamında ihale sözleşmesi konusu işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılacak miktar (kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının aşılmaması kaydıyla) kadar ham ayçiçek yağı ve ayçiçek tohumu ithal etmelerine izin verilir. Ayrıca, bu DİİB kapsamında yapılacak ham ayçiçeği yağı ve ayçiçeği tohumu ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz ve ihracat taahhüdünün tamamlanması şartı aranmaz.

5) Balıklar, Kabuklu Hayvanlar ve Yumuşakçalar

DİR kapsamında işlenmiş olarak ihraç edilmek üzere salyangoz, istakoz, karides ve midye gibi su ürünlerinin ithalatına izin verilir.
Fileto veya konserve edilmiş balık ihracatı karşılığında dondurulmuş balık ithalatına ilişkin DİİB düzenlenir.
Orkinos Balığı yetiştirilmesinde yem olarak kullanılan sardalya, uskumru, ringa, tırsi ve kaplin gibi balıkların (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) DİR kapsamında ithalatına izin verilir.

6) Yumurta ve Kümes Hayvanları Eti

DİR kapsamında civciv ve canlı kümes hayvanları ihracatı karşılığında kuluçkalık yumurta ithalatına izin verilir.

Yumurta ve kümes hayvanları eti üretiminde kullanılan yemin azami %70'i tahıllardan (yem hammaddesi olarak kullanılan yemlik buğday veya sorgun, mısırı ikame edebilir.), %30'u enerji veren yağlık tohum ve türevlerinden oluşur. Bu oranlar içerisindeki tahılların dağılımı firma tarafından belirlenebilir.

7) Yaban Mersini, Böğürtlen ve Ahududu

DİR kapsamında "1 Temmuz - 30 Eylül" tarihleri arasında yaban mersini, böğürtlen ve ahududu ithalatına izin verilmez. Ancak, ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip, bu dönemde de söz konusu eşyaların ithalatına izin verilir.

Karizmatik Kuruyemiş ve Thomson Tipi Kuru Üzüm

DİR kapsamında kuruyemiş ve thomson tipi kuru üzüm ithalatına aşağıdaki hükümler çerçevesinde DİİB düzenlenir.

- Ürün bazında azami 200 ton ithalat için tahsisat yapılır.

- İşlem görmüş ürünün azami 1000 gramlık (1000 gram dahil) ambalajlarda ihraç edilmesi zorunludur.

- Tebliğ'in 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla indirimli teminat uygulamasından yararlandırılmaz.

- İşlem görmüş ürün olarak ihraç edilen yer fıstığının üretiminde kullanılan işlenmemiş yer fıstığının azami %50'sinin ithalatına izin verilir.

Ancak, DİİB kapsamında işlem görmüş ürün (şekerli mamuller, baklava vb.) bünyesinde ihraç edilmek kaydıyla ithal edilecek kabuklu badem ve kabuklu ceviz için yukarıda belirtilen hükümler uygulanmaz.

Mamul ürün (şekerli mamuller, baklava vb.) ihracatı öngören DİİB'ler için iç ceviz ve iç badem ithalatına, alıcı talebinin tevsiki kaydıyla izin verilir.

9) Pirinç

Parlatılmış veya perdahlanmış pirinç ihracatı öngören DİİB'leri aşağıdaki hükümler çerçevesinde düzenlenir.

- İhracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip, çeltik veya kargo pirinç ithalatına izin verilir.

- İkincil işlem görmüş ürün ihracat taahhüdü içeren DİİB'ler de dahil olmak üzere, döviz kullanım oranı % 80'i aşamaz.

10) Sigara ve Tütün Mamulleri

Kıyılmış tütün, sigara ve diğer tütün mamulleri ihracatı öngören DİİB'leri aşağıdaki hükümler çerçevesinde düzenlenir.

- DİR kapsamında işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmek üzere tütün (şark tipi tütün hariç) ithalatına, 4733 sayılı "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun"da belirtilen hükümler saklı kalmak kaydı ile izin verilir.

- DİR kapsamında yapılan üretimde fire verilmez.

- Üretim sürecinde ortaya çıkan 'tütün döküntüleri ve tozları' v.b. ürünler "ikincil işlem görmüş ürün" olarak DİİB üzerine kaydedilir. İkincil işlem görmüş ürün miktarı, Belge kapsamında yapılan tütün ithalat miktarının %3'ünü geçemez.

- "Eşdeğer eşya" kullanılmasının öngörülmesi halinde bu husus DİİB üzerine "özel şart olarak" belirtilir.

- İhracı taahhüt edilen ürünlerin mamulat çeşidi bazında beyanı zorunludur.

- DİİB'lerin kapatılmasında TAPDK tarafından düzenlenecek ekspertiz raporları esas alınır.

11) Peyniraltı Suyu Tozu

DİR kapsamında süt tozu ithalatı karşılığında peyniraltı suyu tozu ihracatı öngören DİİB üzerine ekpsertiz şartının ilave edilmesi zorunludur.

12) Oyuncak

DİR kapsamında mamul ürün ile birlikte ihraç edilen oyuncakların cinsi ve adedinin Gümrük Beyannamesi üzerinde belirtilmesi zorunludur. Belge üzerinde özel şart yer almasına karşın oyuncak adedinin kaydedilmediği gümrük beyannameleri DİİB kapsamında değerlendirilmez.

DİİB Süreleri

MADDE 8-

Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24 üncü fasıllarında yer alan tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin olarak düzenlenecek DİİB'lerin süreleri Tablo 1'de belirtilmiştir. 1-24 üncü fasıllar arasında yer alan ancak bu tabloda yer almayan tarım ürünlerine ilişkin DİİB süre müracaatları, proje bazında değerlendirilmek suretiyle sonuçlandırılır.

Tablo 1- DİİB Süreleri (Ay)

Fasıl Madde Adı Süre
01 Civciv ve canlı kümes hayvanları 8
02 Büyükbaş ve kümes hayvanları etleri 8
03 Yavru balık yetiştiriciliği ile elde edilen taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış ve salamura edilmiş balıklar, balık filetoları 24
  Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş balıktan elde edilen kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış, salamura edilmiş balıklar ve balık filetoları 12
04 Yumurtalar, (işlenmiş yumurtalar dahil) 8
  Peynir, kazein, peyniraltı suyu tozu 6
07 İşlenmiş mercimekler 6
  İşlenmiş kuru sebzeler 6
  Meyve sebze için ambalaj malzemesi ve paketleme işlemleri 6
08 Yaş ve kuru meyve karışımları ve kokteylleri 6
  İşlenmiş kuru meyveler 6
09 İşlenmiş baharatlar 6
10 Parlatılmış veya perdahlanmış pirinç" 6
  Buğday ve mısır unu  6
  Buğday ve mısır unu (uluslararası devlet ihaleleri, uluslararası kuruluş ihaleleri ve Libya'nın ithalatçı devlet şirketi NASCO ile yapılan kontratlar için ) 12
11 Nişastalar 6
  İrmikler, pelletler, aşurelik buğday ve diğer işlenmiş hububat taneleri 6
  Malt 8
07; 08;12 Kavrulmuş, paketlenmiş kuruyemişler  6
15 Margarinler 8
  Ham veya rafine bitkisel yağlar 6
  Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş balıktan elde edilen balık konserveleri 12
1604 Yavru balıkların yetiştirilmesinden elde edilen balık konserveleri 12
  Diğer su ürünleri, kabuklu hayvan ve yumuşakçaların konserveleri 12
  Nişasta bazlı şekerler (glikoz, fruktoz vb.) 8
17 Şekerli ve şekersiz cikletler 10
  Lokum, cezerye, pişmaniye, şekerlemeler, yumuşak ve sert şekerler, helva, tahin ve bu fasılda yer alan diğer şekerli ürünler 10
18 Kakao tozu ve kakao yağı 6
  Çikolata, kokolin, çokokrem 12
  Baklava, kadayıf, bulgur, makarna 6
19 Çocuk mamaları, bisküvi, kek, gofret, pasta ve diğer ekmekçi mamulleri ile bu fasılda yer alan diğer ürünler 12
  Reçeller, marmelatlar ve meyve püreleri 6
20 Meyve jöleleri 6
  Sebze ve meyve konserveleri, turşular, salçalar, meyve suları  12
  Toz jöle ve toz içecekler 6
21 Kahve, kuru ve yaş mayalar, kabartma tozları, soslar ve müstahzarlar, dondurma ve bu fasılda yer alan diğer işlenmiş gıdalar 8
22 Sular, gazlı içecekler ve bu fasılda yer alan diğer ürünler 6
  Biralar 8
23 Karma yemler 6
24 Sigara ve diğer tütün mamulleri 8

 

Fire ve Kullanım Oranları

MADDE 9- İşbu Genelge'de belirtilen oranları aşmamak (aşması veya belirtilmemesi halinde, Genelge'deki oranlar esas alınır.) kaydıyla kapasite raporundaki (kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge) fire, kullanım ve ikincil işlem görmüş ürün oranları esas alınarak DİİB düzenlenir.

Ancak, işbu Genelge'de belirtilen fire ve kullanım oranları azami oranları göstermekte olup, söz konusu oranların DİİB düzenlenmesi aşamasında esas alınması Tebliğ'in 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

1) Fire Oranları

Tablo 2- Fire Oranları

İmalat Azami Fire Oranı (%)
Buğdayın işlem görmüş ürün elde etmeye hazır hale getirilmesi 5
Ham soya yağından rafine soya yağı 4
Ham mısır yağından rafine mısır yağı 8
Diğer ham bitkisel yağlardan rafine bitkisel yağlar 6
Ham kahveden işlenmiş kahve 20
Ham susamdan işlenmiş susam veya tahin 25
Kabuklu cevizden iç ceviz 65
Kabuklu bademden iç badem 58

2) Kullanım Oranları

a) Yem Kullanımı

Tablo 3- Yem Kullanımı

Madde Adı Azami Yem Miktarı (Kg)
Canlı Piliç (1 Kg)* 1,9 (Azami % 50 Mısır)
Canlı Hindi (1 Kg)** 2,6 (Azami % 50 Mısır)
Canlı Büyükbaş Hayvan (1 Kg)*** 7,24
Yarka Tavuk (1 Adet) 7,5 ( Azami % 69 Mısır)
Orkinos Balığı (1 Kg ) 13
Levrek Balığı (1 Kg ) 2,0
Çipura Balığı (1 Kg ) 2,5
Sivriburun Karagöz Balığı (1 Kg ) 2,0
Alabalık (1 Kg ) 1,5
Sofralık Yumurta ( 1 Adet) 0,175 (Azami % 50 Mısır, % 25 Soya Küspesi)
Etlik-Damızlık Yumurta ( 1 Adet) 0,360 (Azami % 50 Mısır, % 25 Soya Küspesi)
Yumurtacı-Damızlık Yumurta ( 1 Adet) 0,237 (Azami % 40 Mısır, % 20 Soya Küspesi)

* : Canlı piliçten asgari %75 randımanla piliç eti ve sakatat elde edilir.
**: Canlı hindiden asgari %78 randımanla hindi eti ve sakatat elde edilir.
***: Canlı büyükbaş hayvandan % 55 randımanla kemikli et elde edilir.


b) Peynir Üretimi İçin Süt tozu ve Tereyağı Kullanımı

Tablo 4- Peynir Üretimi İçin Süt tozu ve Tereyağı Kullanımı

Ürün Adı (1 Kg) Azami Süt tozu Miktarı(Kg) Azami Tereyağı Miktarı (Kg)
Eritme Peyniri 0,64 0,42
Beyaz Peynir 0,48 0,22
Kaşar peyniri 0,96 0,43
Örme peyniri 0,96 0,43
Tulum peyniri 0,96 0,43


c) Ayçiçek Yağı Kullanım Oranı

Karışım yağ ve margarin ihracatına ilişkin DİİB'lerde azami % 15 ayçiçek yağı ithalatına izin verilir.

İkincil İşlem Görmüş Ürün Oranı

MADDE 10- Bazı tarım ürünlerinde uygulanmakta olan ikincil işlem görmüş ürün oranları Tablo 5'de belirtilmiştir.
Ancak, Tablo 5'de belirtilen oranların DİİB düzenlenmesi aşamasında esas alınması Tebliğ'in 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Tablo 5- İkincil İşlem Görmüş Ürün Oranı

İthalat İhracat Taahhüdü /Asgari Oran (%) İkincil İşlem Görmüş Ürün / Azami Oran (%)
Buğday  Un / 74 Kepek / 26
Ayçiçek tohumu Ham ayçiçek yağı / 41 Küspe / 59
Soya fasulyesi Ham soya yağı / 18 Küspe / 82
Çeltik  Parlatılmış veya perdahlanmış pirinç / 55 Kavuz / 15
Kepek / 20

Kırık Pirinç/ 10
 
Kargo pirinç Parlatılmış veya perdahlanmış pirinç / 80 Kepek / 20


Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 11- İhracat: 2007/3 Sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1-24/05/2011 tarihinden önce düzenlenmiş ancak henüz taahhüt hesabı kapatılmamış olan ve 0207 (tavuk eti), 0208 (işlenmiş kurbağa), 0407 (yumurta), 1101 (un), 1902 (makarna) ve 1904 (bulgur), gümrük tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin ihracatını öngören DİİB'lerin orijinal süreleri 12 (oniki) ay olarak belirlenebilir.


GEÇİCİ MADDE 2- İşbu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan mısır irmiği ihracatını öngören DİİB'lerin orijinal süreleri 10 (on) ay olarak belirlenebilir.

Yürürlük

MADDE 12- İşbu Genelge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yetki ve Yürütme

MADDE 13- İşbu Genelge kapsamında ortaya çıkabilecek özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin uygulanmasına ilişkin olarak işbu Genelge'de düzenlenmeyen hususlarda 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi hükümleri esas alınır.

MADDE 14- Bu Genelge hükümlerini Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yürütür.
Logged

Dışticaretteyaklaşımlar

Bülent BALYEMEZ
İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi

Güzeloba Mah. Kaplan-2 Sk. Yakup Dinç Sit. A.2
Blok Kat:7 No: 16
LARA - ANTALYA
www.disticaretyonetimi.com
Tel   :  0 242 349 27 17
Cep  :  0 532 332 32 99
bulentbalyemez
Administrator
Hero Member
*****
Mesaj Sayısı: 3569


WWW
« Yanıtla #69 : Mayıs 07, 2012, 08:18:40 ÖS »


Kaynak   Ekonomi Bakanlığı   Sayı   120004000
Yayım Tarihi   26/04/2012   Yürürlüğe Giriş Tarihi   26/04/2012
Özet   Resmi Gazete Sayısı   0
TASARRUFLU YAZI (26.04.2012/120004000)
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç edilen ürüne ilişkin Telafi Edici Verginin (TEV) ödenmesi ile ilgili 2008/2 sayılı genelgede değişiklik yapılması hk.

T.C
EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
 
26 NİSAN 2012
 
Sayı: B.19.0.İHR.0.03.01.00-105.01                       
Konu: Dahilde İşleme Rejimi hk.                    0000120004000                 
 
 
-TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ GEN.SEK.-İSTANBUL
-AKDENİZ İHR.BİR.GEN.SEK.-MERSİN
-ANTALYA İHR.BİR.GEN.SEK.-ANTALYA
-DENİZLİ İHR.BİR.GEN.SEK.-DENİZLİ
-DOĞU ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK.-ERZURUM
-EGE İHR.BİR.GEN.SEK.-İZMİR
-GÜNEYDOĞU ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK.-GAZİANTEP
-İSTANBUL İHR.BİR.GEN.SEK.-İSTANBUL
-İSTANBUL MADEN VE METAL.İHR.BİR.GEN.SEK.-İSTANBUL
-İSTANBUL TEKS.VEKONF.İHR.BİR.GEN.SEK.-İSTANBUL
-KARADENİZ İHR.BİR.GEN.SEK.-GİRESUN
-ORTA ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK.-ANKARA
-DOĞU KARADENİZ. İHR.BİR.GEN.SEK.-TRABZON
-ULUDAĞ İHR.BİR.GEN.SEK.-BURSA
 
İlgi:20/03/2008 tarihli ve 120002164 sayılı yazımız.
 
Bilindiği üzere ; Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç edilen ürüne ilişkin Telafi Edici Verginin (TEV) ödenmesi ile ilgili usul ve esaslar, 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı “Dahilde İşleme Rejimi Kararı”nın 16ncı maddesi, bu Karar’a istinaden aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat:2005/1 sayılı “Dahilde İşleme Rejimi Tebiliği”nin 33 üncü maddesi, 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat:2006/12 sayılı “Dahilde İşleme Rejimi Tebiliği”nin 33 üncü maddesi ve söz konusu mevzuata istinaden hazırlanarak 20/3/2008 tarihli ve 120002164 sayılı yazımızla tüm İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine gönderilen 2008/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kapsamındaki Telafi Edici Vergi Uygulamalarına İlişkin Genelge ile belirlenmiştir.
 
Diğer taraftan, bahse konu Genelge’nin 21 inci maddesinde yapılan değişikliği havi Genelgenin 10 uncu ve 11 inci sayfaları ilişikte yer almaktadır.
 
Bilgilerini ve mezkur Genelge’de yapılan değişikliklerin tüm Birlik üyelerine ivedilikle ve etkin bir şekilde duyurulması hususunda gereğini  önemle rica ederim.
 
Tarık Sönmez
Bakan a.
Genel Müdür
 
 
EKLER:
1-2008/2 sayılı Genelge’nin değişik 10 ve 11 inci sayfaları (2 sayfa)
 
 
 
 
 
 
 
 
2- 2 nci firmaya ait belgenin kapatılmasını müteakiben 1 inci firmaya ait belge kapatılıyor ise, 2 nci firmanın taahhüt kapatma işlemini yapan İBGS’ce , kapatma dosyasının aslının veya bir örneğinin gönderilmesi gerekmektedir.
 
 
Bu çerçevede; 2 nci firmanın taahhüt kapatma işlemini yapan İBGS,dosyayı gönderdiğinin bildiren yazıda, 2 nci firmanın belgesinin ithalat bölümünde kayıtlı eşyanın (1 inci firmanın belgesinde aynı zamanda işlem görmüş ürün olarak yer alan eşya) ne kadarının yurt içinden hangi belge kapsamında ve hangi fatura/faturalar ile temin edildiğini ve bu ithal eşyası kullanılarak ihraç edilen GB’nin tarih ve sayısını belirtmek zorundadır.Belgeden belgeye teslimde 2 nci firmaya eşya teslim eden firma sayısının birden fazla olması durumunda, 2 nci firmanın kapatma işleminin gerçekleştiren İBGS’nin ,yukarıda belirtildiği şekilde bilgileri ayrı ayrı olmak üzere, 2nci firmaya eşya teslim eden firmaların taahhüt kapatmasını gerçekleştiren İBGS’lere göndermesi gerekmektedir.
 
21-1-Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararları eki listeler ile STA kapsamında tavize konu olmamasına rağmen sehven A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgeleri düzenlenmesi halinde, ilgili İBGS ‘lerce belge taahhüt kapatma işlemlerinin, bahse konu eşya tercihli rejim kapsamında değerlendirilmeden, bu Genelge’nin 15 inci maddesi çerçevesinde tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.
 
2-a) Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararları eki listeler ile STA kapsamında tavize konu olup,ilgili belge sahibi firmalarca tavizden yararlanılmadığı halde sehven A.TR dolaşım belgesi ve menşe ispat belgelerinin düzenlendiğinin belirtilmesi halinde;
 
b) Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararları eki listeler ile STA kapsamında tavize konu olup, ilgili belge sahibi firmalarca tavizden yararlanılmadan, menşe ispat belgesi düzenlenmesi gerekirken sehven A.TR dolaşım belgesi düzenlendiğinin, A.TR dolaşım belgesi düzenlenmesi gerekirken sehven menşe ispat belgesi düzenlendiğinin belirtilmesi halinde;
 
c) Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararları eki listeler ile STA kapsamında tavize konu olup, menşe kazanmasına rağmen tavizden yararlanılmadığı halde sehven menşe ispat belgeleri düzenlendiğinin belirtilmesi halinde;
 
d) Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararları eki listeler ile STA kapsamında tavize konu olup, menşe kazanmamasına rağmen sehven menşe ispat belgeleri düzenlenmesi halinde;
 
A.TR dolaşım belgesi ile menşe ispat belgelerinin yeşil renkli asıl nüshasının tavizden yararlanılmaması halinde karşı ülke gümrüğünde bulunmasının mümkün olmadığı göz önünde bulundurularak, ilgili belge sahibi firmalarca A.TR dolaşım belgesi ile menşe ispat belgelerinin tavizden yararlanılmadığını tevsiken yeşil renkli asıl nüshasının ilgili İBGS’lere ibraz edilmesini müteakiben, ilgili İBGS’lerce belge taahhüt  kapatma işlemlerinin , bahse konu eşya tercihli rejim kapsamında değerlendirilmeden, bu Genelge’nin 15 nci maddesi çerçevesinde tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.Söz konusu belgelerin yeşil renkli asıl nüshasının ilgili İBGS’lere ibraz edilememesi halinde ise, taahhüt kapatma işlemlerinin, bahse konu eşya tercihli rejim kapsamında değerlendirilerek, bu Genelge ‘nin 15 inci maddesi çerçevesinde tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.
 
 
 
 
 
 
3- A.TR veya EUR.1 belgelerinin usulüne uygun bir şekilde düzenlenmemesi ya da düzenlenmemesi gerektiği halde düzenlenmesi nedeniyle telafi edici verginin geri verilmesi/kaldırılmasına ilişkin işlemler, 22/04/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 1 Seri No.lu Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği’in 30 uncu maddesi uyarınca sonuçlandırılacaktır.Bu kapsamda sonuçlandırılan işlemlerle ilgili ihracata ilişkin GB’ler açısından, ilgili İBGS’lerce belge taahhüt kapatma işlemlerinin, bahse konu eşya tercihli rejim kapsamında değerlendirilmeden, bu Genelge’nin 15 inci  maddesi çerçevesinde tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.
 
22-DİİB kapsamında eşdeğer eşya kullanılması suretiyle, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT üyesi bir ülkeye veya menşe ispat belgesi eşliğinde AT üyesi bir ülkeye veya STA imzalanan bir ülkeye veya PAMK’a taraf bir ülkeye veya PAAMK Sistemi’ne dahil olan bir ülkeye ihracat yapılması durumunda;
 
-2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılması durumunda TEV’in , ihracata ilişkin GB’nin tescil tarihindeki kur ve bu tarihteki İthalat Rejimi’nde belirtilen gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu üzerinden hesaplanarak, önceden ihracata tekabül eden ithalatın yapılması esnasında ödenmesi gerekmektedir.
 
-DİİB kapsamında, ithal eşyasının yanı sıra eşdeğer eşyanın kullanılması suretiyle elde edilen işlem görmüş ürünün ihraç edilmesi halinde, üçüncü ülkeden ithal edilen eşyanın kullanılması suretiyle elde edilen işlem görmüş ürünün üçüncü ülkeye ihraç edilmesinin yanı sıra AT üyesi veya STA imzalanan veya PAMK’a taraf bir ülkeye ya da PAAMK Sistemi’ne dahil olan bir ülkeye ihraç edilmesi söz konusu ise, ithalat esnasında ayniyat tespitinin yapılamaması nedeniyle, eşdeğer eşya kullanılmasına rağmen ihracata konu işlem görmüş ürününü ithal eşyasından mı eşdeğer eşya kullanılarak mı elde edildiğin tespitinin mümkün  olmaması nedeniyle, nihai olarak belge kapsamında üçüncü ülkeden ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak üçüncü ülkelere ihraç edildiği tevsik edildiği sürece belge sahibi firma için TEV yükümlülüğü doğmamaktadır.
 
-Önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılması halinde;bu Genelge’nin 21 inci maddesi kapsamında, menşe kazanma kriterlerinin yerine getirilip getirilmediğine bakılmaksızın ,sonradan ithal edilen eşyaya  ilişkin olarak varda TEV tahsilatının aranması yeterlidir.
 
23- 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kapsamındaki Telafi Edici Vergi Uygulamalarına İlişkin Genelge, ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
 
 
 
 
Logged

Dışticaretteyaklaşımlar

Bülent BALYEMEZ
İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi

Güzeloba Mah. Kaplan-2 Sk. Yakup Dinç Sit. A.2
Blok Kat:7 No: 16
LARA - ANTALYA
www.disticaretyonetimi.com
Tel   :  0 242 349 27 17
Cep  :  0 532 332 32 99
bulentbalyemez
Administrator
Hero Member
*****
Mesaj Sayısı: 3569


WWW
« Yanıtla #70 : Temmuz 13, 2012, 04:36:53 ÖS »


4 Mayıs 2012 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28282

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/2995
             Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/3/2012 tarihli ve 21131 sayılı yazısı üzerine 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115, 121 inci ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/4/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
 
  Recep Tayyip ERDOĞAN
                    Başbakan
 
                     B. ARINÇ                                                            M. ŞİMŞEK                                           B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ
          Başbakan Yardımcısı                                      Başbakan Yardımcısı V.                      Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı
 
                     S. ERGİN                                                              F. ŞAHİN                                               E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN
                 Adalet Bakanı                                   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
 
                      F. ÇELİK                                                       E. BAYRAKTAR                                A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı                 Çevre ve Şehircilik Bakanı                         Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı
 
                     T. YILDIZ                                                               S. KILIÇ                                              M. M. EKER                                                 H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                         Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı
 
                   İ. N. ŞAHİN                                                          C. YILMAZ                                            E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK
                 İçişleri Bakanı                                                   Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı
 
                                                                Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU
                                                         Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı
 
                                                                                               R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM
                                                                                             Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
 
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1 – 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 9/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu; Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu müsteşar yardımcısının başkanlığında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından genel müdür seviyesinde birer temsilci ve Ekonomi Bakanlığı İhracat, İthalat, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye genel müdürleri ile Gelir İdaresi Başkanlığından bir başkan yardımcısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir başkan yardımcısı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinden bir başkan vekilinden teşekkül eder.”

MADDE 2 – Aynı Kararda yer alan;

a) “Dış Ticaret Müsteşarlığını” ibaresi “Ekonomi Bakanlığını” şeklinde,

b) “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde,

c) “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde,

ç) “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde,

d) “Müsteşarlığın” ibareleri “Bakanlığın” şeklinde,

e) “Müsteşarlıktan” ibareleri “Bakanlıktan” şeklinde,

f) “Gümrük Müsteşarlığı” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” şeklinde,

g) “Gümrük Müsteşarlığınca” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Kararın 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının  Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

27/1/2005

25709

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararnamelerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/12/2005

26024

6/8/2006

26251

23/9/2006

26298

8/12/2006

26370

8/4/2008

26841

8/10/2008

27018

10/2/2009

27137

17/7/2009

27291

14/5/2010

27581

29/6/2010

27626

22/8/2010

27680

13/11/2010

27758

 

 
 

 
Logged

Dışticaretteyaklaşımlar

Bülent BALYEMEZ
İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi

Güzeloba Mah. Kaplan-2 Sk. Yakup Dinç Sit. A.2
Blok Kat:7 No: 16
LARA - ANTALYA
www.disticaretyonetimi.com
Tel   :  0 242 349 27 17
Cep  :  0 532 332 32 99
bulentbalyemez
Administrator
Hero Member
*****
Mesaj Sayısı: 3569


WWW
« Yanıtla #71 : Aralık 20, 2012, 03:48:43 ÖS »


4 Aralık 2012  SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28487

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/3903
             Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 22/10/2012 tarihli ve 72627 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115, 121 inci ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.


DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1 – 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir. Ancak, eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası ile ticari kalite, teknik özellik ve niteliği itibarıyla aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran 12 (oniki)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre yapılır. Bakanlık, bu tespitin yapılmasına yönelik ilave şartlar getirmeye yetkilidir. Bu sistem çerçevesinde, dahilde işleme izin belgesi kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilir. Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), eşdeğer eşyanın kullanımına süresiz veya dönemsel olarak yasaklama veya kısıtlama getirilebilir. İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında katma değer vergisi dahil tüm vergiler (4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) teminata bağlanır ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaz. Önceden ihracat işleminden sonra buna tekabül eden oranda ithal edilen eşya, belge sahibi firma tarafından serbestçe kullanılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Kararın 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İhracat sayılan satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan ithali geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisi tahsil edilir.”

MADDE 3 – Aynı Kararın 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen eşya, belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti (eşyanın muayenesine ilişkin gümrük mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsü belgesine sahip firmaların eşyaları hariç olmak üzere), eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz.”

MADDE 4 – Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 17 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri (müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler dahil) kapsamında eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerine ilişkin işlemler, bu Kararın 5 inci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde yapılır.”

MADDE 5 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/1/2005

25709

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/12/2005

26024

6/8/2006

26251

23/9/2006

26298

8/12/2006

26370

8/4/2008

26841

8/10/2008

27018

10/2/2009

27137

17/7/2009

27291

14/5/2010

27581

29/6/2010

27626

22/8/2010

27680

13/11/2010

27758

4/5/2012

28282

 
 

 
Logged

Dışticaretteyaklaşımlar

Bülent BALYEMEZ
İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi

Güzeloba Mah. Kaplan-2 Sk. Yakup Dinç Sit. A.2
Blok Kat:7 No: 16
LARA - ANTALYA
www.disticaretyonetimi.com
Tel   :  0 242 349 27 17
Cep  :  0 532 332 32 99
nejatuner
Newbie
*
Mesaj Sayısı: 3


« Yanıtla #72 : Ocak 12, 2013, 07:50:14 ÖS »

Sayın Arkadaşlar,

Bir EU ülkesinden gelen talebe göre,Türkiye'de kurulacak bir tesiste,gine bu talebi yollayanın finansmanı ile büyük miktarlarda toz granül şeker ,sıvı şekere dönüştürülecek ve gine bu talebi yapanın ülkesindeki üretim merkezlerinde kullanılmak üzere ihraç edilecektir.Yani iç piyasaya verilme diye bir şey söz konusu değildir.

Bu yatırım yapılabilir mi?Herhangi bir kanuni yasak var mı?KDV muafiyeti nasıl sağlanabilir?Yani ihraç kaydı ile ithalat yapılabilir mi?

Yapılabilirse,bu tesis herhangi bir yere kurulabilir mi yoksa Serbest Bölge'de mi olmak zorunda.

Bu EU ülkesinden talebi yapanın şirket kurması mümkün mü?Avantajları var

Yoksa şirketin sahibinin Türk olması mı avantajlı?

Yani bu yatırm yapılabilir mi?
Nejat Üner
Logged
bulentbalyemez
Administrator
Hero Member
*****
Mesaj Sayısı: 3569


WWW
« Yanıtla #73 : Ocak 24, 2013, 01:45:25 ÖS »


7 Ocak 2013  PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28521

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2013/1)

MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir. Ancak, eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası ile ticari kalite, teknik özellik ve niteliği itibariyle aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran 12 (oniki)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre yapılır. Bakanlık, bu tespitin yapılmasına yönelik ilave şartlar getirmeye yetkilidir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşya, işlem görmüş ürün olarak ve/veya ithal edildiği şekliyle belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti (eşyanın muayenesine ilişkin gümrük mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsü belgesine sahip firmaların eşyaları hariç olmak üzere), eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
                                       Tarihi                                                                                       Sayısı
20/12/2006
26382
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
                                                   Tarihi                                                                           Sayısı
1-
25/7/2007
26593
2-
30/5/2008
26891
3-
14/8/2008
26967
4-
24/12/2008
27090
5-
1/7/2009
27275
6-
6/8/2009
27311
7-
18/9/2009
27353
8-
2/4/2010
27540
9-
25/6/2010
27622
10-
15/10/2010
27730
11-
10/11/2010
27755
12-
12/3/2011
27872
13-
17/5/2011
27937
14-
10/12/2011
28138
15-
29/12/2011
28157
 

 

 
Logged

Dışticaretteyaklaşımlar

Bülent BALYEMEZ
İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi

Güzeloba Mah. Kaplan-2 Sk. Yakup Dinç Sit. A.2
Blok Kat:7 No: 16
LARA - ANTALYA
www.disticaretyonetimi.com
Tel   :  0 242 349 27 17
Cep  :  0 532 332 32 99
bulentbalyemez
Administrator
Hero Member
*****
Mesaj Sayısı: 3569


WWW
« Yanıtla #74 : Mart 18, 2013, 11:06:23 ÖÖ »

T.C.
GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 85593407-10.06.01

Konu : KKDF
13.02.2013

GENELGE
(2013/6 )

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan dahilde işleme rejimi kapsamında üretilen ikincil işlem görmüş ürünler ile geçici ithalat rejimi kapsamında kısmi ve tam muafiyet uygulanmak suretiyle ithali gerçekleştirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması ve istisnai kıymet yoluyla beyan yapılması hallerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisinin yapılması hususunda tereddüt
hasıl olduğu anlaşılmıştır. Konuya ilişkin aşağıda belirtildiği şekilde işlem tesis edilecektir.

1) Dahilde işleme rejimi kapsamında üretilen ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Gümrük Kanunu'nun 114'üncü maddesine göre vergilendirilmesi halinde, eşya bedelinin dahilde işleme rejimine ilişkin verilen gümrük beyannamesinin tescil tarihinden sonra ödenmesi durumunda,
2) Dahilde işleme rejimi kapsamında üretilen ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tutularak Gümrük Kanunu'nun 115'inci maddesine göre vergilendirilmesi halinde, eşya bedelinin serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihinden sonra ödenmesi durumunda,
3) Gümrük Kanunu’nun 134'üncü maddesi çerçevesinde kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde, eşya bedelinin geçici ithalat rejimine ilişkin verilen gümrük beyannamesinin tescil tarihinden sonra ödenmesi durumunda,
4) Gümrük Kanunu’nun 134'üncü maddesi çerçevesinde tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde, eşya bedelinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden sonr  ödenmesi durumunda,
5) İstisnai kıymet yoluyla beyan yapılan hallerde, tamamlayıcı beyanın gümrük idaresine verilmesi gerektiği süreden sonra istisnai kıymete ilişkin ödemenin yapılması durumunda,

KKDF kesintisi yapılacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
Logged

Dışticaretteyaklaşımlar

Bülent BALYEMEZ
İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi

Güzeloba Mah. Kaplan-2 Sk. Yakup Dinç Sit. A.2
Blok Kat:7 No: 16
LARA - ANTALYA
www.disticaretyonetimi.com
Tel   :  0 242 349 27 17
Cep  :  0 532 332 32 99
Sayfa: 1 2 3 4 [5] 6
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

MySQL ile Güçlendirildi PHP ile Güçlendirildi Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006, Simple Machines LLC XHTML 1.0 Geçerli! CSS Geçerli!

MKPortal ©2003-2006 mkportal.it